Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Μαρτίου 2017

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε τον μήνα Μάρτιο 2017 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας: Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και κοινωνικοί εταίροι.

 

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

 

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

 

Ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

 

Α. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

 

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

 

1) Ημερίδα για την παρουσίαση του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020» (Αθήνα, 1/3/2017).

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και την Κύπρο στις 2/3/2017, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αρμενία στις 3/3/2017, καθώς και στους Διεθνείς Οργανισμούς στις 6/3/2017 σχετικά με την αφίσα και το μήνυμα έτους 2017 της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών.

– Το υλικό της Γ.Γ.Ι.Φ. έχει ήδη αναρτηθεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων με έδρα το Βίλνιους και στον ιστότοπο του Ερευνητικού Κέντρου Ισότητας των Φύλων της Κύπρου.

– Η «Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα WE-gate» (μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) απέστειλε ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 8/3/2017, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας, ενώ στις 9/3/2017 η αφίσα αναρτήθηκε στην Ευρωπαϊκή Πύλη WE-gate.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 39928/9-3-2017).

– Το Υπουργείο Εξωτερικών της Αρμενίας απέστειλε ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 10/3/2017, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας,

 

3) Επίσκεψη εργασίας της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Κύπρο στο πλαίσιο της επιτυχημένης δικτύωσης μεταξύ του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδας και των αρμόδιων Αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας με πρωτοβουλία του κ.Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Λευκωσία, 6-7/3/2017).

 

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 7/3/2017 με θέμα την ευρωπαϊκή προβολή του πληροφοριακού υλικού της Γ.Γ.Ι.Φ. έτους 2017 για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών.

 

5) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση του «Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία» στις 8/3/2017 για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών.

– Η Βουλή των Ελλήνων απέστειλε ένθερμο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 7/3/201, με παράλληλη κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας, για την προβολή της εν λόγω εκδήλωσης από τον κρατικό φορέα ισότητας των φύλων.

 

6) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. στις 20/3/2017 με θέμα το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020».

– Η κα Πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου Ισότητας Φύλου της Κύπρου απέστειλε αυθημερόν ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

– Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 53836/28-3-2017).

 

7) Εκπροσώπηση της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Δίκτυο Συνεργασίας – Forum Δυτικής Αττικής για θέματα Ρομά (Αθήνα, 24/3/2017).

 

8) Εκπροσώπηση της Γ.Γ.Ι.Φ. στην υπό συγκρότηση Ομάδα Εργασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών για θέματα κοινωνικής ένταξης των πληθυσμών Ρομά (Αθήνα, 28/3/2017).

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 7/3/2017 και έκδοση δελτίου τύπου στις 10/3/2017 με θέμα την «Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών στην Ε.Ε. 2017» και τη διάκριση της Γ.Γ.Ι.Φ.

– Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων και η Βουλή των Ελλήνων απέστειλαν αυθημερόν συγχαρητήριο μήνυμα στον κ.Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., ενώ το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 38676/8-3-2017).

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 13/3/2017 με θέμα την ευρεία προβολή από τα ΜΜΕ της ελληνικής παρουσίας στην «Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων στην Ε.Ε. 2017» κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ.

– Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε ευχαριστήριο μήνυμα στη Γ.Γ.Ι.Φ. στις 21/3/2017.

 

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 27/3/2017 με θέμα την ειδική αναφορά στην αρχή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στη Διακήρυξη της Ρώμης για την 60ή επέτειο της Ε.Ε. (25η Μαρτίου 2017).

– Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 53828/28-3-2017).

 

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

 

1) Αποστολή εμπεριστατωμένου εγγράφου από τον κ.Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Υπουργείο Εξωτερικών και τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη στις 2/3/2017 με θέμα τις παράλληλες εκδηλώσεις των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. στο πλαίσιο της 61ης Συνόδου της Επιτροπής του Ο.Η.Ε. για το Καθεστώς των Γυναικών (Νέα Υόρκη, 13-24/3/2017).

 

2) Υποστήριξη στις 7/3/2017 της συμμετοχής της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. στις εργασίες της 61ης Συνόδου της Επιτροπής του ΟΗΕ για το Καθεστώς των Γυναικών (Νέα Υόρκη, 13-17/3/2017).

 

3) Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, με παράλληλη κοινοποίηση στο Υπουργείο Εξωτερικών και στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, στις 20/3/2017 σχετικά με τις θέσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. επί του σχεδίου Ψηφίσματος για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη στο πλαίσιο της 50ής Συνόδου της Επιτροπής για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του Ο.Η.Ε. (Νέα Υόρκη, 3-7/4/2017).

 

Διμερής Συνεργασία

 

1) Εμπεριστατωμένη ενημέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών από τον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 3/3/2017 με θέμα την ανάπτυξη διμερούς συνεργασίας με την Αρμενία στον τομέα της ισότητας των φύλων.

– Το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε αυθημερόν ευχαριστήριο μήνυμα προς τη Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 15/3/2017 με θέμα το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

– Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 44662/16-3-2017).

 

Β. Γυναίκες και Οικονομία

 

1) Ημερίδα για το Έργο «Καινοτομία και Απασχολησιμότητα Γυναικών» (Αθήνα, 2/3/2017).

 

2) Αποστολή εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού στο Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής του Πρωθυπουργικού Μεγάρου στις 7/3/2017 για τις πολιτικές και τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικών.

 

3) Αποστολή εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού στο ηλεκτρονικό περιοδικό SPARKLE στις 7/3/2017 στην αγγλική γλώσσα για τις πολιτικές και τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

– Η συντακτική ομάδα του ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού περιοδικού απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 9/3/2017 και έκδοση δελτίου τύπου στις 13/3/2017 για τα βασικά ευρήματα της μελέτης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων με θέμα τα οικονομικά οφέλη της ισότητας των φύλων στην Ε.Ε. (EIGE, Μάρτιος 2017).

– Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

– Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 40920/10-3-2017).

 

5) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 14/3/2017 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας του κ.Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. για τα οικονομικά οφέλη της ισότητας των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (μελέτη EIGE, Μάρτιος 2017).

– Η κα Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

– Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 53849/28-3-2017).

 

6) Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης στο Υπουργείο Εξωτερικών, με παράλληλη κοινοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις 15/3/2017 σχετικά με το τελικό κείμενο Ψηφίσματος για το Δικαίωμα στην Εργασία (34η Σύνοδος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Γενεύη, 27/2/2017 έως 24/3/2017).

 

7) Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης, καθώς και στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης στις 28/3/2017 για τη θέση της Γ.Γ.Ι.Φ. σχετικά με το τελικό σχέδιο έκθεσης του Ο.Ο.Σ.Α. περί εφαρμογής Συστάσεων του εν λόγω Οργανισμού για θέματα ισότητας των φύλων, ενόψει της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ο.Ο.Σ.Α. (Παρίσι, 29/3/2017).

 

8) Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με παράλληλη κοινοποίηση στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ε.Ε., στις 30/3/2017 με θέμα την ένταξη της διάστασης του φύλου στον τομέα της εργασίας ενόψει του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης & Κοινωνικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βαλέτα, 3-4/4/2017).

 

9) Αποστολή εμπεριστατωμένου εγγράφου στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών στις 31/3/2017 με θέμα τη φορολογική μεταρρύθμιση στη Σουηδία υπέρ της ισότητας των φύλων.

 

Γ. Βία κατά των Γυναικών

 

1) Συμμετοχή με εισήγηση του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση της «Εναλλακτικής Δράσης για Ποιότητα Ζωή» με θέμα την έμφυλη βία (Αθήνα, 7/3/2017).

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Διεθνείς Οργανισμούς στις 8/3/2017 σχετικά με τη συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στις δύο αφίσες για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα με έμφαση την έμφυλη βία.

 

3) Δημοσιοποίηση από το Τμήμα Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης στις 22/3/2017 του 7ου Ενημερωτικού Δελτίου του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την παράνομη διακίνηση και εμπορία γυναικών.

 

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 24/3/2017 με θέμα την αξιοποίηση του 7ου Ενημερωτικού Δελτίου του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. για την παράνομη διακίνηση και εμπορία γυναικών (Μάρτιος 2017) υπέρ των μελών του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ).

 

5) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 24/3/2017 με θέμα το 7ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. για την παράνομη διακίνηση και εμπορία γυναικών (Μάρτιος 2017).

– Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 51996/27-3-2017).

 

6) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και Διεθνών Οργανισμών στις 30/3/2017 για την Ημερίδα της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Παρουσίαση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για τη φιλοξενία γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους στο δίκτυο δομών πρόληψης και καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων» (Αθήνα, 5/4/2017).

– Το Συμβούλιο της Ευρώπης απέστειλε ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 31/3/2017, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., ενώ γνωστοποίησε ότι η πρωτοβουλία της Γ.Γ.Ι.Φ. για το προσφυγικό ζήτημα θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Διεθνούς Οργανισμού.

 

Δ. Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων

 

1) Εναρκτήρια συνεδρίαση της Επιτροπής για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην τοπική αυτοδιοίκηση (Γ.Γ.Ι.Φ., Αθήνα, 3/3/2017).

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 3/3/2017 με θέμα την πολιτιστική εκδήλωση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (ΔΕΠΙΣ) του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στις 8/3/2017 για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών.

 

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 7/3/2017 με θέμα την πολιτιστική εκδήλωση – θεατρική παράσταση της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής στις 8/3/2017 για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών.

 

4) Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών από τη Γ.Γ.Ι.Φ. στις 21/3/2017 της «Επιτροπής για την Προώθηση και την Παρακολούθηση Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».

 

5) Συνεισφορά του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 30/3/2017 με θέμα τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου του Ο.Ο.Σ.Α. για την ένταξη της διάστασης του φύλου στην εκλογική και νομοθετική διαδικασία.

 

Ε. Εξάλειψη των έμφυλων στερεότυπων

 

1) Συνέντευξη στο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ με θέμα τη συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Περιφέρειας Αττικής της ΕΡΤ και τις εργασίες της Επιτροπής «Διακρίσεις – Ισότητα των Φύλων – Δικαιώματα του Πολίτη» του εν λόγω Συμβουλίου, η οποία λειτουργεί υπό τον συντονισμό της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 6/2/2017).

 

2) Συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Περιφέρειας Αττικής της ΕΡΤ (Αγία Παρασκευή, 28/3/2017).

 

ΣΤ. Γυναίκες και Εκπαίδευση

 

1) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις κάτωθι εκδηλώσεις της Θεματικής Εβδομάδας «Σώμα και Ταυτότητα» – Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής – Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων:

– Θεσσαλονίκη, 8/3/2017

– Νάξος, 15/3/2017

– Αθήνα, 17/3/2017.

 

2) Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών στις 24/3/2017 των επιτροπών αξιολόγησης των έργων των δύο μαθητικών διαγωνισμών ψηφιακής δημιουργίας «Όλα τα Παιχνίδια για Όλα τα Παιδιά» και «Τα Φύλ(λ)α του Περιβάλλοντος» της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.

 

Ζ. Γυναίκες και Πολιτισμός

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 27/3/2017 με θέμα την πολιτιστική εκδήλωση της UNESCO στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικών (Παρίσι, Μάρτιος 2017).

– Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμοί πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 53821 και 53824/28-3-2017).

 

2) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των φύλων στον οπτικοακουστικό τομέα (Στρασβούργο, 30-31/3/2017).

 

Η. Γυναίκες και Περιβάλλον

 

Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 21/3/2017 και 22/3/2017 με θέμα το διεθνές βραβείο της Γραμματείας των τριών περιβαλλοντικών Συμβάσεων Βασιλείας, Ρότερνταμ και Στοκχόλμης για την προώθηση της ισότητας των φύλων στον τομέα των χημικών και των αποβλήτων.

– Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών απέστειλε εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 22/3/2017 με παράλληλη κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

Θ. Γυναίκες και Αθλητισμός

 

Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο Διεθνές Τουρνουά Ρυθμικής Γυμναστικής Aphrodite Cup (Παλαιό Φάληρο, 24-26/3/2017).

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Comments are closed.