Η έντονη δραστηριοποίηση της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο των Ευρωεκλογών 2019 και η πλήρης απουσία Ευρωβουλευτριών από την Κύπρο μετά τα αποτελέσματα του Μαΐου 2019

ΣΧΕΤ.: α) Το από 13-3-2019 έγγραφό μας με θέμα «Προβολή από το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου των πρωτοβουλιών της Γ.Γ.Ι.Φ. για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών 2019»: http://www.isotita.gr/προβολή-από-το-ερευνητικό-κέντρο-ισότ-3/ .

β) Το 20ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Ποσόστωση Ευρωψηφοδελτίων 2019» (Αθήνα, Μάιος 2019):  http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/05/20ο-Ενημερωτικό-Σημείωμα-Ποσόστωση-Ευρωψηφοδελτίων-2019.pdf .

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η αρμόδια Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε ένα ευρύ πρόγραμμα δεκατεσσάρων δράσεων στο πλαίσιο των Ευρωεκλογών 2019 με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί αναλυτικός απολογιστικός πίνακας:

Φεβρουάριος 2019

1) Δράση της ηγεσίας του αρμόδιου Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης για το ηλεκτρονικό υποστηρικτικό υλικό (e-υλικό) της Γ.Γ.Ι.Φ. περί γυναικείας συμμετοχής στις εκλογικές αναμετρήσεις του έτους 2019 (Αθήνα, 11/2/2019).

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την ανάρτηση στον ιστότοπο του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων ηλεκτρονικού υποστηρικτικού υλικού (e-υλικό) της Γ.Γ.Ι.Φ. περί γυναικείας συμμετοχής στις εκλογικές αναμετρήσεις του έτους 2019 (Αθήνα, 15/2/2019).

Μάρτιος 2019

3) Εμπεριστατωμένη επιστολή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ) με θέμα το ηλεκτρονικό υποστηρικτικό υλικό (e-υλικό) της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ενίσχυση της γυναικείας συμμετοχής στις εκλογικές αναμετρήσεις έτους 2019 (Αθήνα, 27/3/2019).

– Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ) απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.

Απρίλιος 2019

4) Έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Ηλεκτρονικό υλικό (e- υλικό) για την ενίσχυση της γυναικείας συμμετοχής στις εκλογικές αναμετρήσεις έτους 2019 στον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Φ.», κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΤμήματοςΠαρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 1/4/2019).

5) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νομικών Εμπειρογνωμόνων για την Ισότητα των Φύλων» με θέμα την αποστολή επικαιροποιημένου τεκμηριωτικού υλικού για τη συμμετοχή των Ελληνίδων στα κέντρα λήψης αποφάσεων (Αθήνα, 8/4/2019).

6) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων («Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και ΔημήτρηΤσάτσου», Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων) του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Ενίσχυση των ικανοτήτων γυναικών υποψηφίων για δημόσια αξιώματα και εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης για τη συμμετοχή τους στον δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα – GENDER_PUBLIC DEBATE» (Αθήνα, 10/4/2019), καθώς και έκδοση σχετικού δελτίου τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. κατόπιν εισήγησης του εν λόγω Τμήματος της Υπηρεσίας μας (Αθήνα, 25/4/2019).

7) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το πρόγραμμα βιωματικής μάθησης για την ισότητα των φύλων και την άμεση δημοκρατία Genderhood με θέμα τις εκλογικές αναμετρήσεις έτους 2019 (Αθήνα, 19/4/2019).

Μάιος 2019

8) Συνεισφορά του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνέντευξη της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη συμμετοχή των γυναικών στις εκλογικές αναμετρήσεις της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019 (Αθήνα, 2/5/2019).

9) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας των εταίρων («Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και ΔημήτρηΤσάτσου», Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων) του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Ενίσχυση των ικανοτήτων γυναικών υποψηφίων για δημόσια αξιώματα και εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης για τη συμμετοχή τους στον δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα – GENDER_PUBLIC DEBATE» (Αθήνα, 9/5/2019).

10) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην εκδήλωση «Γυναίκες και Πόλη» (Πειραιάς, 11/5/2019).

11) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις οργανικές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την Απόφαση 65/2019 του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου με την πλήρη σύνθεση των ψηφοδελτίων των έγκυρων υποψηφιοτήτων για τις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019 (Αθήνα, 13/5/2019).

12) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και σε λοιπούς φορείς με θέμα την ποσόστωση με βάση το φύλο των ψηφοδελτίων της Ελλάδας για τις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019 (Αθήνα, 14/5/2019).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε αυθημερόν στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

– Η Πρεσβεία της Γερμανίας στην Ελλάδα απέστειλε στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο/συγχαρητήριο μήνυμα στις 17/5/2019, το οποίο κοινοποιήθηκε αυθημερόν στην πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

13) Δημοσιοποίηση από το Τμήμα «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ι.Φ. του 20ου Ενημερωτικού Σημειώματος του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με θέμα «Ποσόστωση Ευρωψηφοδελτίων 2019» (Αθήνα, 16/5/2019).

14) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τις δύο σημαντικές δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. τον Μάιο 2019 για την ένταξη της διάστασης του φύλου στην πολιτική και στα διοικητικά έγγραφα (Αθήνα, 21/5/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 80875/22-5-2019).

– Το Υπουργείο Εξωτερικών απέστειλε θετικά σχόλια στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 22/5/2019, το οποίο κοινοποιήθηκε αυθημερόν στην πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου 2019 στην ελληνική επικράτεια, εκλέχθηκαν πέντε γυναίκες για τις 21 θέσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στη χώρα μας (ποσοστό 23,8%).

Δυστυχώς, ουδεμία γυναίκα από την Κυπριακή Δημοκρατία εκλέχθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση τόσο των Κυπριακών Αρχών όσο και της κοινωνίας των πολιτών, όπως καταδεικνύουν τα σχετικά δελτία τύπου:

α) Γραφείο Επιτρόπου για την Ισότητα των Φύλων της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας:

http://www.institutionforgenderequality.gov.cy/equality/equality.nsf/All/84BEA3CA1DB8FC07C2258407003B0415?OpenDocument .

Ακολουθεί σχετικό απόσπασμα από το δισέλιδο δελτίο τύπου σε πλάγια γραμματοσειρά:

Η πολιτική πραγματικότητα όπως έχει διαμορφωθεί μετά τις χθεσινές Ευρωεκλογές, με την παντελή απουσία Κύπριων γυναικών στην Ευρωβουλή, αποκαλύπτει ένα σοβαρό δημοκρατικό έλλειμμα και συνιστά ένα τεράστιο πλήγμα στους διαχρονικούς αγώνες και διεκδικήσεις για τα αυτονόητα: ίσες ευκαιρίες και ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στα κέντρα χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων. Η απουσία των γυναικών, δεν μπορεί να καταγραφεί στα θετικά. Για πρώτη φορά δεν συμμετέχουν στην Ευρώ-κοινοβουλευτική μας ομάδα, γυναίκες. Αυτό αποτελεί αναμφίβολα ένα πλήγμα για την Δημοκρατία της Ισότητας. Τα στερεότυπα και οι  έμφυλοι διαχωρισμοί δημιούργησαν δυστυχώς μία εικόνα καθόλου θετική, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, για την Κύπρο.

 

β) Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ):

https://docs.google.com/a/ekif.org/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZWtpZi5vcmd8ZWtpZl9ncnxneDo2Y2NiNjE5NTM1NDdhMjM0 .

Ακολουθεί σχετικό απόσπασμα από το τρισέλιδο δελτίο τύπου σε πλάγια γραμματοσειρά:

Η μη εκλογή γυναίκας στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019, για ανάδειξη των 6 ευρωβουλευτών που θα εκπροσωπήσουν την Κυπριακή Δημοκρατία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι σοβαρό πισωγύρισμα.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.