Η ενίσχυση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μηνός Μαΐου 2016

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε τον μήνα Μάιο 2016 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας: Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και κοινωνικοί εταίροι.

 

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

 

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

 

Ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων:

 

Α. Ευρωπαϊκή Ένωση

 

1) 5/5/2016: συγκριτική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα το νομικό πλαίσιο της άδειας μητρότητας των Βουλευτριών στα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. (Βρυξέλλες, Μάιος 2016)

 

2) 9/5/2016: ενημερωτική έκθεση για τις εργασίες της 17ης Συνάντησης του Forum Εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE, Βίλνιους, 19-20/4/2016)

 

3) 10/5/2016: εμπεριστατωμένη έκθεση της Ε.Ε. με θέμα τη μεταφορά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στην ελληνική έννομη τάξη (Λουξεμβούργο, Γραφείο Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2016).

 

Β. Σύστημα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

 

1) 11/5/2016: ανάγκη ένταξης της διάστασης του φύλου στις πολιτικές για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της δικτύωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό

 

2) 16/5/2016: συμπερίληψη της προστασίας των γυναικών και των κοριτσιών στη θεματολογία της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης (Κωνσταντινούπολη, 23-24/5/2016)

 

3) 20/5/2016: έκθεση της UNESCO με θέμα το παγκόσμιο πρόβλημα της βίας κατά των ατόμων ΛΟΑΤ στο χώρο της εκπαίδευσης (Παρίσι, Μάιος 2016)

 

4) 26/5/2016: ρητή αναφορά στα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στη σύνοψη των εργασιών της πρώτης Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης.

 

Γ. Εξειδικευμένες Τομεακές Πολιτικές

 

α) Πολιτισμός

 

1) 9/5/2016: αναγνώριση της συμβολής των γυναικών καλλιτεχνών στην προώθηση της ισότητας των φύλων από το διεθνούς φήμης Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης

 

2) 19/5/2016: διεθνή δικτύωση εργαζομένων γυναικών στο χώρο των κόμικς.

 

β) Απασχόληση

 

1) 12/5/2016: το δυσθεώρητα υψηλό ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας άνω του 60% για τις γυναίκες στην Ελλάδα (ΟΑΕΔ, 11/5/2016)

 

2) 24/5/2016: στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας για τον μήνα Απρίλιο 2016 (ΟΑΕΔ, 19/5/2016).

 

γ) Κέντρα Λήψης Αποφάσεων

 

1) 18/5/2016: ανάγκη αύξησης του αριθμού των βουλευτριών μέσα από το πρίσμα του «Παγκόσμιου Forum για τις Γυναίκες στα Κοινοβούλια»

 

2) 25/5/2016 και 27/5/2016: σημαντική αύξηση των γυναικών στα έδρανα της Κυπριακής Βουλής μετά τις εκλογές της 22 Μαΐου 2016.

 

δ) Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

 

1) 23/5/2016: δέσμευση των επτά ισχυρών κρατών του πλανήτη (Ομάδα των G7) υπέρ της ενίσχυσης της θέσης των γυναικών και της ισότητας των φύλων

 

2) 30/5/2016: Διακήρυξη της Διάσκεψης των G7 και Κατευθυντήριες Αρχές για την Ισότητα των Φύλων (Ise-Shima, 26-27/5/2016).

 

ε) Δομή του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων

 

1) 27/5/2016: ηλεκτρονική έκδοση του δεύτερου Ενημερωτικού Δελτίου της «Δομής του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη συμμετοχή των Ελληνίδων στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου εξέφρασε προς τον κ.Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στις 31/5/2016 τη θερμή στηριξή του στο πόνημα του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης, το οποίο υλοποιήθηκε με την πολύτιμη συνδρομή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., και ανήρτησε το Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου στον ιστότοπο του ΕΚΙΦ.

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Αφήστε μια απάντηση