Ενεργοποίηση Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, της Γ.Γ.Ι.Φ., του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του Κ.Ε.Θ.Ι. για την ισότητα των φύλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Σε συνέχεια του από 14-7-2015 Δελτίου Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας με σκοπό τον σχεδιασμό και την υλοποίηση Έργου για την ευαισθητοποίηση και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα ισότητας των φύλων και έμφυλων διακρίσεων (σχετικός σύνδεσμος από τον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Φ.: http://www.isotita.gr/var/uploads/PRESS%20(APO%20SEP%202010)/2015/DT_14-07-2015_Ypografi%20Symfonou%20Synergasias.pdf ), σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το Φ.14/1607/134033/Δ1/27-8-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, ξεκινούν τον Οκτώβριο του 2015 Ημερίδες και Επιμορφωτικά Προγράμματα σε εκπαιδευτικούς και στελέχη των δύο φύλων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας με φορέα διοργάνωσης το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω δράση, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, διαρθρώνεται σε δύο ενότητες:

 

1) τέσσερις Ημερίδες ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (αποκλειστικά για διευθυντικά στελέχη και Σχολικούς/-ες Συμβούλους της Εκπαίδευσης):

    Αθήνα 2-10-2015,

    Ρόδος 16-10-2015,

    Ιωάννινα 2-11-2015,

    Θεσσαλονίκη 10-11-2015

2) πέντε Επιμορφωτικά Προγράμματα ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συνολικής διάρκειας 21 ωρών:

    Καβάλα 5/10 – 2/11/2015,

    Καλαμάτα 12/10 – 12/11/2015,

    Βόλος 22/10 – 23/11/2015,

    Χανιά 2/11 – 3/12/2015,

    Αθήνα 9/11 – 10/12/2015.

Τα επιμορφωτικά προγράμματα θα πραγματοποιηθούν κατά τις απογευματινές ώρες ή/και εντός Σαββατοκύριακου, προκειμένου να μη διαταράσσεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων και να έχουν οι εκπαιδευτικοί, άνδρες και γυναίκες, τη δυνατότητα συμμετοχής.

Αφήστε μια απάντηση