Ευχαριστήριο έγγραφο από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων για την αξιοποίηση από τη Γ.Γ.Ι.Φ. του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Ισότητα των Φύλων του EIGE

Αυγ 05, 2016

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

ΣΧΕΤ.: α) Το από 25 Ιουλίου 2016 έγγραφό μας με θέμα «Ευρωπαϊκή προβολή των δράσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου 2016 μέσω αξιοποίησης της διαδικτυακής πλατφόρμας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2759 .

 

β) Το από 28 Ιουλίου 2016 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. για το ίδιο θέμα: DT_28-07-2016_H Evropaiki provolh tou ergou tis GGIF meso tou EIGE.

 

γ) Το από 29 Ιουλίου 2016 έγγραφό μας με θέμα «Ευρεία απήχηση στα Μ.Μ.Ε. για την ευρωπαϊκή προβολή των δράσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου 2016»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2762 .

 

δ) Το από 1 Αυγούστου 2016 έγγραφό μας με θέμα «Ραδιοφωνική συνέντευξη στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για την ευρωπαϊκή προβολή των δράσεων της Γ.Γ.Ι.Φ.»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2772 .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι η Επικεφαλής της διαδικτυακής πλατφόρμας με τίτλο «Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ισότητα των Φύλων – ΕυρωΦύλο/EUROGENDER» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) κα Alexandrina Satnoianu απέστειλε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., με παράλληλη κοινοποίηση στο Γραφείο της κας Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, στις 4 Αυγούστου 2016 εγκάρδιο ευχαριστήριο έγγραφο με το οποίο εκφράζει την ευγνωμοσύνη του Ινστιτούτου για την πρωτοβουλία μας σχετικά με την αξιοποίηση της εν λόγω διαδικτυακής πλατφόρμας.

 

Επιπλέον, μας ενημερώνει ότι το ίδιο το Ινστιτούτο έχει επιλέξει να προβάλει τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. και στο λογαριασμό που διατηρεί στο Twitter.

 

Το σχετικό ευχαριστήριο έγγραφο του Ινστιτούτο ακολουθεί στο τέλος του παρόντος εγγράφου της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

Αναμφίβολα, με την επιτυχημένη δικτύωση μεταξύ της Γ.Γ.Ι.Φ. και του EIGE αναβαθμίζεται η εικόνα τόσο του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδας όσο και της χώρας μας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 

 

—– Original Message —–

From: Alexandrina Satnoianu

Sent: Thursday, August 04, 2016 8:30 PM

Subject: RE: Successful promotion of the EIGE e-platform EUROGENDER in Greece thanks to an initiative by the General Secretariat for Gender Equality.

 

Dear Mr Tremos,

 

On behalf of EIGE – and particularly on behalf of EuroGender Team –  please allow us to thank your for your kind support and contributions.  It is with great interest that we follow the posts made by General Secretariat for Gender Equality on EuroGender and highlight them further  to our members of EuroGender virtual workspaces.

 

Please be informed that we are further publicising on EIGE’s Twitter the posts made by your organisation on EuroGender.  Since they are of interest for the professionals holding a Twitter account, the posts are liked and shared.  It makes us think  that – if you decided to setup a Twitter account for your organisation – it would be a successful one.

 

I insert below a print screen of  just few posts we have published on Twitter over time. These were the ones containing  keyword #Greece, but there are several others.

 

As regards EuroGender, end of September we will be launching its updated version  with improved &  user-friendly features and even more personalised  interface – adjusted to your needs & interests .  As you know EuroGender so well, we hope you will accept our invitation to provide us feedback on its improved version  and continue our collaboration using this tool.

 

We are fully confident that it will support even more EIGE’s work and engagement with its  stakeholders. Equally,  we are proud to tell you that we are developing EuroGender 2.0 in close cooperation with a Greek IT Company that has been our Contractor for more than 4 years now that has  never failed to prove its competence and professionalisms.

 

Last but not least, please allow us once more to thank you and your team  for all your support and send you our warmest regards from Vilnius.

——————————————–

Alexandrina Satnoianu

Project Manager EuroGender

European Institute for Gender Equality

———————————————–

 

16 Gediminas Ave.

LT-01103 Vilnius, Lithuania

 

Comments are closed.