Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: χρήσιμα στατιστικά στοιχεία από το CEDEFOP (Σεπτέμβριος 2016)

Οκτ 07, 2016

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) με έδρα τη Θεσσαλονίκη απέστειλε στην Υπηρεσία μας την αγγλόφωνη περιοδική έκδοση μηνός Σεπτεμβρίου 2016 με τίτλο «Skillset and Match», η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

1) Η Τσεχία κατέχει την πρώτη θέση σε σχέση με το ποσοστό εγγραφής μαθητικού πληθυσμού στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (73%). Ακολουθεί η Κροατία με ποσοστό 71% και οι χώρες Αυστρία και Φινλανδία με ποσοστό 70%. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Μάλτα (13%) και την Κύπρο (15%).

 

2) Η ανεργία, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός απειλούν περίπου επτακόσια εκατομμύρια Ευρωπαίους και Ευρωπαίες χωρίς επαρκή κατάρτιση.

 

3) Η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων αφορά το 40% του πληθυσμού της Ε.Ε.

 

4) Στην Ελλάδα το 56% των ατόμων ηλικίας 16-74 ετών δεν κατέχει βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στη Ρουμανία (74%) και το χαμηλότερο στο Λουξεμβούργο (14%).

 

5) Η πράσινη οικονομία αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία επτακοσίων χιλιάδων θέσεων εργασίας μέχρι το 2030 σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι πράσινες κατασκευές, οι μεταφορές και η διαχείριση αποβλήτων και υδάτινων πόρων.

 

6) Περίπου 880.000 νέες θέσεις εργασίας υπολογίζεται ότι θα καλυφθούν στο χώρο του αυτοκίνητου μέχρι το 2025.

 

7) Στον τομέα της ένδυσης και της υπόδησης περίπου τριακόσιες χιλιάδες υφιστάμενες θέσεις τεχνιτών και άλλες εκατό χιλιάδες υφιστάμενες θέσεις χειριστών/-τριών μηχανών θα καταργηθούν.

 

8) Η ψηφιακή ενιαία αγορά θα μπορούσε να συνεισφέρει 415 δις ευρώ ετησίως στην ευρωπαϊκή οικονομία.

 

9) Τα δύο τρίτα των προσοντούχων μεταναστών/-τριών από τρίτες χώρες είτε εργάζονται σε θέσεις χαμηλής εξειδίκευσης είτε δεν καταφέρνουν να βρουν εργασία, ενώ το 2015 περίπου 2,3 εκατομμύρια άτομα υπέβαλαν αίτηση ασύλου στην Ε.Ε.

 

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σχετικός σύνδεσμος από τον ιστότοπο του CEDEFOP με την 23σέλιδη περιοδική έκδοση Σεπτεμβρίου 2016:

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9113 .

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Comments are closed.