Ενημερωτικό Δελτίο #3: Πολιτικές και Δράσεις της Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών σε Συνθήκες Επαναφοράς των Μέτρων Περιορισμού της Πανδημίας COVID-19

Comments are closed.