Ευρωπαϊκή προβολή της ελληνοσουηδικής εκδήλωσης της 11ης Νοεμβρίου 2016 για την έμφυλη βία

ΣΧΕΤ.: Η από 3-11-2016 ανακοίνωση της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Ημερίδα με τίτλο «Η βία των ανδρών κατά των γυναικών και η βία κατά των παιδιών»»:

http://old.isotita.gr/index.php/news/2886 .

 

Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι χάρη στην επιτυχημένη δικτύωση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδας εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ημερίδα της 11ης Νοεμβρίου 2016 για την έμφυλη βία, η οποία συνδιοργανώνεται από τη Γ.Γ.Ι.Φ. και την Πρεσβεία της Σουηδίας στην Ελλάδα, έχει προβληθεί και στο εξωτερικό από δύο Διεθνείς Οργανισμούς με εξειδίκευση στα θέματα ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

Α. Με πρωτοβουλία του κ.Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) ανήρτησε στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Ισότητα των Φύλων με τίτλο «EuroGender – ΕυρωΦύλο» τόσο την εμπεριστατωμένη επιστολή της Γ.Γ.Ι.Φ. όσο και το τεκμηριωτικό υλικό της Ημερίδας (πρόσκληση και πρόγραμμα εργασιών) στην αγγλική γλώσσα στην ενότητα «Εκδηλώσεις»:

 

α) http://eurogender.eige.europa.eu/posts/11-nov-seminar-greek-general-secretariat-gender-equality-and-swedish-embassy-mens-violence

 

β) http://eurogender.eige.europa.eu/events/11-nov-seminar-mens-violence-against-women-and-violence-against-children .

 

Η εξαιρετική εικόνα της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο της Ε.Ε. επιβεβαιώθηκε ακόμη μία φορά κατά τη διάρκεια των πρόσφατων εργασιών του Forum Εμπειρογνωμόνων του ΕIGE (Βίλνιους, 8-9/11/2016), όπου η Γ.Γ.Ι.Φ. επαινέθηκε δημόσια για την έντονη δραστηριοποίησή της σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο μέσω της αξιοποίησης της διαδικτυακής πλατφόρμας ΕυρωΦύλο. Επισημαίνεται ότι στο Forum Εμπειρογνωμόνων του ΕIGE εκπροσωπούνται όλα τα Κράτη-Μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, ο έπαινος για την εξωστρέφεια της Γ.Γ.Ι.Φ. ήταν έπαινος για την ίδια την Ελλάδα.

 

Β. Το τεκμηριωτικό υλικό της Ημερίδας για την έμφυλη βία έχει ήδη αναρτηθεί στη θεματική ενότητα του ιστότοπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των φύλων και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο με τις εξελίξεις στα Κράτη-Μέλη του:

http://www.coe.int/en/web/genderequality/gender-equality-activities-in-member-states .

 

Η ανάρτηση έγινε κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του κ.Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., ο οποίος ενημέρωσε, μεταξύ άλλων, στις 4-11-2016 και τον εν λόγω Διεθνή Οργανισμό για την εκδήλωση της 11ης Νοεμβρίου 2016. Αξίζει να επισημανθεί ότι η επικεφαλής της Μονάδας για την Ισότητα των Φύλων του Συμβουλίου της Ευρώπης απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στην Υπηρεσία μας, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις εκπροσώπους της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων του Σ.τ.Ε.

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στα θεματικά πεδία «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και «Βία κατά των Γυναικών» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Αφήστε μια απάντηση