Δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. σχετικά με την εφαρμογή της με αριθμό 111 Δ.Σ.Ε. για τη διάκριση στην απασχόληση και το επάγγελμα

Τα θέματα εργασίας σε πολιτικό και νομοθετικό επίπεδο εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των εποπτευόμενων αυτού φορέων (π.χ. ΟΑΕΔ, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας κλπ).

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. προβαίνει σε τακτά χρονικά διαστήματα σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με αποδέκτες δημόσιους και κοινωνικούς φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας: Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και κοινωνικοί εταίροι.

 

Επιπλέον, αξιοποιούνται ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

 

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συμβάλει καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβάλεται εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

 

Ενδεικτικά, αναφέρουμε τις κάτωθι δράσεις, οι οποίες συνάδουν με το περιεχόμενο της 111 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για τη διάκριση στην απασχόληση και το επάγγελμα:

 

1) δημοσιοποίηση στατιστικών στοιχείων για την υψηλή ανεργία των γυναικών στην Ελλάδα μέσω του ΟΑΕΔ, της ΕΛΣΤΑΤ και του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (σχετικοί σύνδεσμοι από τον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Φ.:

– ΟΑΕΔ http://old.isotita.gr/index.php/news/2729

– ΕΛΣΤΑΤ http://old.isotita.gr/index.php/news/2716

– ΕΙΕΑΔ http://old.isotita.gr/index.php/news/2693 )

 

2) τεκμηριωμένη παρουσίαση έγκυρων κειμένων Διεθνών Οργανισμών για το θέμα της γυναικείας απασχόλησης:

 

– Έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τις ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών στην εργασία (Μάρτιος 2016):

http://old.isotita.gr/index.php/news/2540 . Επισημαίνεται ότι η Διευθύντρια του Γραφείου Βρυξελλών της Δ.Ο.Ε. Claire Courteille-Mulder απέστειλε στην Υπηρεσία μας στις 29-3-2016 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

– οι επτά Αρχές για την Ενδυνάμωση των Γυναικών στις επιχειρήσεις και την οικονομία σύμφωνα με τον εξειδικευμένο Οργανισμό για θέματα γυναικών του Συστήματος του Ο.Η.Ε. UN WOMEN: http://old.isotita.gr/index.php/news/2724 . Αξίζει να τονιστεί ότι η συγκεκριμένη δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. επιλέχθηκε από την ηλεκτρονική πλατφόρμα News Dynamo του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του Δήμου Αθηναίων ως εξέχουσα ενημερωτική δράση προς όφελος των πολιτών

 

– Έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας με θέμα «Τα νομικά εμπόδια για την επίτευξη της ισότητας των φύλων – Γυναίκες, Επιχειρήσεις και Νομοθεσία 2016»:

http://old.isotita.gr/index.php/news/2504 . Η Διευθύντρια για Θέματα Φύλου της Παγκόσμιας Τράπεζας Caren Grown εξέφρασε στις 9-3-2016 τις θερμές ευχαριστίες του Οργανισμού προς την Υπηρεσία μας για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

– συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. το 2015 στην Ομάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπόνηση Σχεδίου Γνωμοδότησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ε.Ε. για τις Ίσες Ευκαιρίες για Γυναίκες και Άνδρες με θέμα τον επαγγελματικό διαχωρισμό λόγω φύλου:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/opinions_advisory_committee/151125_opinion_occ_segregation_en.pdf

 

3) τεκμηριωμένη απάντηση από το Τμήμα Νομικής & Οικονομικής Παρακολούθησης Μηχανισμών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε αιτήματα πολιτών, ανδρών και γυναικών, σχετικά με ζητήματα διακρίσεων στην απασχόληση

 

4) προβολή από τη Γ.Γ.Ι.Φ. των Ετήσιων Εκθέσεων του Συνηγόρου του Πολίτη αναφορικά με τις έμφυλες διακρίσεις στις εργασιακές σχέσεις:

http://old.isotita.gr/index.php/news/2610

 

5) συχνές επαφές της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. με την αντίστοιχη του Υπουργείου Εργασίας για θέματα ενίσχυσης της παρουσίας των γυναικών στην αγορά εργασίας και προστασίας των εργασιακών τους δικαιωμάτων:

 

– δελτίο τύπου της 11-6-2015 http://www.isotita.gr/var/uploads/PRESS%20(APO%20SEP%202010)/2015/DT_11-06-2015_Synantisi%20me%20tin%20An.Ypourgo%20Ergasias.pdf

 

– δελτίο τύπου της 26-4-2016 http://www.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2016/April/DT_26-04-2016_Synantisi%20GGIF%20me%20An.Yp.%20Ergasias.pdf

 

6) υλοποίηση πέντε Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 με αποδέκτες πέντε κοινωνικούς εταίρους: Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) και Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Στο πλαίσιο των εν λόγω Έργων έχουν ιδρυθεί Γραφεία Ισότητας στις έδρες και των πέντε φορέων και λειτουργούν γραμμές ενημέρωσης (help-lines), στη θεματολογία των οποίων εντάσσεται και το ζήτημα του μισθολογικού χάσματος (π.χ. διαχείριση καταγγελιών εργαζομένων, διοργάνωση ημερίδων και λοιπών δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ανάγκη ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας)

7) υλοποίηση του Έργου με τίτλο «Θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών για την προώθησή τους στα οικονομικά κέντρα αποφάσεων», το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα PROGRESS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιόδου 2013-2014 με εταίρους τη Γ.Γ.Ι.Φ., το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον ΣΕΒ και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ: http://old.isotita.gr/index.php/docs/2346 . Το Έργο, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2015, περιελάμβανε τις ακόλουθες δράσεις:

– μελέτη καλών πρακτικών, εργαλείων, μεθοδολογιών, καθώς και του θεσμικού πλαισίου για τη δημιουργία ενός εργαλείου/μοντέλου εφαρμογής των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης στις επιχειρήσεις

– τοπικά και κλαδικά εργαστήρια για γυναίκες και άνδρες στελέχη εταιρειών, καθώς και για Διευθυντές/-τριες Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

– εργαστήρια ηγεσίας για γυναίκες-μεσαία και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων

– διοργάνωση δύο Συνεδρίων-Forum διαβούλευσης με κρατικούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους

– προωθητικές ενέργειες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Αφήστε μια απάντηση