Επιστολή της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠ.ΕΣ. για τη χρήση μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα

Επιστολή της κας Υφυπουργού Εσωτερικών αρμόδιας για θέματα ισότητας των φύλων προς φορείς του δημόσιου τομέα με θέμα «Ένταξη της διάστασης του φύλου στα διοικητικά έγγραφα», κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 17/5/2019)

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ – ΣΕΞΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Comments are closed.