Διαδικτυακή παρουσίαση του βιβλίου: «Έμφυλα πρόσωπα σε κρίση: Η ισότητα στην επαγγελματική και την πολιτική ζωή» την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου, 6:00 μ.μ.

Comments are closed.