Η εγγεγραμμένη ανεργία των γυναικών στην Ελλάδα ξεπέρασε και αυτό το δυσθεώρητο 62%-63% τον μήνα Ιούνιο 2016

ΣΧΕΤ.: Το από 28-6-2016 έγγραφό μας με θέμα «Τα υψηλά ποσοστά της εγγεγραμμένης ανεργίας των γυναικών για τον μήνα Μάιο 2016 έως και άνω του δυσθεώρητου 61%»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2729 .

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι στις 19 Ιουλίου 2016 ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) δημοσιοποίησε τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας για τον μήνα Ιούνιο 2016, από τα οποία προκύπτει για ακόμα μία φορά η αρνητική πρωτιά των γυναικών σε ποσοστό έως και άνω του δυσθεώρητου 62%-63% (σχετικός σύνδεσμος με το πλήρες κείμενο της πεντασέλιδης ανακοίνωσης: http://www.oaed.gr/documents/10195/1214556/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F+%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5-+%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91+%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91+%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3+%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9D%CE%99%CE%9F%CE%A5+2016.pdf/f083ace3-33dc-4ef2-ae1a-b7dbbd43770c ).

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

1) κατηγορία «αναζήτηση εργασίας από γυναίκες»: 62,50%

 

2) κατηγορία «μη αναζήτηση εργασίας από γυναίκες»: 63,77%.

 

  1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας ανήλθε σε 827.133 άτομα. Από αυτά, 437.751 (ποσοστό 52,92%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των δώδεκα μηνών και 389.382 (ποσοστό 47,08%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των δώδεκα μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 310.141 (ποσοστό 37,50%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 516.992 (ποσοστό 62,50%).

 

  1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) ανήλθε σε 122.892 άτομα: άνδρες 44.520 (ποσοστό 36,23%) και γυναίκες78.372 (ποσοστό 63,77%).

 

Γ. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 88.336 άτομα: άνδρες 43.125 (ποσοστό 48,82%) και γυναίκες 45.211 (ποσοστό 51,18%).

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Απασχόληση» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Παρακαλούνται οι επικεφαλής όλων των οργανικών μονάδων της Γ.Γ.Ι.Φ., της ΕΥΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. και του Κ.Ε.Θ.Ι. να ενημερώσουν το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές, σε περίπτωση που οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα αποδεκτών του εγγράφου μας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Αφήστε μια απάντηση