Επιβράβευση από το Υπουργείο Εξωτερικών της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης

ΣΧΕΤ.: Το από 11-7-2018 έγγραφό μας με θέμα «Δημόσια διαβούλευση για το μέλλον της Ευρώπης (Απρίλιος-Οκτώβριος 2018)».

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εμπεριστατωμένου εγγράφου της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι η δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων σχετικά με τη διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση για το μέλλον της Ευρώπης με τίτλο «Μιλάμε για την Ευρώπη – Δημόσια Διαβούλευση για μία Καλύτερη Ευρώπη» επιβραβεύτηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Πιο συγκεκριμένα:

Μετά την έγγραφη ενημέρωση του Υπουργείου Εξωτερικών από την ηγεσία της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 11-7-2018 για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Υπηρεσίας μας, το Υπουργείο Εξωτερικών επιβράβευσε αυτή μέσω της αυθημερόν ανάρτησης ανάλογου άρθρου στη σελίδα του εξειδικευμένου ιστότοπου «Μιλάμε για την Ευρώπη» σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, διατηρώντας το λεκτικό του σχετικού εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων: https://www.facebook.com/oureuropeGR .

Έτσι, για ακόμα μία φορά, η εξωστρέφεια της Γ.Γ.Ι.Φ. εξασφάλισε επαινετικά σχόλια σε καιρούς αμφισβήτησης.

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Comments are closed.