Δελτίο Τύπου – Συνάντηση της Υφυπουργού Εσωτερικών και της Γ.Γ. Ισότητας των Φύλων, με την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Ε. Αχτσιόγλου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση της Υφυπουργού Εσωτερικών, Μ. Χρυσοβελώνη και της Γ.Γ.Ισότητας των Φύλων, Φ. Κούβελα, με την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Ε. Αχτσιόγλου

Η Υφυπουργός Εσωτερικών, κα Μαρίνα Χρυσοβελώνη και η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, κα Φωτεινή Κούβελα, στις 10-10-2018, πραγματοποίησαν συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Έφη Αχτσιόγλου.

Στόχος της συνάντησης υπήρξε η κατάθεση των θέσεων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) σε θέματα καθ’ ύλην αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  σε σχέση με την προάσπιση και την προστασία των έμφυλων ζητημάτων, υπό το πρίσμα των διακρίσεων και των δυσκολιών που αφορούν στην είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας και με προσανατολισμό στην ουσιαστική συμφιλίωση της επαγγελματικής ζωής με την προσωπική – οικογενειακή.

Ειδικότερα, στο πλήρες υπόμνημα των προτάσεων που κατατέθηκαν,  ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν προτάσεις που αφορούν:

 • Την περαιτέρω προστασία των γυναικών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, σε σχέση με τις άδειες μητρότητας και τις άδειες ανατροφής τέκνου, με αίτημα την προς τα πάνω εξίσωση και μεταχείριση με όρους δημοσίου τομέα και την ομαδοποίηση των αδειών.
 • Τη βελτίωση των Ν. 4387/2016 και Ν. 4445/2016 για το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και την Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας.
 • Την αναδιάρθρωση του τρόπου με τον οποίο καλύπτονται οι παροχές ως προς τις γονικές άδειες των γυναικών που εργάζονται σε μικρές επιχειρήσεις, καθώς και των αυτοαπασχολούμενων.
 • Την αξιοποίηση της δυνατότητας των εργαζόμενων μητέρων, μετά τη λήξη της άδειας θηλασμού, για συλλογήτου μητρικού γάλακτοςστις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις με την ύπαρξη κατάλληλων υποδομών συντήρησής του μέχρι τη λήξη του ωραρίου εργασίας.
 • Την προστασία των εργαζομένων γυναικών στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, μέσω της κατοχύρωσης του δικαιώματός τους να αναστείλουν την εργασία τους σε περίπτωση κύησης ή λοχείας.
 • Την τροποποίηση του συνδικαλιστικού νόμου 1264/1982 στη βάση των θέσεων του γυναικείου κινήματος για την ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών στους συνδικαλιστικούς φορείς και την ενδυνάμωση της γυναικείας εκπροσώπησης σε αυτούς.
 • Την μείωση του μεγάλου χάσματος της ανεργίας μεταξύ ανδρών-γυναικών και την αντιμετώπιση της μη πρόσληψης γυναικών από εργοδότες λόγω «κόστους απουσίας» από τις άδειες μητρότητας, τις γονικές παροχές, κ.λπ.
 • Την αύξηση των θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που λειτουργούν στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας.
 • Την προστασία των γυναικών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση στη βάση των θέσεων της ΓΓΙΦ για την πορνεία και το trafficking και την ενσωμάτωση στο σχεδιασμό κοινωνικών μέτρων και παροχών όσων γυναικών θέλουν να ξεφύγουν από την κατάσταση της πορνείας.
 • Την παρότρυνση της εφαρμογής ενδοϋπηρεσιακών μέτρων εντός του Υπουργείου Εργασίας, υπό το πρίσμα του ουδέτερου ως προς το φύλο λόγου(εφαρμογή της εγκυκλίου για τη μη χρήση σεξιστικής γλώσσας στα δημόσια έγγραφα, σεμινάρια για την έμφυλη ισότητα στο προσωπικό του Υπουργείου).
 • Την ενεργοποίηση της Υποεπιτροπής για θέματα Ισότητας στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας.

Συνολικά, η συζήτηση διεξήχθη σε κλίμα εξαιρετικά γόνιμου διαλόγου και η Υπουργός Εργασίας ενημέρωσε την Υφυπουργό Εσωτερικών, αλλά και την Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων ότι πολλές από τις προτάσεις της ΓΓΙΦ έχουν ήδη αξιοποιηθεί και ενσωματωθεί στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εργασίας για την προστασία της ισότητας. Ειδικότερα, ορισμένες από αυτές αφορούν:

 • Στην επέκταση της άδειας και των επιδομάτων μητρότητας και της προστασίας από την απόλυση και στις γυναίκες-μητέρες που υιοθετούν η εμπλέκονται στη διαδικασία παρένθετης μητρότητας ,εργαζόμενες και αυτοαπασχολούμενες.
 • Στην αναβάθμιση της προστασίας της μητρότητας για τις εργαζόμενες σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.
 • Στη θέσπιση της ειδικής γονικής άδειας για τους γονείς παιδιών που πάσχουν από σύνδρομο Down ή αυτισμό.
 • Στη θέσπιση της αντικειμενικής προβολής των ανέργων που αναζητούν εργασία μέσω του ΟΑΕΔ, όπου ο εργοδότης δεν έχει πλέον πρόσβαση στο φύλο του/της ανέργου καθώς και στη πρόβλεψη ποσόστωσης φύλου (60% γυναικών-40% ανδρών ) σε προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ.
 • Στην δυνατότητα εγγραφής για πρώτη φορά στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ σε γυναίκες που έχουν υποστεί έμφυλη βία και φιλοξενούνται στις δομές του δικτύου της ΓΓΙΦ για την εξάλειψη της βίας.
 • Στην πραγματοποίηση ελέγχων από την Επιθεώρηση Εργασίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση.
 • Στην ειδική επιμόρφωση για θέματα ισότητας των φύλων σε υποψήφιους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων.

Τέλος, συμφωνήθηκε από κοινού η συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων, με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση των γυναικών στον ευρύτερο χώρο της εργασίας με γνώμονα το σεβασμό στις αρχές και τις αξίες της ισότητας και στόχο την υπέρβαση των περισσότερων δυνατών έμφυλων διακρίσεων. Ακόμη, συμφωνήθηκε και η πραγματοποίηση κοινής ημερίδας για την εργασία των γυναικών μεταξύ Πολιτείας -κοινωνικών εταίρων και συνδικαλιστικών οργανώσεων.

 

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                          Το  Γραφείο Τύπου, 16/10/2018

Τηλ. 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

Comments are closed.