Εργασία και Απασχόληση στην Ελλάδα (Ετήσια Έκθεση 2014 του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού)

ΣΧΕΤ.: Το από 24-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Τα υψηλά ποσοστά της εγγεγραμμένης ανεργίας των γυναικών για τον μήνα Απρίλιο 2016»:http://old.isotita.gr/index.php/news/2674 .

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι στις 30-5-2016 αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού(ΕΙΕΑΔ) η Ετήσια Έκθεση 2014 για την Εργασία και την Απασχόληση στην Ελλάδα. Η έκθεση είναι συνολικής έκτασης 167 σελίδων και διαρθρώνεται σε οκτώ κεφάλαια.

 

Επισημαίνεται ότι το τρίτο κεφάλαιο έχει τίτλο «Κρίση και ανεργία: οι διαστάσεις της ηλικίας, του φύλου και της εκπαίδευσης» (σελίδες 51-63 της έντυπης έκδοσης). Tο κεφάλαιο αυτό εστιάζει στην εξέλιξη της ηλικιακής, της έμφυλης και της εκπαιδευτικής διάστασης της ανεργίας στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πριν και μετά την εκδήλωση της κρίσης.

 

Βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, αναδεικνύεται η «εξισωτική» λειτουργία της κρίσης, κατά την οποία οι ηλικιακές και έμφυλες διαφοροποιήσεις των ανέργων και στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. μειώθηκαν αντί να αυξηθούν: ενώ η ανεργία των νέων έχει ανέλθει σε μεγάλα ύψη, έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο η ανεργία του γενικού εργατικού δυναμικού. Επιπλέον, ενώ οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο από τους άνδρες από την ανεργία, η κρίση φαίνεται να έπληξε περισσότερο τους άνδρες. Η εκπαίδευση αποτελεί κάποια «ασπίδα» κατά της ανεργίας, αλλά στην περίπτωση της Ελλάδας αυτό φαίνεται να ισχύει σε περιορισμένο βαθμό: οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνδρες και γυναίκες, έχουν μικρότερες πιθανότητες να είναι άνεργοι/-ες από τους/τις αποφοίτους μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά οι τελευταίοι/-ες δεν είναι πιο ασφαλείς απέναντι στην ανεργία σε σχέση με τους/τις απόφοιτους γυμνασίου.

 

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος με το κείμενο της έκθεσης: http://www.eiead.gr/publications/docs/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%99%CE%95%CE%91%CE%94-2014.pdf .

 

Το ΕΙΕΑΔ έχει ως αποστολή αφενός να υποστηρίξει τις δράσεις και τις πολιτικές του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και κλαδικό επίπεδο με εργαλεία, μεθόδους και τεχνικές, και αφετέρου να προωθήσει την επαγγελματική κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση.

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Απασχόληση» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Αφήστε μια απάντηση