Δημόσια διαβούλευση για το μέλλον της Ευρώπης (Απρίλιος-Οκτώβριος 2018)

Σας γνωρίζουμε ότι η Βουλή των Ελλήνων, το Υπουργείο Εξωτερικών και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα έχουν θέσει υπό την αιγίδα τους τη διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση με τίτλο «Μιλάμε για την Ευρώπη – Δημόσια Διαβούλευση για μία Καλύτερη Ευρώπη». Η συγκεκριμένη δράση αναμένεται να ολοκληρωθεί τον προσεχή Οκτώβριο και διεξάγεται μέσω του εξειδικευμένου ιστότοπου  http://www.oureurope.gov.gr/ .

 

Ουσιαστικά, πρόκειται για μία ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία όλοι οι πολίτες, γυναίκες και άνδρες, καλούνται να τοποθετηθούν για το τι Ευρώπη θέλουν, μέσα από ένα συστηματικό διάλογο, παράλληλα με τα υπόλοιπα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτήσεων είναι με επιλογή, ενώ δίνεται η δυνατότητα υποβολής κειμένου μέχρι 150 λέξεων στην ερώτηση «Ποιες πολιτικές θα πρέπει να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα να επιστρέψει στις ιδρυτικές αρχές της;». Συνεπώς, η όλη διαδικασία είναι εύκολη και φιλική προς τους πολίτες:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/oureurope .

 

Επιπλέον, αξίζει να επισημανθεί ότι ο εξειδικευμένος ιστότοπος του Υπουργείου Εξωτερικών περιλαμβάνει χρήσιμο υλικό τεκμηρίωσης για το μέλλον της Ευρώπης των 27 έως το 2025:

α) «Λευκή Βίβλος για το Μέλλον της Ευρώπης»: http://www.oureurope.gov.gr/wp-content/uploads/2018/06/WhitePaper_5_Scenarios.pdf

β) έγγραφα προβληματισμού για την άμυνα, την οικονομία, την κοινωνική διάσταση της Ε.Ε. και την παγκοσμιοποίηση: http://www.oureurope.gov.gr/Έγγραφα-προβληματισμού/.

 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα παρουσιάστηκε στο πλαίσιο επιμορφωτικής ημερίδας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης στις 5 Ιουλίου 2018 με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο προσκήνιο: Διαβούλευση για την Ευρώπη και Δημόσια Διοίκηση» παρουσία, μεταξύ άλλων, της πολιτειακής ηγεσίας της χώρας, του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων και των πολιτικών ηγεσιών των Υπουργείων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων εκπροσωπήθηκε σε υπηρεσιακό επίπεδο από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και το Αυτοτελές Τμήμα Ευρωπαϊκής & Διεθνούς Συνεργασίας.

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

 

Comments are closed.