Δελτίο Τύπου – Συνάντηση της ΓΓΙΦ με τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Ν. Τόσκα

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Συνάντηση της ΓΓΙΦ με τον Αναπληρωτή Υπουργό

Προστασίας του Πολίτη, κ. Ν. Τόσκα

 

Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Ν. Τόσκα πραγματοποίησε η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, στις 18/10/2017.

Η Γενική Γραμματέας, αρχικά αναφέρθηκε γενικότερα στις θέσεις και τις δράσεις της ΓΓΙΦ για την εξάλειψη των έμφυλων ανισοτήτων. Στη συνέχεια έδωσε έμφαση στους τομείς της έμφυλης βίας, της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών, της πορνείας και της προσπάθειας για ενσωμάτωση στην ελληνική πραγματικότητα καλών πρακτικών του σκανδιναβικού μοντέλου, της εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων (trafficking) και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των οροθετικών γυναικών -ως πεδία που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης- και ακολούθως κατέθεσε τις προτάσεις της για θέματα ισότητας, οι οποίες άπτονται του πεδίου δράσης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Ειδικότερα, οι προτάσεις αυτές αφορούν:

 

Για νομοθετικά και θεσμικά μέτρα

 • στη συνεχή επαγρύπνηση για βελτίωση της νομοθεσίας που αφορά στην αντιμετώπιση εγκλημάτων, όπως η εμπορία ανθρώπων (trafficking) (Ν.3064/2002 & Π.Δ. 233/2003, Ν. 4216/2013 που κυρώνει τη «Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων»)
 • στη λήψη νομοθετικών και εφαρμοστικών μέτρων για την ποινική δίωξη όσων εμπλέκονται στη διακίνηση και εμπορία γυναικών και ανηλίκων (trafficking), αλλά και των χρηστών (πελατών) και όχι μόνο με δόλο α΄ βαθμού, με παράλληλη ουσιαστική υποστήριξη των θυμάτων και εντατικοποίηση των ελέγχων κατά της παράνομης πορνείας
 •  Στην επανεξέταση των ορίων του αναστήματος ανδρών και γυναικών για εισαγωγή στις αστυνομικές σχολές υπό το πρίσμα της ισότητας, διότι η εφαρμοζόμενη μέχρι σήμερα πολιτική του κοινού ορίου ύψους για άνδρες και γυναίκες παραβλέπει βιολογικούς παράγοντες και συνιστά έμμεση διάκριση λόγω φύλου. Επίσης τόνισε ότι πλέον και  τόσο τα Διοικητικά Δικαστήρια όσο και Ευρωπαϊκά Δικαστήρια συγκλίνουν στη πάγια θέση της ΓΓΙΦ ότι το κοινό όριο ύψος λειτουργεί σε βάρος των γυναικών και συνιστά μη ανεκτή υπό το πρίσμα της ισότητας πολιτική αφού αστυνομικά καθήκοντα, όπως η συνδρομή προς τους πολίτες ή η ρύθμιση της κυκλοφορίας, δεν απαιτούν σημαντική σωματική προσπάθεια, ενώ η απαιτούμενη ιδιαίτερη φυσική κατάσταση δεν συνδέεται κατ΄ ανάγκην με ορισμένο ελάχιστο ανάστημα. Η Γενική Γραμματέας τόνισε την ανάγκη καθιέρωσης ορίου ύψους για τις γυναίκες για την εισαγωγή τους στις ανωτέρω σχολές το 1,60μ και όχι το 1,70μ. που ισχύει σήμερα

Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας

 • στην εκ νέου ενημέρωση των Αστυνομικών Τμημάτων αναφορικά με την Αστυνομική διαταγή για τον χειρισμό υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας και την ανάγκη επικαιροποίησής της
 • στη σύσταση Κεντρικής Υπηρεσίας της Αστυνομίας για την Ενδοοικογενειακή Βία
 • στην εκπαίδευση των Αστυνομικών σε θέματα ισότητας και έμφυλης βίας, αλλά και στον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών των αστυνομικών και πυροσβεστικών ακαδημιών με μαθήματα και διαλέξεις στελεχών της ΓΓΙΦ σε θέματα ισότητας φύλων και έμφυλων διακρίσεων – ανισοτήτων
 • στη συνδιοργάνωση Ημερίδας για θέματα Βίας

Περαιτέρω, η Γενική Γραμματέας πρότεινε και δράσεις για την ισότητα, που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν εντός του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπως:

 • η άμεση εφαρμογή του νόμου για την ισόρροπη συμμετοχή των φύλων στα συλλογικά όργανα της Δημόσιας Διοίκησης και στους εποπτευόμενους φορείς, σύμφωνα με εγκύκλιο οδηγία και την κείμενη νομοθεσία (αρ. 6 παρ. 1 του Ν.2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000)
 • η εφαρμογή της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (25 Φεβρουαρίου 2016, Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/οικ. 5748 – ΑΔΑ: ΩΣΞΧ465ΦΘΕ-ΧΦ9), σύμφωνα με την οποία οι εγκύκλιοι, οι δημοσιεύσεις και οι ανακοινώσεις της Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να αφορούν και τα δύο φύλα και ο λόγος που αρθρώνεται να είναι ο αντίστοιχος και όχι σεξιστικός
 • Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι του Υπουργείου να παρακολουθήσουν ανάλογα σεμινάρια για την έμφυλη ισότητα και την έμφυλη βία από το ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ
 • Η δημιουργία Τμήματος ή Επιτροπής παρακολούθησης της εφαρμογής της ισότητας των φύλων μέσα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 

Η συνάντηση διεξήχθη σε κλίμα γόνιμου και παραγωγικού διαλόγου και ο Αναπληρωτής Υπουργός τόνισε ότι πρόκειται να εξετάσει διεξοδικά και να αξιολογήσει επισταμένως  τις ως άνω προτάσεις, ιδιαίτερα όσα θέματα σχετίζονται με το κοινό όριο ύψους ανδρών και γυναικών για την  εισαγωγή σε αστυνομικές σχολές, τον έλεγχο της πορνείας, τα θέματα του ηλεκτρονικού εγκλήματος και της παραβίασης  προσωπικών δεδομένων οροθετικών γυναικών επί σειρά ετών και τη συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. , με στόχο την εντατικοποίηση της συνεργασίας των δύο φορέων προς την κατεύθυνση της εφαρμογής της ισότητας σε κάθε πεδίο που αφορά την προστασία του πολίτη.

Στο τέλος της συνάντησης επακολούθησε και σύντομη συνομιλία και με την αντιστράτηγο της ΕΛ.ΑΣ. κα Ζαχαρούλα Τσιριγώτη και απευθύνθηκε πρόσκληση για συνέχιση της συνεργασίας με συνάντηση στα Γραφεία της ΓΓΙΦ.

 

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                      Το  Γραφείο Τύπου, 19/10/2017

Τηλ 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

Comments are closed.