Η ανάγκη ένταξης της διάστασης του φύλου στις πολιτικές για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και της κλιματικής αλλαγής – η συνεισφορά της Γ.Γ.Ι.Φ.

ΣΧΕΤ.: α) Το από 18-6-2015 έγγραφό μας με θέμα «Έκδοση συμπερασμάτων Συνεδρίου του Διεθνούς Οργανισμού Μετεωρολογίας με θέμα τη διάσταση του φύλου σε σχέση με τον καιρό και το κλίμα (Γενεύη, 5-7/11/2014)»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2205 .

β) Το από 26-10-2015 έγγραφό μας με θέμα «Διεθνής έκκληση για συμπερίληψη της ισότητας των φύλων στις εργασίες της 21ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2323 .

γ) Το 1930/18-11-2015 έγγραφό μας με θέμα «Ενημερωτική έκθεση για τη συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στις εργασίες της 38ης Γενικής Διάσκεψης της UNESCO»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2347 .

δ) Το από 25-11-2015 έγγραφό μας με θέμα «Έκδοση της UNESCO με θέμα τη διάσταση του φύλου στη διαχείριση των υδάτων του πλανήτη (Παρίσι, Νοέμβριος 2015)»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2356 .

ε) Το από 14-12-2015 έγγραφό μας με θέμα «Συμπερίληψη της αρχής της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των γυναικών στη Συμφωνία της 21ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή» (σχετικός σύνδεσμος: http://old.isotita.gr/index.php/news/2378 ) και η προβολή του από τον ιστότοπο του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών-ΕΕΔΕΓΕ (σχετικός σύνδεσμος: http://old.isotita.gr/index.php/news/2422 ).

στ) Το από 17-12-2015 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η ισότητα των φύλων και η ενδυνάμωση των γυναικών στη Συμφωνία της 21ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή»: http://www.isotita.gr/var/uploads/PRESS%20%28APO%20SEP%202010%29/2015/DT_17-12-2015_Isotita%20Stin%20Klimatiki%20Allagi.pdf .

ζ) Το από 23-12-2015 έγγραφό μας με θέμα «Η ισότητα των φύλων στην περιοδική έκδοση έτους 2015 του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας»:

http://old.isotita.gr/index.php/news/2399 .

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι πρόσφατα δημοσιοποιηθήκαν από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό άκρως ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία για τη σχέση μεταξύ γυναικών και ανδρών απέναντι στους κινδύνους των φυσικών καταστροφών και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον. Τα στοιχεία, τα οποία αναδεικνύουν την ανάγκη για την ένταξη της διάστασης του φύλου και στις πολιτικές για το περιβάλλον, περιλαμβάνονται στην ομιλία της Βοηθού Γενικής Γραμματέα του εν λόγω Διεθνούς Οργανισμού σε εκδήλωση της Επιτροπής του Ο.Η.Ε. για την Εξάλειψη των Διακρίσεων σε βάρος των Γυναικών (CEDAW, Γενεύη, 29-2-2016): http://www.wmo.int/gender/sites/default/files/Remarks_Dr%20Elena%20Manaenkova_WMO.pdf .

Ενδεικτικά, αναφέρουμε τα εξής:

1) Το 60-70% των γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες ασχολούνται με τη γεωργία. Εντούτοις, δεν επωφελούνται ισότιμα με τους άνδρες από τις πολιτικές που σχετίζονται με το περιβάλλον. Για παράδειγμα, στην Ινδία μόλις το 11% των ατόμων που χρησιμοποίησαν την εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας για την πρόγνωση του καιρού ήταν γυναίκες. Δεν θα μπορούσε να είναι και πολύ διαφορετικά εάν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι περίπου τριακόσια εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση στην κινητή τηλεφωνία.

2) Το καταστροφικό τσουνάμι του Δεκεμβρίου του 2004 στον Ινδικό Ωκεανό προκάλεσε το θάνατο περισσοτέρων γυναικών έναντι ανδρών λόγω της άγνοιας κολύμβησης και των ενδυματολογικών περιορισμών στο γυναικείο πληθυσμό.

3) Σύμφωνα με το Βρετανικό Γραφείο Μετεωρολογίας, οι άνδρες είναι πιθανό να χτυπηθούν από αστραπή τρεις φορές περισσότερο από τις γυναίκες, ενώ και η αντίστοιχη Υπηρεσία των Η.Π.Α. τεκμηριώνει ότι οι άνδρες είναι πιο επιρρεπείς στον κίνδυνο και η θνησιμότητά τους αγγίζει το 81%, ειδικά σε περιόδους εκτάκτων αναγκών κατά τη διάρκεια παροχής υπηρεσιών ανακούφισης και ανοικοδόμησης κατεστραμένων περιοχών.

4) Περίπου επτά εκατομμύρια πρόωροι θάνατοι προκαλούνται ετησίως λόγω μολυσμένου αέρα. Από αυτούς τους θανάτους, περίπου τέσσερα και πλέον εκατομμύρια οφείλονται στη μόλυνση σε κλειστό χώρο και, λόγω των κοινωνικών ρόλων, οι γυναίκες και τα παιδιά καταλαμβάνουν αρνητική πρωτιά.

5) Η υπερθέρμανση του πλανήτη και η αύξηση των ποσοστών υγρασίας έχουν συντελέσει στην αύξηση των θανάτων γυναικών σε περιόδους καύσωνα, ενώ οι άνδρες είναι περισσότερο πιθανό να υποστούν θερμοπληξία έναντι των γυναικών διότι, συνήθως λόγω εργασιών, είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο μεγαλύτερο διάστημα.

6) Η ξηρασία και η έλλειψη πόσιμου νερού εξαναγκάζει τις γυναίκες και τα κορίτσια να ταξιδεύουν πολλά χιλιόμετρα, προκειμένου να μεταφέρουν νερό για τις οικιακές και τις γεωργοκτηνοτροφικές εργασίες, διότι είναι συνήθως αυτές επιφορτισμένες με αυτό το καθήκον λόγω κοινωνικών ρόλων και στερεότυπων αντιλήψεων. Αυτή η κατάσταση τις καθιστά ευάλωτες, αφού μπορούν να υποστούν έμφυλη βία και τις εμποδίζει από την ενασχόληση τόσο με τη μόρφωσή τους όσο και με λοιπές παραγωγικές δραστηριότητες.

7) Συνεπώς, το νομοθετικό πλαίσιο στους τομείς της πρόληψης των συνεπειών από φυσικές καταστροφές και της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να περιλαμβάνει τη διάσταση του φύλου, ενώ παράλληλα σε επίπεδο λήψης αποφάσεων και εφαρμογής της νομοθεσίας πρέπει να διασφαλίζεται η απουσία κάθε είδους αποκλεισμού και έμφυλων διακρίσεων.

Επίσης, αξίζει να επισημανθεί ότι ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός δημιούργησε ένα φωτογραφικό άλμπουμ με 162 φωτογραφίες και τίτλο «Γυναίκες σε Δράση». Το άλμπουμ δημοσιοποιήθηκε στις 8 Μαρτίου 2016 με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και περιλαμβάνει στιγμές από την καθημερινή επαγγελματική δραστηριότητα γυναικών στους τομείς της μετεωρολογίας, της υδρολογίας, της ωκεανογραφίας και της κλιματικής επιστήμης σε όλο τον πλανήτη:

https://www.flickr.com/photos/worldmeteorologicalorganization/albums/72157662903687524 .

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Περιβάλλον».

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. Στην προκειμένη περίπτωση εμπίπτει η δικτύωση της Υπηρεσίας μας με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό με πρωτοβουλία του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. και την ένθερμη υποστήριξη δράσεων εξωστρέφειας και δημοσιότητας από την πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ.

Αφήστε μια απάντηση