Ενημερωτικό υλικό στην ελληνική γλώσσα για την Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 2016: Μητρικός Θηλασμός – Κλειδί για την Αειφόρο Ανάπτυξη

ΣΧΕΤ.: Το από 16-6-2016 έγγραφό μας με θέμα «Στήριξη από τη Γ.Γ.Ι.Φ. της Παγκόσμιας Εβδομάδας Θηλασμού 2016»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2715 .

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εμπεριστατωμένου εγγράφου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. και στο πλαίσιο της δικτύωσης και της εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδας και της Παγκόσμιας Συμμαχίας Δράσης για τον Μητρικό Θηλασμό (WABA), σας γνωρίζουμε ότι ο Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος απέστειλε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση στις 15 Οκτωβρίου 2016 τους συνδέσμους με το πλούσιο ενημερωτικό υλικό στην ελληνική γλώσσα για την Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 2016.

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού-World Breastfeeding Week (WBW) γιορτάζεται κάθε 1-7 Αυγούστου από το 1992 (στην Ελλάδα κάθε 1-7 Νοεμβρίουαπό φορείς-υποστηρικτές του θηλασμού σε πάνω από 170 χώρες. Εγκρίνεται και υποστηρίζεται από τη UNICEF, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), τη  Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και Υπουργεία Υγείας σε πολλές χώρες.

Η Παγκόσμια Συμμαχία Δράσης για τον Μητρικό Θηλασμό (WABA) προβαίνει κάθε χρόνο σε μία σειρά προωθητικών δράσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την αξία του θηλασμού. Το σύνθημα για το 2016 είναι «Θηλασμός: Κλειδί για την Αειφόρο Ανάπτυξη» και συνδέεται με τους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, οι οποίοι υιοθετήθηκαν από την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία των Κρατών-Μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο του 2015. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Βρετανικής Ιατρικής Επιθεώρησης The Lancet, τα οποία επικαλείται η WABA, η πλήρης αξιοποίηση του θηλασμού μπορεί να σώσει τη ζωή 823.000 παιδιών και να συνεισφέρει 302 δισεκατομμύρια δολλάρια ετησίως στην παγκόσμια οικονομία.

Ο Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος-La Leche League Greece σε συνεργασία με τη WABA ετοίμασαν το διαθέσιμο υλικό της φετινής εβδομάδας θηλασμού στην ελληνική γλώσσα.

 

Το λογότυπο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού 2016 απεικονίζει μια «τριάδα» με δύο ενήλικες και ένα βρέφος, τονίζοντας τη σημασία της υποστήριξης. Οι αναλογίες και οι μορφές μεταξύ των δύο ενηλίκων έχουν εξισορροπηθεί για να συμβολίζουν την ισότητα, τη δικαιοσύνη και τη συνεργασία στην ανατροφή.

 

Το νέο σχέδιο δράσης της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού δείχνει τη σχέση με την εκστρατεία για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), αλλά τοποθετεί το βρέφος και τους φροντιστές του στο κέντρο.

 

Το προωθητικό υλικό περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 

– σύνθημα/θέμα 2016:

https://5e4e4bbe-a-aa205064-s-sites.googlegroups.com/a/lllgreece.org/lllgreece/waba—pankosmia-ebdomada-metrikou-thelasmou/wbw2016-logo-textGreekUnofficialsm.png?attachauth=ANoY7cqIs9h8qUMHvdO63AsgdqE84MgMcFTlrXc_XZpJSex6BnWEACwgqx74_UAGvaN2oQp08KNFn9FbSpHw4dt6gYqFJJJEGUquNGc3GuhNzBCe9yH1HmzkxKCG5lky2d094xR5DoBpP1KwI8nXxCWWrFFj_l1n0S0ZFcop0dJcYLCk5zi5f43EKNz3-z3X-6lwRnCNQ-wgRyuH2cvNikUYj0GruTNRSiXr0W0kM6FYFDWubcXKtMOLc7iuEOre0-xliPUYEAaALPX2MZG9_YyKiRN2P4MIcPDNG5evbqhQpY6ECgsOuyA%3D&attredirects=0

 

– οι 17 Παγκόσμιοι Στόχοι για την Αειφόρο Ανάπτυξη:

https://5e4e4bbe-a-aa205064-s-sites.googlegroups.com/a/lllgreece.org/lllgreece/waba—pankosmia-ebdomada-metrikou-thelasmou/LLLGR_poster_goals.png?attachauth=ANoY7cq1f_DhuIHCTgtbEtlykeDS4jNGSIg0i8nfS8ZrtCIKDA9Eu2ZSSkmkRXh0J6Z4CDiEGaplKhbQh5tMNg0hZh1m5OUP-3c5VfBkAB84Ck5ytQ-n0DzjiCE34ZnGKOhTpRCVVTSiOgP3EAjrbmTMaKSLmvfG_Ah9tfFBvFZMhB8PWxKk2Jhx-CBDVPAJKsXN88PR-Yx9z6S87MGpJsxX0EjlfuTjpIXg-U09J62gCcIhXLayC9BDXetHRAX8LeHYU3ND3EXwGeEg151BwKQQMZanWkGA8w%3D%3D&attredirects=0

 

– συσχέτιση των ΣΒΑ με τον θηλασμό

 

α) περιβαλλοντική και κλιματική αλλαγή

https://5e4e4bbe-a-aa205064-s-sites.googlegroups.com/a/lllgreece.org/lllgreece/waba—pankosmia-ebdomada-metrikou-thelasmou/CARD2_gr.jpg?attachauth=ANoY7cpMDZlPICQutmjVZNw3U15lcQ9A6xFp6cbbjkVq-6Z7HivP4FbFU-DEtyzIE5LqZG8rsw2IfpCSA99KBPYZm7bl4HsidjgboZqyV4CbDJi9tm39ya9vSkM4_lynvIzGkfXeesgPOqY1xhFcjqjLWdnqkxNeI62qrePOIaLVWcG7fYrsb0codzfIA-H-Kaw2u90ujOhR5YqNb7KepTnS0WF3i4ebW2GT2zamLMp1KDLffDA6a1Uuoo9F95Y9yz9Sb3Da0NPGn21xrdiCI8uQcAHbq2vD0A%3D%3D&attredirects=0

 

β) γυναικεία παραγωγικότητα και απασχόληση

https://5e4e4bbe-a-aa205064-s-sites.googlegroups.com/a/lllgreece.org/lllgreece/waba—pankosmia-ebdomada-metrikou-thelasmou/CARD3_gr.png?attachauth=ANoY7cq_SSnsOJpzvg5faJZ0BQhdxX5r_sIRvM9eHq62l3YtiqyAAj7OmzZI_M_FsX4bWFaHmY_yBPbyyhdaOhud9pA2k2CPeyBoAWoyMJ36UHbx_MpGHbRrQ2JJiy5rwhk1whwDksEP4McKO7X6Qt9jJ-gUshVP6XVc6JqiVMuZyKOJQhx3nKPtr3g3M4w-zOmVetHYnVhdNXM2V9V7oGlvhWnggsVrcOyH5Qb6l69W1jdIdqXIAOS9vX86xiuoFdRxF4Ko8Yo85ns5okbiRu7JNgnuDhG3RQ%3D%3D&attredirects=0

 

γ) επιβίωση, υγεία και ευημερία

https://5e4e4bbe-a-aa205064-s-sites.googlegroups.com/a/lllgreece.org/lllgreece/waba—pankosmia-ebdomada-metrikou-thelasmou/CARD4_gr.jpg?attachauth=ANoY7co8waP5IImutQNkHaRsV1WxcY69DWqmadlsaNnFgdiAyGljDaqVx5UySr-DUkY0c5ZbxCEpK8BShPw4zVpcmyt9wN06t6w0h6F2ZAfwEG1qcCpvZ2yThFlcrqACRjAi0oLXRrcsnOuWWqIItK6BOGpgeRIm1xMvXuUY_HRCqCkGAAJs3gpE-QxDGqJkZeaBEGRIdW6o0bOwkM_6lbYys_-RImho1_Z4YrxtkpVSl46lNl93pBturMv_xHOIVExnFt_ELhrMPLibb3WFoOpEBEULKjoOyw%3D%3D&attredirects=0

 

δ) διατροφή, εξασφάλιση τροφής και μείωση της φτώχειας

https://5e4e4bbe-a-aa205064-s-sites.googlegroups.com/a/lllgreece.org/lllgreece/waba—pankosmia-ebdomada-metrikou-thelasmou/CARD1_gr.png?attachauth=ANoY7cq6-sQYAVXUlFtocwrqDEE32YcfHoABQjlyaRar9rlEuALr0bUsyqynwHTORlogEScIKPXQmr8I7ZXmBiUY1e2JdCYX1EMX-ADVDBIEeX8JqkBfTjKIo4P0ryWP9AxkYmk2EaW2ykztRgkmxDajnpBtpw2oD515Zh8B96RVp2eKidCPpiutVHDDYNCqvrVA5sTy7a3Fdz93tmJ82N2-CMwK2dSwJR-dJEXJc_KW_ihZd-hwKFQiu0aGipRiefYB_bzIogvF6cOHqjrscI5dptEzunvIqQ%3D%3D&attredirects=0

 

– σχέδιο δράσης και ένθετο αυτού

https://docs.google.com/a/lllgreece.org/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bGxsZ3JlZWNlLm9yZ3xsbGxncmVlY2V8Z3g6N2U1YTA4OTAzYTlmZDZjNg

 

https://docs.google.com/a/lllgreece.org/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bGxsZ3JlZWNlLm9yZ3xsbGxncmVlY2V8Z3g6MTk3MGMzZDJmNTY2N2VjZg

 

– ημερολόγιο και αφίσα

https://docs.google.com/a/lllgreece.org/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bGxsZ3JlZWNlLm9yZ3xsbGxncmVlY2V8Z3g6NGViNjBlNGYzZTI4MTYwNg .

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Υγεία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Αφήστε μια απάντηση