Δελτίο Τύπου – Σύσταση και συγκρότηση ΟΔΕ στη ΓΓΙΦ για την παρακολούθηση των διαδικασιών εφαρμογής της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και τη διατύπωση προτάσεων για την ανάληψη δράσεων σε όλους τους τομείς εφαρμογής της

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύσταση και συγκρότηση ΟΔΕ στη ΓΓΙΦ για την παρακολούθηση των διαδικασιών εφαρμογής της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης – Ν. 4531/2018

και τη διατύπωση προτάσεων για ανάληψη δράσεων σε όλους τους τομείς εφαρμογής της

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό να δίνει καθημερινές  μάχες  κατά της βίας σε βάρος των γυναικών, της ενδοοικογενειακής βίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών και κοριτσιών, θεωρώντας ότι αυτές συνιστούν μεταξύ άλλων και εμπόδιο στην ουσιαστική ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Ως αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για την παρακολούθηση της Σύμβασης της Κων/πολης (Ν.4531/2018), η ΓΓΙΦ προχώρησε με απόφασή της την 9/10/2018 στη σύσταση και συγκρότηση  υπηρεσιακής δωδεκαμελούς Ομάδας Διοίκησης Έργου, με εξειδικευμένες/ους επιστήμονες για την παρακολούθηση των διαδικασιών εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβούλιου της Ευρώπης «για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας» στην Ελληνική επικράτεια, (Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης – Ν. 4531/2018) και τη διατύπωση προτάσεων για ανάληψη δράσεων σε όλους τους τομείς εφαρμογής της.  Στην ανωτέρω ΟΔΕ, πλην των στελεχών της ΓΓΙΦ, συμμετέχουν και επιστήμονες και επιστημόνισσες από τη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, παρέστη και απεύθυνε χαιρετισμό και η Γενική Γραμματέας  Ισότητας των Φύλων κα Φωτεινή Κούβελα.

Τέλος και δεδομένου ότι η ΓΓΙΦ συνεργάζεται τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων με φορείς και μέλη της επιστημονικής κοινότητας για την ανάδειξη της κρισιμότητας των θεμάτων ισότητας και έμφυλης βίας, αποδεικνύει έμπρακτα, σύμφωνα και με τη δήλωση της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, ότι: «O αγώνας για την προώθηση της ισότητας των φύλων δεν περιορίζεται εντός των στενών συνόρων, αλλά επιζητεί διαρκώς την υιοθέτηση διεθνών και ευρωπαϊκών καλών πρακτικών και αποτελεσματικής νομοθέτησης για κρίσιμα κοινωνικά θέματα, όπως αυτό της βίας κατά των γυναικών με σκοπό την πάταξη και εξάλειψη του φαινομένου».

Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ΟΔΕ

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                   Το  Γραφείο Τύπου, 12/10/2018

Τηλ. 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

Comments are closed.