Ευρωπαϊκή προβολή των δράσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου 2016 μέσω αξιοποίησης της διαδικτυακής πλατφόρμας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων

ΣΧΕΤ.: α) Το από 16 Δεκεμβρίου 2015 εμπεριστατωμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Δεκέμβριος 2015: Μήνας Ευρωπαϊκής Προβολής του έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2382 .

 

β) Το από 22 Δεκεμβρίου 2015 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. για το ίδιο θέμα: http://www.isotita.gr/var/uploads/PRESS%20(APO%20SEP%202010)/2015/DT_22-12-2015_Minas%20Evr%20Provolis%20GGIF.pdf .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις διμήνου Ιουνίου-Ιουλίου 2016 με ευρωπαϊκή διάσταση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων προβλήθηκαν εκτενώς εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της αξιοποίησης της διαδικτυακής πλατφόρμας «EuroGender-ΕυρωΦύλο» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE).

 

Κατόπιν σχετικών ενεργειών της ηγεσίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., δώδεκα σημαντικές ανακοινώσεις έχουν ήδη αναρτηθεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του εν λόγω Ευρωπαϊκού Οργανισμού, ο οποίος αποτελεί σημείο αναφοράς για την προώθηση της αρχής της ισότητας των φύλων εντός και εκτός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα:

 

1) Στις 2 Ιουνίου 2016 προβλήθηκε η πρωτοβουλία της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη δημοσιοποίηση στην Ελλάδα της σύνοψης των εργασιών της πρώτης Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης με ρητή αναφορά στα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Επισημαίνεται ότι στη Διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι πολιτικές ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 28 Κρατών-Μελών της: http://eurogender.eige.europa.eu/news/widespread-publicity-greece-gender-issues-chairs-summary-world-humanitarian-summit-thanks .

 

2) Στις 9 Ιουνίου 2016 δημοσιοποιήθηκαν τα στατιστικά στοιχεία για τη συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Τα στοιχεία προέρχονται από τη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) και προηγήθηκε σχετική επεξεργασία αυτών από το Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. Το αποτέλεσμα της στατιστικής απεικόνισης προέκυψε κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) προς τη Γ.Γ.Ι.Φ. : http://eurogender.eige.europa.eu/news/data-female-participation-decision-making-greek-public-administration .

 

3) Στις 13 Ιουνίου 2016 η Γ.Γ.Ι.Φ. δημοσιοποίησε τη Διακήρυξη των Ηγετών 79 αναπτυσσόμενων χωρών, όπου η ισότητα των φύλων κατέχει πρωταγωνιστική θέση. Το διήμερο 31 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο Port Moresby, πρωτεύουσα της Παπούα Νέας Γουινέας, η 8η Διάσκεψη των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων 79 χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), οι οποίες έχουν συνάψει συμφωνία συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση (γνωστή ως Συμφωνία του Cotonou). Η συγκεκριμένη δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. επαινέθηκε από την ηγεσία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος προς τον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 14 Ιουνίου 2016, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ., λόγω της δικτύωσης που επιτεύχθηκε μεταξύ της Γραμματείας της Ομάδας ΑΚΕ με έδρα τις Βρυξέλλες και του EIGE με έδρα το Βίλνιους:

http://eurogender.eige.europa.eu/news/widespread-publicity-greece-gender-issues-acp8-port-moresby-declaration-thanks-initiative .

 

4) Στις 17 Ιουνίου 2016 η Γ.Γ.Ι.Φ. ανήρτησε τα ευρήματα της έρευνας εργατικού δυναμικού για το πρώτο τρίμηνο του 2016 στην Ελλάδα, από τα οποία προκύπτει, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η αρνητική πρωτιά των Ελληνίδων στην ανεργία. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. απέσπασε στις 16 Ιουνίου 2016 τα θετικά σχόλια της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα γυναικείας επιχειρηματικότητας (σχετικό το από 16/6/2016 ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αντίστοιχες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.):

http://eurogender.eige.europa.eu/news/female-gender-unemployment-greece-first-three-months-2016 .

 

5) Στις 23 Ιουνίου 2016 η Γ.Γ.Ι.Φ. ανήρτησε στη διαδικτυακή πλατφόρμα του EIGE την επιτυχημένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το ρόλο της ισότητας των φύλων στην αναπτυξιακή συνεργασία ως διακριτής θεματικής ενότητας στις Ευρωπαϊκές Ημέρες για την Ανάπτυξη (Βρυξέλλες, 15-16/6/2016). Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων συγκέντρωσε τα θετικά σχόλια της Επικεφαλής της Μονάδας Ισότητας των Φύλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σχετικό το από 23/6/2016 ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ.): http://eurogender.eige.europa.eu/news/widespread-publicity-greece-gender-aspect-european-development-days-2016-thanks-initiative .

 

6) Την 1η Ιουλίου 2016 αναρτήθηκαν από τη Γ.Γ.Ι.Φ. στην εν λόγω διαδικτυακή πλατφόρμα οι επτά Αρχές για την ενδυνάμωση των γυναικών στις επιχειρήσεις και την οικονομία. Αξίζει να τονιστεί ότι η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γ.Γ.Ι.Φ. επιλέχθηκε από την ηλεκτρονική πλατφόρμα News Dynamo του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του Δήμου Αθηναίων ως εξέχουσα ενημερωτική δράση προς όφελος των πολιτών: http://eurogender.eige.europa.eu/news/widespread-publicity-greece-womens-empowerment-principles-initiated-un-women-and-un-global .

 

7) Στις 4 Ιουλίου 2016 αναρτήθηκαν τα φωτογραφικά άλμπουμ της Γ.Γ.Ι.Φ. για τους δύο πανελλήνιους διαγωνισμούς δημιουργίας αφίσας σχολικού/ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 για μαθητές/-τριες και φοιτητές/-τριες: http://eurogender.eige.europa.eu/news/new-poster-greek-general-secretariat-gender-equality-will-be-received-eige-soon .

 

8) Στις 5 Ιουλίου 2016 η Γ.Γ.Ι.Φ. ανήρτησε σχετικό πληροφοριακό υλικό για το Διεθνές Συμπόσιο «Γυναίκες των Πρεσπών – Γυναίκες του Κόσμου. Οι Γυναίκες των Πρεσπών Επιχειρούν» (Φλώρινα, 7-8/7/2016), το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «New Prespas Festival: The Ladies of the Lakes» (Επιχειρησιακό Διασυνοριακό Πρόγραμμα ΙΡΑ «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013»):

http://eurogender.eige.europa.eu/news/7-8-jul-international-symposium-women-prespas-business-florina-greece .

 

9) Στις 18 Ιουλίου 2016 η Γ.Γ.Ι.Φ. ανήρτησε στη διαδικτυακή πλατφόρμα του EIGE τα αποτελέσματα της επιτυχημένης δημόσιας δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων με θέμα τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην απασχόληση των Ελληνίδων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με σχετική  Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: http://eurogender.eige.europa.eu/news/widespread-publicity-greece-recent-ep-study-gender-aspect-european-globalisation-adjustment .

 

10) Στις 18 Ιουλίου 2016 αναρτήθηκε στην αγγλική γλώσσα το Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο της Δομής του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων με θέμα τη συμμετοχή των Ελληνίδων στα κέντρα λήψης αποφάσεων: http://eurogender.eige.europa.eu/news/further-development-greek-flagship-project-gender-equality-acknowledged-european-commission .

 

11) Στις 21 Ιουλίου 2016 αναρτήθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων ένας συνοπτικός κατάλογος στην αγγλική γλώσσα με θέμα τις πολιτικές και τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης: http://eurogender.eige.europa.eu/news/recent-policies-and-measures-female-employment-taken-greek-general-secretariat-gender-equality .

 

12) Στις 22 Ιουλίου 201 αναρτήθηκε στην αγγλική γλώσσα το Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο της Δομής του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων με θέμα «Γυναίκες και Φτώχεια». Επισημαίνεται ότι η σύνταξη των δύο μέχρι σήμερα Ηλεκτρονικών Ενημερωτικών Δελτίων της Δομής του Παρατηρητηρίου στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα έγινε εξ ολοκλήρου από το προσωπικό του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης και του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.: http://eurogender.eige.europa.eu/news/data-women-and-poverty-greece .

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Αφήστε μια απάντηση