Ειδική έκδοση για το πρόγραμμα της Σλοβακικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2016)

Ιούλ 05, 2016

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών & Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Σλοβακίας δημοσιοποίησε σε τρεις γλώσσες (σλοβακικά, αγγλικά και γαλλικά) το πρόγραμμα της Σλοβακικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Σλοβακία ανέλαβε επίσημα την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. την 1η Ιουλίου 2016 και θα τη διατηρήσει έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.

 

Η αγγλική έκδοση του προγράμματος είναι συνολικής έκτασης 35 σελίδων και παρουσιάζει συνοπτικά τις τέσσερις προτεραιότητες και τα βασικά σημεία της θεματολογίας των δέκα Συμβουλίων Υπουργών το δεύτερο εξάμηνο του 2016:  http://www.eu2016.sk/data/documents/presidency-programme-eng-final3.pdf .

 

Οι προτεραιότητες της Σλοβακικής Προεδρίας παρουσιάζονται στις σελίδες 5-11 της προσεγμένης έκδοσης και αφορούν:

 

α) μία οικονονικά εύρωστη Ευρώπη

 

β) μία σύγχρονη ενιαία αγορά

 

γ) βιώσιμες πολιτικές μετανάστευσης και ασύλου

 

δ) μία ισχυρή Ευρώπη στη διεθνή σκηνή.

 

Τα θέματα ισότητας των φύλων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Απασχόλησης & Κοινωνικής Πολιτικής (σελ. 23 της αγγλικής έκδοσης) με θεματολογία όπως:

 

– ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων

 

– νομοθετικές αλλαγές στην εσωτερική αγορά

 

– Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων αναφορικά με την αγορά εργασίας και τα συστήματα κοινωνικής προστασίας στα Κράτη Μέλη

 

– υιοθέτηση Συμπερασμάτων Συμβουλίου Υπουργών για τη συμμετοχή των νέων στην απασχόληση (Youth Guarantee), καθώς και για την ένταξη των πληθυσμών Ρομά.

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Comments are closed.