Διεθνές Συνέδριο του ΟΟΣΑ για την ισότητα των φύλων στο χώρο των επιχειρήσεων και της οικονομίας (Παρίσι, 8-3-2017)

Ιαν 13, 2017

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) διοργανώνει στην έδρα του στη γαλλική πρωτεύουσα την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017 το  ετήσιο διεθνές συνέδριο για την ισότητα των φύλων με θέμα «Business, Finance and Gender».

 

Επισημαίνεται ότι όλες οι δαπάνες συμμετοχής βαρύνουν τις/τους συμμετέχουσες/-οντες και περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν από τον ακόλουθο σύνδεσμο του ιστότοπου του ΟΟΣΑ:http://www.oecd.org/corporate/Conference-on-business-finance-gender-2017.htm .

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.