Δελτίο Τύπου – Συνάντηση της ΓΓΙΦ με την Γενική Διευθύντρια της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Συνάντηση της ΓΓΙΦ με την Γενική Διευθύντρια της Σιβιτανιδείου

Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

 

Στο πλαίσιο της διεύρυνσης των συνεργασιών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας, η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα συναντήθηκε χθες, 26/02/018, στα γραφεία της Γ.Γ.Ι.Φ., με την Γενική Διευθύντρια της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, Ράνια Καλαντζή,  προκειμένου να διερευνηθούν οι προϋποθέσεις και οι δυνατότητες μιας περαιτέρω συνεργασίας των δύο φορέων για την προώθηση της έμφυλης ισότητας, της άρσης των στερεοτύπων και του έμφυλου καταμερισμού σχολών και επαγγελμάτων.

Η κα Καλαντζή εξέφρασε την επιθυμία της για την από κοινού διοργάνωση δράσεων με την Υπηρεσία μας, δεδομένου ότι η  απουσία γνωστικών αντικειμένων,  πρακτικών και εργαλείων που αφορούν σε ζητήματα ισότητας  επιτείνει τον έμφυλο χαρακτήρα της επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης.

Επιπλέον, η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων,  αποτελεί ένα πολυδύναμο εκπαιδευτικό  ίδρυμα, στην αρμοδιότητα του οποίου εντάσσονται τέσσερα Επαγγελματικά Λύκεια, δύο Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, τα οποία η Γ.Γ.Ι.Φ. θα μπορούσε να στηρίξει και να ενισχύσει με την συνεργασία των δύο φορέων, με  πρωτοβουλίες που προωθούν και ενισχύουν την έμφυλη ισότητα, είτε σε θεσμικό είτε εκπαιδευτικό επίπεδο.

Ακόμη, η Γενική Γραμματέας κατέθεσε απόψεις και προτάσεις  αρχής γενομένης της επιμόρφωσης από το ΕΚΔΔΑ όλων των εκπαιδευτικών για ζητήματα έμφυλης  ισότητας και διακρίσεων.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η από κοινού διοργάνωση Ημερίδας, στις 5 Μαρτίου 2018, αντικείμενο της οποίας αποτελεί η παρουσίαση του Οδηγού για τη χρήση μη σεξιστικής γλώσσας στα δημόσια έγγραφα της Γ.Γ.Ι.Φ..

Τέλος, και από τις δυο πλευρές τονίστηκε η βαρύτητα του ρόλου της επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης, καθώς και η ανάγκη αναβάθμισής τους, με όρους που θα  λαμβάνουν  υπόψη τους  την προαγωγή της έμφυλης ισότητας και  την άρση των διχοτομικών έμφυλων στερεοτυπικών προσλήψεων ως προς την επιλογή σχολών και κατ΄ επέκταση επαγγελματικών επιλογών.

 

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                    Το  Γραφείο Τύπου, 27/2/2018

Τηλ 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

 

Comments are closed.