Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την ενίσχυση των Γυναικών στο χώρο της διαδικτυακής επιχειρηματικότητας

Αυγ 12, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020) είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Έρευνα και την Καινοτομία και αφορά την περίοδο 2014-2020 με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ. Το Πρόγραμμα υποστηρίζει τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων. Οι τρεις κύριοι βασικοί άξονες του προγράμματος είναι:

– Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent Science): επιστημονική έρευνα παγκόσμιου επιπέδου με στόχο την προσέλκυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των καλύτερων επιστημόνων, ανδρών και γυναικών

– Βιομηχανική Υπεροχή (Ιndustrial Leadership): στρατηγική επένδυση σε τεχνολογίες-κλειδιά, όπως νανοτεχνολογία-μικροηλεκτρονική, συμμετοχή ιδιωτικού τομέα, δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων

– Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges): αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως η γήρανση του πληθυσμού, η εξάντληση των ενεργειακών πόρων και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η χρηματοδότηση του Έργου με τίτλο «WebHubs: Women Web Entrepreneurs Hub». Πρόκειται για το πρώτο ευρωπαϊκό δίκτυο με σκοπό τη στήριξη των γυναικών στην ίδρυση και λειτουργία μίας δικής τους διαδικτυακής επιχείρησης, αφενός αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών στο χώρο της πληροφορικής και της επικοινωνίας (ICT – Information and Communication Technologies) και αφετέρου αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Ε., η ψηφιακή οικονομία και επιχειρηματικότητα δεν προσελκύουν υψηλά ποσοστά γυναικών στην Ευρώπη (το 19% των διαδικτυακών επιχειρηματιών είναι γυναίκες σε σχέση με το 33% στις Η.Π.Α.). Οι Η.Π.Α. και η Νοτιοανατολική Ασία αποτελούν τις πιο αναπτυγμένες αγορές παγκοσμίως στο χώρο της διαδικτυακής επιχειρηματικότητας και οι εταιρείες, οι οποίες ηγούνται σε αυτό τον τομέα είναι οι πασίγνωστες Google, Apple και Facebook. Ακολουθούν ορισμένα χρήσιμα στατιστικά στοιχεία:

– ενώ τα κέρδη στην παγκόσμια αγορά του τομέα ICT υπολογίζονται σήμερα στο αστρονομικό ποσό των 660 δισεκατομμυρίων ευρώ, η Ευρώπη κατέχει ένα μικρό σχετικά μερίδιο της τάξης του 23%

– μόλις το 3% των γυναικών αποφοίτων έχουν πτυχίο στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας σε σχέση με το 9% των ανδρών αποφοίτων

– το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται στον τομέα ICT αγγίζει το 10%, όταν το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες διπλασιάζεται και φθάνει το 20%.

Οκτώ συνολικά εταίροι συμμετέχουν στη σύμπραξη του Έργου «WebHubs: Women Web Entrepreneurs Hub», μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις Γυναίκες και την Τεχνολογία (ECWT – σχετικός ιστότοπος www.ecwt.eu) με έδρα την πόλη Drammen της Νορβηγίας και με το οποίο συνεργάστηκε η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων το πρώτο εξάμηνο του 2014 στο πλαίσιο της «Ψηφιακής Συμμαχίας για τη Γυναίκεια Απασχόληση», καθώς και μία ελληνική εταιρεία με την ονομασία Vilabs και έδρα τη Θεσσαλονίκη (σχετικός ιστότοπος www.vilabs.eu).

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος από την κεντρική σελίδα του ιστότοπου του Έργου www.wehubs.eu με όλες τις πληροφορίες για τον τρόπο ενίσχυσης των γυναικών με σκοπό τη δραστηριοποίησή τους στο χώρο της διαδικτυακής επιχειρηματικότητας.

Comments are closed.