Εξασφάλιση χρηματοδότησης της Δομής του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων από το ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΧΕΤ.: α) Το από 7-3-2016 έγγραφό μας με θέμα «Θετική αναφορά στη Γ.Γ.Ι.Φ. από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Έκθεση για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών στην Ε.Ε. (Μάρτιος 2016)»:http://old.isotita.gr/index.php/news/2523 .

 

β) Το από 9-3-2016 έγγραφό μας με θέμα «Μεγάλη απήχηση και προβολή στα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. της ανακοίνωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ισότητα των φύλων στην Ε.Ε. και την ευρωπαϊκή αναγνώριση της Γ.Γ.Ι.Φ.»:http://old.isotita.gr/index.php/news/2529 .

 

γ) Το από 24-3-2016 έγγραφό μας με θέμα «Προβολή από τα Μ.Μ.Ε. και τα κοινωνικά δίκτυα του πρώτου Ενημερωτικού Δελτίου του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων»: http://old.isotita.gr/index.php/docs/2585 .

 

δ) Το από 3-6-2016 έγγραφό μας με θέμα «Ευρεία προβολή από τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. του Ενημερωτικού Δελτίου της Δομής του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη συμμετοχή των Ελληνίδων στα κέντρα λήψης αποφάσεων»:http://old.isotita.gr/index.php/news/2694 .

 

ε) Το από 13-9-2016 έγγραφό μας με θέμα «Προβολή του Ενημερωτικού Δελτίου της Δομής του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την υγεία των γυναικών και από έγκυρα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. ιατρικού περιεχομένου»: http://old.isotita.gr/index.php/docs/2800 .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι στο τεύχος 302/20-9-2016 της εβδομαδιαίας έκδοσης του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» (σελίδα 23 από τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.minadmin.gov.gr/wp-content/uploads/20160920_dimosiog_302_anak.pdf ) φιλοξενείται το ακόλουθο άρθρο (για τη διευκόλυνσή σας, το κείμενο παρουσιάζεται με πλάγια γραμματοσειρά):

 

Εξειδικευμένη υποστήριξη του μηχανισμού δομής παρακολούθησης της ισότητας των φύλων

Υπογράφηκε από τον Γιώργο Ιωαννίδη, Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού), η ένταξη της πράξης «ΕΞEΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ», με δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης / Τομέας Εσωτερικών και συνολικό προϋπολογισμό 170.919,00 ευρώ.

Η δράση αφορά την στήριξη του Μηχανισμού-Δομή Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων (Παρατηρητήριο) στρατηγικός στόχος του οποίου είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης και η συμβολή στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς λειτουργεί ως βασικός κόμβος διάχυσης στατιστικών δεδομένων, και δεικτών που σχετίζονται με τις πολιτικές ισότητας των δύο φύλων.

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Αφήστε μια απάντηση