Διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών

ΣΧΕΤ.: α) Το από 13-9-2017 εμπεριστατωμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Το δέκατο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη χρήση του διαδικτύου και των Η/Υ από τις Ελληνίδες (Σεπτέμβριος 2017)».

β) Το από 30-11-2017 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών προς τη Γ.Γ.Ι.Φ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι αυτό το διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη μία διαδικτυακή ανοιχτή διαβούλευση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) αναφορικά με το ζήτημα του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων.

Η ITU προσκαλεί όλους τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες, να αποστείλουν, εφόσον επιθυμούν, τις απόψεις τους στην αγγλική γλώσσα σχετικά με μία ή περισσότερες από τις ερωτήσεις που βρίσκονται στον ιστότοπο του εν λόγω Διεθνούς Οργανισμού. Τα κείμενα που αποστέλλονται, δημοσιεύονται αυτόματα στη σελίδα της

ITU, ενώ μετά το πέρας της διαβούλευσης, θα υποβληθούν ως ενιαίο έγγραφο στην Ομάδα Εργασίας της ITU, η οποία εξειδικεύεται σε θέματα Διεθνούς Πολιτικής του Διαδικτύου (Council Working Group on International Internet-related public policy issues).

Η προθεσμία για συμμετοχή στη διαβούλευση είναι η 23η Δεκεμβρίου 2017 (εξετάζεται η πιθανότητα παράτασης):

http://www.itu.int/en/council/cwg-internet/Pages/consultation-oct2017.aspx .

                                                        

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στα θεματικά πεδία «Γυναίκες και Εκπαίδευση» και «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Comments are closed.