Δελτίο Τύπου – Συνάντηση της ΓΓΙΦ με την Υπουργό Πολιτισμού

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

        Συνάντηση της ΓΓΙΦ με την Υπουργό Πολιτισμού

 

Την Υπουργό Πολιτισμού, Λυδία Κονιόρδου, επισκέφθηκε η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, στις 9-1-2018, προκειμένου να συζητήσουν για θέματα που άπτονται της ισότητας των φύλων στους τομείς των Τεχνών και του Πολιτισμού και να εξετάσουν το ενδεχόμενο διοργάνωσης από κοινού δράσεων, με στόχο την ανάδειξη των έμφυλων ζητημάτων και την καταπολέμηση των αντίστοιχων στερεοτύπων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κα Κούβελα ενημέρωσε την Υπουργό για τις θέσεις, αλλά και τη δράση της ΓΓΙΦ στο εν λόγω πεδίο και της κατέθεσε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενσωμάτωση της έμφυλης διάστασης στις διαδικασίες σχεδιασμού πολιτιστικής πολιτικής σε κάθε έκφανση του Πολιτισμού.

Ενδεικτικά, οι προτάσεις αυτές αφορούν :

 

 • στη δημιουργία και λειτουργία διαδικτυακής πλατφόρμας αλληλοενημέρωσης και αλληλοϋποστήριξης γυναικών δημιουργών
 • στην προώθηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας που προάγει την ισότητα των φύλων
 • στη δημοσιοποίηση των ευκαιριών απασχόλησης για γυναίκες στον τομέα της καλλιτεχνικής παραγωγής
 • στην ανάγκη μέριμνας από τη Διοίκηση του Υπουργείου Πολιτισμού για την πιστή εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας αναφορικά με την ισόρροπη συμμετοχή των φύλων στα υπηρεσιακά, διοικητικά συμβούλια και σε λοιπά συλλογικά όργανα, καθώς και κατά τη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων
 • στην ανάγκη συμμετοχής του φύλου που υποεκπροσωπείται –τουλάχιστον στο όριο του 1/3– σε όλες τις επιτροπές του δημόσιου τομέα, οι οποίες λαμβάνουν αποφάσεις για έγκριση χρηματοδότησης πολιτιστικών έργων, καθώς και στις προκριματικές και κριτικές επιτροπές επιλογής καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος
 • στη σύσταση και τη λειτουργία Τμήματος ή Επιτροπής Ισότητας και τη θεμελίωση μίας σταθερής σχέσης συνεργασίας μεταξύ της ΓΓΙΦ και της gender expert του Υπουργείου
 • στον προγραμματισμό επιμορφωτικών σεμιναρίων για το προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού, με στόχο τη συμπερίληψη της διάστασης του φύλου στον σχεδιασμό των πολιτικών του
 • στην αξιοποίηση Ευρωπαϊκών και κρατικών πόρων για την ενίσχυση του καλλιτεχνικού έργου ανδρών και γυναικών που προάγει την ισότητα των φύλων
 • στη συνεργασία της ΓΓΙΦ με το Υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο της ανάδειξης και της αξιοποίησης του πλούσιου υλικού της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου
 • στην ενίσχυση (επιχορήγηση, παροχή κινήτρων) της πολιτιστικής δημιουργίας ανδρών και γυναικών, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής ιδεών και προτάσεων καλλιτεχνικού έργου, που θα αναδεικνύει ζητήματα που άπτονται της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης σεξιστικών προτύπων
 • στη θέσπιση Βραβείου για την Ισότητα των Φύλων στο πλαίσιο των φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας, μεταξύ άλλων.

 

Ακόμη, η Γενική Γραμματέας έκανε ιδιαίτερη μνεία και στην ανάδειξη του σημαίνοντος ρόλου των γυναικών στην ιστορία, ο οποίος συχνά αποσιωπάται.  Ειδικότερα, εστιάζοντας στο ιστορικό βίωμα και τον υπεράνθρωπο αγώνα των 5000 εξόριστων γυναικών κατά τη διάρκεια των ετών 1948-1953 στο Τρίκερι Μαγνησίας, η κ. Κούβελα γνωστοποίησε στην Υπουργό την πρόθεση της ΓΓΙΦ για την υλοποίηση εκδήλωσης στην περιοχή, με στόχο να τιμήσει  τον ιστορικό αγώνα και το σθένος των συγκεκριμένων γυναικών.

Παράλληλα,  δήλωσε και τη βούλησή της για τη δημιουργία μνημειακού – μουσειακού χώρου στην περιοχή, ο οποίος θα λειτουργεί διαχρονικά ως σημείο αναφοράς και ιστορικής μνήμης των εξόριστων γυναικών.

Η συνάντηση διεξήχθη σε κλίμα γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου, με την Υπουργό Πολιτισμού ιδιαίτερα πρόθυμη και δεκτική στις προτάσεις της Γενικής Γραμματέα.

Περαιτέρω, συμφωνήθηκε η  συμπερίληψη της έμφυλης διάστασης ως κριτήριο στις επικείμενες προκηρύξεις για επιχορηγήσεις προτάσεων στα πεδία του θεάτρου και του χορού από το Υπουργείο Πολιτισμού, στη θέσπιση Βραβείου για καλλιτεχνικές παραγωγές που προάγουν την Ισότητα των Φύλων, καθώς και στην από κοινού διοργάνωση εκδήλωσης και διερεύνησης της δυνατότητας δημιουργίας μνημείου και μουσειακού χώρου ως κέντρο πολιτιστικών και επιμορφωτικών δράσεων στην περιοχή του Τρίκερι, στο πλαίσιο της βούλησης για χαρακτηρισμό της τοποθεσίας ως τόπου ιστορικής μνήμης, προς τιμήν των εξόριστων γυναικών.

Τέλος, συμφωνήθηκε η ανανέωση της συνάντησής τους σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να δρομολογηθούν και να εξειδικευτούν οι παραπάνω προτάσεις συνεργασίας.

 

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                            Το Γραφείο Τύπου, 10/1/2018

Τηλ 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

Comments are closed.