Η εξέλιξη της ανεργίας των γυναικών τον μήνα Οκτώβριο την εξαετία 2010-2015 (ΕΛΣΤΑΤ, Ιανουάριος 2016)

Σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού & Αγοράς Εργασίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσιοποίησε στις 7 Ιανουαρίου 2016 τα βασικά ευρήματα της έρευνας εργατικού δυναμικού σχετικά με τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον μήνα Οκτώβριο 2015.

Η εξασέλιδη ανακοίνωση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πίνακα με τίτλο «Ποσοστό Ανεργίας κατά Φύλο: Οκτώβριος 2010-2015» (σελίδα 2), από τον οποίο προκύπτει η αρνητική πρωτιά των γυναικών έναντι των ανδρών στην ανεργία:

– 2010: άνδρες 11,1% και γυναίκες 17,7%

– 2011: άνδρες 17,5% και γυναίκες 23,8%

– 2012: άνδρες 23,1% και γυναίκες 29,8%

– 2013: άνδρες 24,6% και γυναίκες 31,7%

– 2014: άνδρες 23,2% και γυναίκες 29,6%

– 2015: άνδρες 21% και γυναίκες 28,7%.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος από τον ιστότοπο της ΕΛΣΤΑΤ με το σύνολο των στατιστικών στοιχείων της εν λόγω έρευνας εργατικού δυναμικού: http://www.statistics.gr/documents/20181/839b30a4-4812-4846-8d86-8c19ca61d2d3 .

Επισημαίνεται ότι η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. συμμετείχε, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, στο 6ο Ετήσιο Συνέδριο Χρηστών της ΕΛΣΤΑΤ (Πειραιάς, 21-12-2015).

Comments are closed.