Η έμπρακτη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων προς τις αγρότισσες – 15η Οκτωβρίου: Διεθνής Ημέρα για τις Γυναίκες της Υπαίθρου.

ΣΧΕΤ.: Το από 16-4-2018 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η επιτυχής ολοκλήρωση της πρώτης επίσημης παρουσίασης της έρευνας της Γ.Γ.Ι.Φ. για τις γυναίκες αγρότισσες στη Σταμνά  Μεσολογγίου και στη Ζαγορά Πηλίου»: http://www.isotita.gr/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%85%cf%87%ce%ae%cf%82-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7/ .

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και ενόψει της Διεθνούς Ημέρας για τις Γυναίκες της Υπαίθρου την 15η Οκτωβρίου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

 

Α. Διεθνές Πλαίσιο

 

Με τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από την πρώτη επέτειο της Διεθνούς Ημέρας την 15η Οκτωβρίου 2008, κατόπιν σχετικού Ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τον Δεκέμβριο του 2007, ο ΟΗΕ εστιάζει στην επιτακτική ανάγκη για την ενδυνάμωση των αγροτισσών μέσω των αειφόρων υποδομών, των υπηρεσιών και της κοινωνικής προστασίας υπέρ της ισότητας των φύλων στην πράξη. Η διαβίωση των αγροτισσών συνδέεται άμεσα με το φυσικό περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, γι’αυτόν ακριβώς το λόγο δίνεται έμφαση στην έννοια της αειφορίας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των επερχόμενων γενεών.

 

Ακολουθούν ορισμένα χρήσιμα στατιστικά στοιχεία:

 

α) οι αγρότισσες αποτελούν το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού

 

β) στις αναπτυσσόμενες χώρες οι γυναίκες αποτελούν το 43% του εργατικού δυναμικού στον πρωτογενή τομέα

 

γ) οι έξι στους δέκα πρόωρους θανάτους γυναικών της υπαίθρου οφείλεται σε ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής μέσα στο σπίτι λόγω χρήσης ανθυγιεινής τεχνολογίας από χώρες των οποίων η οικονομία βασίζεται στη στερεή βιομάζα και το κάρβουνο

 

δ) οι γυναίκες και τα κορίτσια της υπαίθρου στον αναπτυσσόμενο κόσμο έχουν τη βασική ευθύνη για τη συλλογή πόσιμου νερού για την οικογένειά τους σε ποσοστό έως και 80% και σπαταλούν περίπου πέντε ώρες ημερησίως για τη συλλογή καυσίμων για τις οικιακές εργασίες σε βάρος της προσωπικής τους εκπαίδευσης, ανάπαυλας και αναψυχής.

 

Β. Η δραστηριοποίηση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδας

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων στηρίζει τις αγρότισσες από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της. Ενδεικτικά αναφέρουμε την ουσιαστική στήριξη της Γ.Γ.Ι.Φ. στη δημιουργία του Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Πέτρας Λέσβου, του πρώτου γυναικείου συνεταιρισμού στην Ελλάδα, όπως αυτή αποτυπώνεται στο από 9-3-2018 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. για την 8η Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών 2018 με θέμα «Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση της Γ.Γ.Ι.Φ. και των ΕΛΤΑ προς τιμήν της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικών»: http://www.isotita.gr/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%bc%ce%b5-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b7-%ce%b5/ .

Επιπλέον, ο ΟΗΕ αναγνώρισε το πολυεπίπεδο έργο της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο της 62ης Συνόδου της Επιτροπής για το Καθεστώς των Γυναικών. Πιο συγκεκριμένα:

Το διάστημα 12-23 Μαρτίου 2018 διεξήχθη στην έδρα του Ο.Η.Ε. στη Νέα Υόρκη η 62η Σύνοδος της εν λόγω Επιτροπής CSW με βασικό θέμα τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών της υπαίθρου. Στις 20 Δεκεμβρίου 2017 ολοκληρώθηκε η σύνταξη σχετικής έκθεσης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών συνολικής έκτασης δεκαοκτώ σελίδων στην αγγλική γλώσσα, καθώς επίσης και στις υπόλοιπες πέντε γλώσσες εργασίας του Ο.Η.Ε., η οποία αποτέλεσε τη βάση των πολυήμερων συζητήσεων, εκδηλώσεων και διαπραγματεύσεων εκπροσώπων Κυβερνήσεων, Διεθνών Οργανισμών και της κοινωνίας των πολιτών για τη νομική και ουσιαστική αναβάθμιση της θέσης του γυναικείου πληθυσμού των αγροτικών περιοχών του πλανήτη: http://undocs.org/E/CN.6/2018/3 .

 

Οι προτεραιότητες αφορούν τους κάτωθι τομείς:

 

1) δικαίωμα σε αξιοπρεπή διαβίωση

 

2) διασφάλιση των ιδιοκτησιακών και εργασιακών δικαιωμάτων των γυναικών στη γη

 

3) ασφάλεια τροφίμων και υγιεινή διατροφή για τις γυναίκες και τα κορίτσια της υπαίθρου

 

4) αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και των επιβλαβών πρακτικών σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών στις αγροτικές περιοχές

 

5) προστασία της υγείας και των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις για όλο το γυναικείο πληθυσμό του πλανήτη, ο οποίος διαβιεί σε αγροτικές περιοχές

 

6) παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης για τα κορίτσια και τις γυναίκες της υπαίθρου.

 

Βασικό τεκμηριωτικό υλικό για την εκπόνηση της συγκεκριμένης έκθεσης αποτέλεσε, μεταξύ άλλων, η Α/72/207/29-7-2017 έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της 72ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με τη βελτίωση της κατάστασης των γυναικών και των κοριτσιών στις αγροτικές περιοχές, όπως αναφέρεται με σαφήνεια στην όγδοη παράγραφο της Ε/CN.6/2018/3 Έκθεσης για τη CSW62: https://undocs.org/A/72/207 .

 

Για την εκπόνηση της έκθεσης του Ιουλίου 2017, ο Ο.Η.Ε. απευθύνθηκε, μεταξύ άλλων, και στα Κράτη-Μέλη του λαμβάνοντας συνεισφορές από μόλις 38 Κράτη. Η ηγεσία της αρμόδιας Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. απέστειλε, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, εμπεριστατωμένη απάντηση στις 28 Απριλίου 2017, με αποτέλεσμα να συμπεριληφθεί η Ελλάδα στις καλές πρακτικές σε σχέση με την ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών των αγροτικών περιοχών.

 

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει ρητή αναφορά στις πολιτικές και τις δράσεις της χώρας μας στις ακόλουθες παραγράφους της έκθεσης του Ο.Η.Ε.:

 

α) παράγραφος 15: οι δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. για την εξάλειψη των έμφυλων στερεότυπων μέσω της εκπαίδευσης

 

β) παράγραφος 31: το «Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών».

 

Αξίζει να επισημανθεί ότι μόνο το σχολικό έτος 2016-2017 ο κρατικός φορέας ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών υλοποίησε επιτυχώς 44 δράσεις για την εκπαίδευση, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται η διοργάνωση μαθητικών διαγωνισμών καλλιτεχνικής δημιουργίας στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με σκοπό την αναθεώρηση της πρόσληψης της εικόνας και των ρόλων των δύο φύλων σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου. Σε αυτούς τους διαγωνισμούς συμμετείχαν και διακρίθηκαν μαθήτριες και μαθητές από σχολικές μονάδες της περιφέρειας, αναδεικνύοντας έτσι τις υγιείς βάσεις της ελληνικής νεολαίας στον τομέα της ισότητας των φύλων: http://www.isotita.gr/44-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b9%cf%83%cf%8c%cf%84/ .

 

Όσον αφορά τις πολιτικές μας για την έμφυλη βία, υπογραμμίζεται ότι η Γ.Γ.Ι.Φ. σχεδίασε και υλοποιεί το ως άνω Εθνικό Πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο και συγκροτημένο πρόγραμμα δράσης σε εθνικό επίπεδο για την πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών της βίας κατά των γυναικών (ενδοοικογενειακή βία, βιασμός, παράνομη διακίνηση/εμπορία, σεξουαλική παρενόχληση) μέσω της δημιουργίας και λειτουργίας ενός δικτύου 62 δομών σε όλη την επικράτεια (24ωρη τηλεφωνική γραμμή, 40 Συμβουλευτικά Κέντρα, 21 Ξενώνες Φιλοξενίας): http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/09/sm_GR_via-trifold_isotita_in-1.jpg και http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/09/sm_GR_via-trifold_isotita_out-1.jpg .

 

Τέλος, ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στην εκπόνηση με πρωτοβουλία της Γ.Γ.Ι.Φ. της μελέτης με θέμα «Η Ελληνίδα Αγρότισσα: αποτύπωση της συμμετοχής, προβλήματα, προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στον αγροτικό τομέα και την ελληνική ύπαιθρο» (Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα, Μάιος 2018) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020». Η εν λόγω μελέτη εντάσσεται στην εξειδικευμένη υποστήριξη της λειτουργίας του Μηχανισμού-Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων (γνωστή και ως «Παρατηρητήριο Γ.Γ.Ι.Φ.»): http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2018/02/%CE%97-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CE%B1%CE%B3%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1.pdf .

                      

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.