Επιστημονική διημερίδα – εκπαιδευτική δράση με θέμα «Έμφυλες διακρίσεις, ταυτότητα φύλου και σεξουαλικότητα: Η συμπεριληπτική εκπαίδευση ως πολιτική πρόληψης του σχολικού αποκλεισμού» (Αγία Παρασκευή Αττικής, 20-21/6/2019)

Comments are closed.