Δελτίο Τύπου – Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο Κλεισθένης για τη μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο «Κλεισθένης» για τη μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Σπουδαία κατάκτηση για την ισότητα η αύξηση της ποσόστωση φύλου κατά 40% τουλάχιστον στα ψηφοδέλτια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Με 150 ψήφους υπέρ ψηφίστηκε στις 12/7/2018 το νομοσχέδιο «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της συμμετοχής – Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ». Μεταξύ άλλων, το εν λόγω νομοσχέδιο καθιερώνει την απλή αναλογική στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και «σπάει» τις εκλογικές περιφέρειες της Β’ Αθήνας και της Περιφέρειας Αττικής.

Κυρίως όμως, αναφορικά με τα ζητήματα που άπτονται της ισότητας των φύλων και της δυνατότητας των γυναικών να συνδιαμορφώνουν το πολιτικό γίγνεσθαι με όρους ισότητας, στο νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνεται και η πρόταση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την ποσόστωση φύλου κατά 40% τουλάχιστον στο συνολικό αριθμό των υποψηφίων δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων των συνδυασμών που θα πάρουν μέρος στην εκλογική διαδικασία των ΟΤΑ.

Χωρίς αμφιβολία, η συγκεκριμένη αλλαγή συνιστά μια σπουδαία κατάκτηση στην προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης των πολιτικών αποφάσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση, ικανή να λειτουργήσει καταλυτικά στην εμβάθυνση της δημοκρατίας.

Η ενισχυμένη παρουσία γυναικών στα δημοτικά και περιφερειακά ψηφοδέλτια στοχεύει στην εκλογή περισσότερων γυναικών στα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία, με τη σειρά της, συμβάλλει στη χάραξη πολιτικών και στην  κατάρτιση των δημόσιων  προϋπολογισμών με την οπτική του φύλου. Επίσης, ενισχύεται η υποχρέωση  όλων των Δήμων να υπογράψουν την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» και κυρίως να αναπτύξουν, εφαρμόσουν και αξιολογήσουν δραστηριότητες και δράσεις, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες και Δημότες, ανεξαρτήτως φύλου, να επωφελούνται ισότιμα απ’ όλες τις παρεμβάσεις.

Ταυτόχρονα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, «Η αύξηση της ποσόστωσης φύλου κατά 40% τουλάχιστον στα ψηφοδέλτια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνιστά μια σπουδαία κατάκτηση για την ισότητα και συνάμα μια μεγάλη νίκη του φεμινιστικού κινήματος, που μας ωθεί όλο και εγγύτερα στην ισόρροπη εκπροσώπηση, την οποία δεν παύουμε να διεκδικούμε. Για όλους αυτούς τους λόγους, το νομοσχέδιο θα έπρεπε να έχει ψηφιστεί τουλάχιστον από όλες τις Βουλεύτριες».

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                          Το  Γραφείο Τύπου, 13/7/2018

Τηλ. 213 15 11 102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

Comments are closed.