Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Ίση Αμοιβή 2017: το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε.

ΣΧΕΤ.: α) Το από 9-3-2017 έγγραφό μας με θέμα «Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών συμβάλει καθοριστικά στην οικονομική ευημερία της Ε.Ε. (μελέτη EIGE, Μάρτιος 2017)»: http://old.isotita.gr/index.php/news/3036 .

β) Το από 13-3-2017 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η καθοριστική συμβολή της ισότητας των φύλων στην οικονομική ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης»:

http://old.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2017/Mar/DT_13-03-2017_Ta%20oikonomika%20ofelh%20ths%20isotitas.pdf .

γ) Το από 14-3-2017 έγγραφό μας με θέμα «Επιτυχής υλοποίηση της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για τα οικονομικά οφέλη της ισότητας των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση»: http://old.isotita.gr/index.php/news/3044 .

δ) Το από 2-10-2017 έγγραφό μας με θέμα «Επιτακτική ανάγκη για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στην Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Σεπτέμβριος 2017»: http://www.isotita.gr/επιτακτική-ανάγκη-για-την-οικονομική/ .

ε) Το από 6-10-2017 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. για το ίδιο θέμα: http://www.isotita.gr/δελτίο-τύπου-η-ανάγκη-οικονομικής-ενδ/ .

στ) Το από 9-10-2017 έγγραφό μας με θέμα «Επιτυχής υλοποίηση της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ανάγκη οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών στην Ε.Ε.»: http://www.isotita.gr/επιτυχής-υλοποίηση-της-δημόσιας-δράσ-16/ .

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι η 3η Νοεμβρίου 2017 έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως φετινή «Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Ίση Αμοιβή». Με δεδομένο ότι ο κοινοτικός μέσος όρος του έμφυλου μισθολογικού χάσματος για παροχή εργασίας ίσης αξίας έχει υπολογιστεί από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή στο 16,3%, αυτό μεταφράζεται στην πικρή διαπίστωση ότι από τη συγκεκριμένη ημερομηνία συμβολικά οι εργαζόμενες γυναίκες παύουν να αμείβονται μέχρι το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Ε.Ε. έτους 2016, το 33% των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αποφοιτήσει από την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με το 29% των ανδρών. Εντούτοις, ο συνολικός ρυθμός απασχόλησης των γυναικών υπολείπεται κατά 11,6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την απασχόληση των ανδρών.

Με βάση τα ανωτέρω, θεωρείται απολύτως βέβαιο ότι οι γυναίκες θα εξακολουθήσουν να υποεκπροσωπούνται στις θέσεις ευθύνης των επιχειρήσεων στα Κράτη-Μέλη της Ένωσης (μόνο μία γυναίκα επικεφαλής στο Διοικητικό Συμβούλιο των 14 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και μόνο μία στις είκοσι θέσεις Διευθυνόντων/-ουσών Συμβούλων είναι γυναίκα).

Ακολουθούν ορισμένα χρήσιμα και άκρως κατατοπιστικά στοιχεία:

1) η μέση διαφορά των συνολικών αποδοχών μεταξύ των δύο φύλων στην Ε.Ε. είναι 39,6%, ενώ για την Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 41,4% ( Eurostat, 2015)

2) η διαφορά των συνολικών αποδοχών μεταξύ των δύο φύλων είναι η διαφορά μεταξύ των μέσων ετήσιων αποδοχών μεταξύ γυναικών και ανδρών και λαμβάνει υπόψη τρία είδη μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες:

– χαμηλότερες ωριαίες αποδοχές

– λιγότερες ώρες εργασίας σε έμμισθες θέσεις εργασίας

– χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης (για παράδειγμα διακοπή σταδιοδρομίας για τη φροντίδα παιδιών ή συγγενικών προσώπων)

3) σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurostat έτους 2015, το υψηλότερο ποσοστό μισθολογικής ανισότητας καταγράφεται στην Εσθονία (26,9%) και το χαμηλότερο στις χώρες Ιταλία και Λουξεμβούργο (5,5%)

4) όσον αφορά την Ελλάδα, το ποσοστό μισθολογικού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών έχει υπολογιστεί στο 15% με στοιχεία έτους 2010 από την ΕΛΣΤΑΤ

5) οι χώρες Κύπρος, Ουγγαρία και Σουηδία χρεώνονται με ποσοστό μισθολογικού χάσματος της τάξης του 14%.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συμμετέχει ενεργά στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία έτους 2017 για τη μείωση του μισθολογικού χάσματος με τις ακόλουθες δράσεις:

α) ανάρτηση στον ιστότοπο του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων, καθώς και στη σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης σχετικού ενημερωτικού – τεκμηριωτικού υλικού της Ε.Ε.:

ελληνική σελίδα:

http://www.isotita.gr/το-μισθολογικό-χάσμα-μεταξύ-γυναικών-2/

αγγλική σελίδα:

http://www.isotita.gr/en/το-μισθολογικό-χάσμα-μεταξύ-γυναικών/

facebook:

https://www.facebook.com/Γενική-Γραμματεία-Ισότητας-των-Φύλων-388822604594196/

https://scontent.fath3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22893986_1012489005560883_6458868619437389482_n.jpg?oh=8eae70c6c6e2c77211675de1c23bbb15&oe=5A657760

https://scontent.fath3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/23032558_1012489002227550_127126711743735447_n.jpg?oh=ae2e405e4d4ab5895731ee8ff44fa95f&oe=5AA7B38B

β) εμπεριστατωμένη ενημέρωση την 1η Νοεμβρίου 2017 των κάτωθι φορέων: Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας σε Διεθνείς Οργανισμούς, κοινωνικοί εταίροι, με παράλληλη κοινοποίηση του εγγράφου της Γ.Γ.Ι.Φ. στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Παγκόσμια Τράπεζα.

                                                             

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Comments are closed.