Δελτίο Τύπου – 4 Σεπτεμβρίου – Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

Τα σεξουαλικά δικαιώματα αποτελούν οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα, που βασίζονται στην εγγενή ελευθερία, την αξιοπρέπεια και την ισότητα όλων των ανθρώπων. Κατ΄ επέκταση, άντρες και γυναίκες πρέπει να απολαμβάνουν υγιείς σεξουαλικές σχέσεις, να έχουν πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού και υπογονιμότητας και να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν το πότε και υπό ποιές συνθήκες θα αναπαραχθούν.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), αναγνωρίζοντας τη σημασία της πληροφόρησης και τη συμβουλευτικής για τα θέματα της αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας -και ιδίως για τη νέα γενιά, κορίτσια και αγόρια- συνεχίζει τη συνεργασία της  με τα  Γραφεία Αγωγής Υγείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, παρέχοντας συμβουλευτική και πληροφόρηση σε θέματα αντισύλληψης και σεξουαλικής αγωγής σε μαθητές και μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, μέσω αυτής της συνεργασίας και δεδομένου ότι η ενημέρωση και η συμβουλευτική για την αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία αποτελεί θεματικό πεδίο εξειδικευμένης δημόσιας πολιτικής για την ισότητα των φύλων, επιτυγχάνονται: η προώθηση της αρχής  της ισότητας των φύλων και η προαγωγή της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, μέσω της υιοθέτησης στάσεων και συμπεριφορών της ευαίσθητης πληθυσμιακής ομάδας των μαθητών και μαθητριών.

Ειδικότερα, κατά το σχολικό έτος 2016 – 2017 πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις σε 20 σχολικές δομές και επιμορφώθηκαν 1407 μαθητές/τριες. Τις εισηγήσεις πραγματοποιεί εξειδικευμένο προσωπικό του Νοσοκομείου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», με το οποίο η ΓΓΙΦ έχει συνάψει από το Νοέμβριο του 2012 προγραμματική συμφωνία για το συγκεκριμένο σκοπό.

Η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση, περιλαμβάνει τις εξής  θεματικές:

  • Ενημέρωση των εφήβων και εξοικείωση με το σώμα τους
  • Ωρίμανση της προσωπικότητας των εφήβων
  • Ο ρόλος του έφηβου και της έφηβης και η καλή μεταξύ τους επικοινωνία
  • Οικογενειακός προγραμματισμός
  • Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα

Τέλος, η ΓΓΙΦ δεν παύει να προωθεί τις προτάσεις της για την εισαγωγή της θεματικής των έμφυλων ταυτοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ως αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, εκφράζοντας έτσι την πάγια θέση της ότι η ισότητα των φύλων μπορεί να επιτευχθεί αρτιότερα, εάν διδαχθεί σε μαθητές και μαθήτριες από τα πρώτα κιόλας μαθησιακά τους χρόνια.

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr                             Το Γραφείο Τύπου, 4/09/2017

Τηλ. 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

 

Comments are closed.