Διεθνής προβολή του Νόμου 4604|2019 για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

ΣΧΕΤ.: Το από 29-3-2019 έγγραφό μας με θέμα «Δημοσίευση σε ΦΕΚ του Νόμου 4604 για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης Βίας»: http://www.isotita.gr/δημοσίευση-σε-φεκ-του-νόμου-4604-για-την-πρ/ .

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

 

Την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 και τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 υλοποιήθηκε από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό με θέμα τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του Νόμου 4604|2019 για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Η ανταπόκριση ήταν άκρως θετική και η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία της Ελλάδας εξασφάλισε προβολή σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο:

 

1) το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 48780/29-3-2019)

 

2) η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε την 1-4-2019 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων: https://eurogender.eige.europa.eu/posts/new-legislation-greek-government-substantive-gender-equality-and-sgbv-athens-march-2019

 

3) το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου απέστειλε την 30-3-2019 ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο κοινοποιήθηκε στην πολιτική ηγεσία και τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας την 1-4-2019

 

4) η Πρεσβεία της Γερμανίας στην Ελλάδα απέστειλε την 1-4-2019 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., με παράλληλη κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία αυτής, με την επισήμανση ότι το υλικό της Γ.Γ.Ι.Φ. θα προωθηθεί άμεσα στις αρμόδιες Γερμανικές Αρχές για σκοπούς ενημέρωσης και διάχυσης.

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Comments are closed.