Ετήσια Έκθεση 2014-2015 του Διεθνούς Οργανισμού UN WOMEN

Ιούλ 01, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι ο Διεθνής Οργανισμός για την Ισότητα των Φύλων και την Ενδυνάμωση των Γυναικών UN WOMEN, ο οποίος ανήκει στο Σύστημα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και εδρεύει στη Νέα Υόρκη, δημοσιοποίησε πρόσφατα την Ετήσια Έκθεση 2014-2015. Πρόκειται για μία έκδοση 36 σελίδων στην αγγλική γλώσσα με τον απολογισμό του έργου του Οργανισμού σε όλο τον πλανήτη. Η Έκθεση αναφέρεται στους έξι τομείς προτεραιότητας, καθώς και στα χρηματοδοτικά προγράμματα του  UN WOMEN για την ισότητα των φύλων και την εξάλειψη της βίας σε βάρος των γυναικών.

Οι βασικοί τομείς δράσης του Οργανισμού για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ήταν οι ακόλουθοι: α)γυναίκες στην πολιτική, β)οι οικονομίες των κρατών προς όφελος του γυναικείου πληθυσμού (κατάρτιση, κοινωνική προστασία, τεχνολογία), γ)βία κατά των γυναικών, δ)γυναίκες και ειρήνη, ε)ανθρωπιστικές ανάγκες των γυναικών (πρόσφυγες, φυσικές καταστροφές), στ)ένταξη της ισότητας των φύλων στα Κυβερνητικά Προγράμματα και στους προϋπολογισμούς. Ακολουθούν ορισμένα χρήσιμα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης:

– τη δεκαετία του 1990 οι γυναίκες αποτελούσαν το 40% των μισθωτών και σήμερα έχουν ξεπεράσει το 50% – εντούτοις, οι χρηματικές απολαβές των γυναικών εργαζομένων έναντι των ανδρών συναδέλφων τους είναι μειωμένες κατά 10-30% παγκοσμίως

– το 1993 η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε τη Διακήρυξη για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών – σήμερα, μία στις τρεις γυναίκες του πλανήτη εξακολουθεί να υφίσταται φυσική ή σεξουαλική βία, τις περισσότερες φορές μάλιστα από άτομο του οικογενειακού της περιβάλλοντος

– την περίοδο 1992-2011 μόλις το 9% των διαπραγματευτών/-τριών των ειρηνευτικών συνομιλιών ήταν γυναίκες

– ο Οργανισμός UN WOMEN υλοποίησε δράσεις σε ευαίσθητες περιοχές του πλανήτη, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και χώρες των Βαλκανίων (Αλβανία, Σερβία, Σκόπια)

– η Ελλάδα κατέβαλε στο Διεθνή Οργανισμό εθελοντική συνεισφορά ύψους είκοσι χιλιάδων δολλαρίων ΗΠΑ για το έτος 2014

– η χώρα με την υψηλότερη εθελοντική συνεισφορά ήταν η Σουηδία με ποσό που πλησιάζει τα 35 εκατομμύρια δολλάρια, ακολουθούμενη από τη Φινλανδία (περίπου 33 εκατομμύρια) και τη Νορβηγία (περίπου 28 εκατομμύρια)

– στις είκοσι πιο σημαντικές χρηματοδότριες χώρες του UN WOMEN για το 2014 περιλαμβάνονται δέκα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σουηδία, Φινλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Δανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και Ιρλανδία), καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με περίπου δώδεκα εκατομμύρια δολλάρια

– είναι συγκινητικό το γεγονός ότι μικρές χώρες συνεισφέρουν στο πολυδιάστατο έργο του Οργανισμού ανάλογα με τις δυνατότητές τους, αποδεικνύοντας έτσι τη θέλησή τους για ουσιαστική αναβάθμιση της θέσης των γυναικών και επίτευξη της ισότητας των φύλων – χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα πενήντα δολλάρια της Κυβέρνησης του Τουβαλού, αλλά και τα εκατό δολλάρια της εμφυλιοπολεμικής Ουκρανίας.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος από τον ιστότοπο του Διεθνούς Οργανισμού UN WOMEN με την Ετήσια Έκθεση 2014-2015 σε μορφή pdf: http://annualreport.unwomen.org/~/media/annual%20report/attachments/sections/library/annual%20report%202014-2015.pdf .

Comments are closed.