Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Απριλίου 2017

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε τον μήνα Απρίλιο 2017 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας: Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και κοινωνικοί εταίροι.

 

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

 

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

 

Ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

 

Α. Γυναίκες και Πολιτισμός

 

1) Διοργάνωση από το Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. πολιτιστικής εκδήλωσης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο με θέμα την παρουσία του βιβλίου «Ύβρις» της Ντούμπραβκα Λάλιτς (Αθήνα, 3/4/2017).

 

2) Διοργάνωση από το Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. πολιτιστικής εκδήλωσης στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος με θέμα «50/50: Ισότητα και στον Κινηματογράφο» (Αθήνα, 7-9/4/2017) και έκδοση σχετικού απολογιστικού δελτίου τύπου στις 10/4/2017.

 

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικών Υποθέσεων/Μονάδα Ισότητας των Φύλων της Σουηδίας, το Συμβούλιο της Ευρώπης στις 6/4/2017 και 10/4/2017, καθώς και τον Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό & Πολιτιστικό Οργανισμό του Συστήματος του Ο.Η.Ε. (UNESCO) στις 7/4/2017 για την πολιτιστική εκδήλωση της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «50/50: Ισότητα και στον Κινηματογράφο» (Αθήνα, 7-9/4/2017).

– Η Επιτροπή για την Ισότητα στην Εργασία και την Απασχόληση της Πορτογαλίας απέστειλε στις 6/4/2017 συγχαρητήριο μήνυμα στον κ.Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και στην Πρεσβεία της Σουηδίας στην Ελλάδα, με την υποστήριξη της οποίας διοργανώθηκε η συγκεκριμένη πολιτιστική εκδήλωση.

– Η δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 7/4/2017 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο – EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

– Η Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα WE-gate απέστειλε στις 7/4/2017 και 11/4/2017 θετικά σχόλια στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., τα οποία έχουν ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και στην Πρεσβεία της Σουηδίας στην Ελλάδα, με την υποστήριξη της οποίας διοργανώθηκε η συγκεκριμένη πολιτιστική εκδήλωση.

 

4) Ενημέρωση των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Σουηδικών Αρχών, καθώς και του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 20/4/2017, καθώς και του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού του Συστήματος του Ο.Η.Ε. (UNESCO) και των Αρμενικών Αρχών στις 21/4/2017 για την ευρωπαϊκή προβολή της πολιτιστικής εκδήλωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «50/50: Ισότητα και στον Κινηματογράφο» μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα WE-gate.

– Η «Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα» απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας, καθώς και στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

– Η κα Πρέσβειρα της Σουηδίας στην Ελλάδα απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 28/4/2017, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

5) Συμμετοχή, κατόπιν συνεργασίας του αρμόδιου Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και το Πανεπιστήμιο Πατρών, στην on line έρευνα του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος με θέμα «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Δίκτυο για Πολιτιστικά Προγράμματα» (Αθήνα, 24/4/2017).

 

Β. Γυναίκες και Εκπαίδευση

 

1) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις κάτωθι εκδηλώσεις της Θεματικής Εβδομάδας «Σώμα και Ταυτότητα» – Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής – Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων:

– Αθήνα, 9ο Γυμνάσιο Αθηνών, 3/4/2017

– Ρέθυμνο, 4ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου, 7/4/2017.

 

2) Δημοσιοποίηση στις 7/4/2017 από το Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. των από 24/3/2017 αποφάσεων συγκρότησης και ορισμού μελών άμισθης κριτικής επιτροπής των δύο πανελλήνιων μαθητικών διαγωνισμών ψηφιακής δημιουργίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2016-2017: «Όλα τα παιχνίδια για όλα τα παιδιά» και «Τα Φύλ(-λ)α του Περιβάλλοντος».

 

3) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην πολιτιστική εκδήλωση της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την παρουσία του βιβλίου «Πέρα από το ροζ και το γαλάζιο: Όλα τα Παιχνίδια για Όλα τα Παιδιά» της Δήμητρας Κογκίδου (Αθήνα, 27/4/2017).

 

4) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διαδικασία επιλογής βράβευσης των υποψηφιοτήτων στους δύο πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς ψηφιακής δημιουργίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2016-2017: «Όλα τα παιχνίδια για όλα τα παιδιά» και «Τα Φύλ(-λ)α του Περιβάλλοντος» (Μαρούσι, 26-27/4/2017).

 

Γ. Βία κατά των Γυναικών

 

1) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ημερίδα της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Παρουσίαση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για τη φιλοξενία γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους στο δίκτυο δομών πρόληψης και καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων» (Αθήνα, 5/4/2017).

 

2) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Τεχνική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων με θέμα το ρόλο των αστυνομικών και δικαστικών αρχών στη συλλογή στατιστικών δεδομένων για τη βία κατά των γυναικών στην Ε.Ε. (Αθήνα, 6/4/2017).

– Κατόπιν σχετικών ενεργειών του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., η κα Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Τεχνικής Συνάντησης.

 

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Οργανισμού UN WOMEN, του Οργανισμού για την Ασφάλεια & τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), των Σουηδικών Αρχών, των Αρμενικών Αρχών και του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 24/4/2017 με θέμα την αγγλική έκδοση του έβδομου ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. με στατιστικά στοιχεία για την παράνομη διακίνηση και εμπορία γυναικών στην Ελλάδα.

 

Δ. Γυναίκες και Οικονομία

 

1) Αποστολή εμπεριστατωμένου εγγράφου στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στις 3/4/2017 και 10/4/2017 με θέμα τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος της Σουηδίας υπέρ της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 19/4/2017 και έκδοση δελτίου τύπου στις 24/4/2017 με θέμα τη στατιστική καταγραφή από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης των έμφυλων ανισοτήτων στην απασχόληση στο χώρο της εκπαίδευσης.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 64907/19-4-2017).

 

Ε. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

 

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

 

1) Αποστολή εμπεριστατωμένου εγγράφου στο Ίδρυμα Μποδοσάκη στις 4/4/2017 με θέμα την επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Μαρτίου 2017.

– Το Ίδρυμα Μποδοσάκη απέστειλε στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 12/4/2017 συγχαρητήριο μήνυμα, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

2) Αποστολή εγγράφου στην Πρεσβεία της Ελλάδας στη Λιθουανία στις 6/4/2017 με θέμα τον σχεδιασμό για την πραγματοποίηση επίσκεψης της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. στην έδρα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) στο Βίλνιους.

 

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και την Ε.Ε. στις 21/4/2017 με θέμα την αξιοποίηση της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη Διακήρυξη της Ρώμης της 25/3/2017 υπέρ των μελών του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 65796/21-4-2017).

 

4) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση διαρθρωμένης διαβούλευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα στο πλαίσιο της χωρικής εξειδίκευσης της στρατηγικής της Περιφέρειας Αττικής για την προώθηση της ισότητας των φύλων (Αργυρούπολη, 26/4/2017).

 

5) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνεδρίαση της «Επιτροπής για την Προώθηση και την Παρακολούθηση Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», η οποία έχει συγκροτηθεί από την 21/3/2017 με πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 26/4/2017).

 

6) Αποστολή στις 28/4/2017 εκδόσεων και λοιπού έντυπου υλικού της Γ.Γ.Ι.Φ. για τον εμπλουτισμό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λουτρακίου, Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων.

 

7) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και την Ε.Ε. στις 28/4/2017 με θέμα το δίμηνο ευρωπαϊκής και διεθνούς προβολής του έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Μάρτιος-Απρίλιος 2017).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 70130/28-4-2017).

 

Βουλή των Ελλήνων

 

Ενημέρωση του Ιδρύματος  της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία στις 19/4/2017 με θέμα την προωθητική δράση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. για την προβολή της εκδήλωσης της Βουλής των Ελλήνων αφιερωμένη στη μνήμη και το έργο της Αμαλίας Φλέμινγκ (Αθήνα, 25/4/2017).

 

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

 

1) Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης στο Υπουργείο Εξωτερικών στις 4/4/2017 με θέμα τις πολιτικές και δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για τη νεολαία στο πλαίσιο της εφαρμογής της Απόφασης 70/127 της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. περί πολιτικών και προγραμμάτων για τη νεολαία.

– Η συνεισφορά της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε αυθημερόν στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο – EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

 

2) Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης στο Υπουργείο Εξωτερικών, με παράλληλη  κοινοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις 6/4/2017 με θέμα τις πολιτικές και δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για τα άτομα με αναπηρία στο πλαίσιο της εφαρμογής της Απόφασης 70/145 της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. περί δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

– Η συνεισφορά της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 7/4/2017 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο – EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

 

3) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Έργο των Διεθνών Οργανισμών UN WOMEN, Παγκόσμια Τράπεζα και Ο.Ο.Σ.Α. για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 5.1.1. για το νομοθετικό πλαίσιο της ισότητας των φύλων (Αθήνα, 7/4/2017).

– Ο Διεθνής Οργανισμός UN WOMEN και η Ελληνική Στατιστική Αρχή απέστειλαν αυθημερόν ευχαριστήριο μήνυμα στον κ.Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., τα οποία έχουν ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

4) Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης στο Υπουργείο Εξωτερικών, με παράλληλη κοινοποίηση στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον Ο.Η.Ε., στις 28/4/2017 με θέμα τις πολιτικές και δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για τις αγρότισσες στο πλαίσιο της εφαρμογής της Απόφασης 70/132 της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. περί βελτίωσης της κατάστασης των γυναικών και των κοριτσιών στις αγροτικές περιοχές.

 

Διμερείς Σχέσεις

 

Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα, με παράλληλη κοινοποίηση στο Υπουργείο Εσωτερικών, στις 18/4/2016 με θέμα τις πολιτικές και δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την οικογένεια.

– Η Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας, καθώς και στο Υπουργείο Εσωτερικών.

 

ΣΤ. Κέντρα λήψης αποφάσεων

 

Δημοσιοποίηση στις 6/4/2017 της εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εφαρμογή και παρακολούθηση της συμμετοχής των φύλων στα συλλογικά όργανα της διοίκησης. Καταχώρηση συλλογικών οργάνων των φορέων στην ηλεκτρονική εφαρμογή παρακολούθησης» (ΑΔΑ: ΩΘΙ4465ΧΘΨ-ΒΞΘ).

 

Ζ. Ευπαθείς Ομάδες Γυναικών

 

1) Συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. και εκπροσώπου του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση εργασίας με την Ειδική Γραμματέα για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά (Αθήνα, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 7/4/2017).

 

2) Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 12/4/2016 με θέμα τις πολιτικές και δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για τις γυναίκες Ρομά, ενόψει της Θεματικής Επίσκεψης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για θέματα Ρομά του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ουκρανία (Κίεβο, 26-28/4/2017).

 

3) Αποστολή εμπεριστατωμένου εγγράφου στο Ίδρυμα Μποδοσάκη στις 12/4/2016 με θέμα τις πολιτικές και δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για τις γυναίκες Ρομά.

 

4) Ενημέρωση του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) στις 20/4/2017 με θέμα την προωθητική δράση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. για την προβολή του διεθνούς συνεδρίου του ΚΜΟΠ σχετικά με την κατάσταση των πληθυσμών ΛΟΑΤ προσφύγων/-ισσών και μεταναστών/-τριών στην Ελλάδα και την Ευρώπη (Αθήνα, 9/5/2017).

 

Η. Καταπολέμηση των έμφυλων στερεότυπων

 

Εισήγηση της εκπροσώπου της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Περιφέρειας Αττικής της ΕΡΤ στο Σεμινάριο με τίτλο «Δημοσιογραφία, Κοινωνία και Ρητορική του Μίσους. Αντιμετωπίζοντας τις Νέες Προκλήσεις» στο πλαίσιο των δράσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Respect Words” (Αθήνα, 27/4/2017).

 

Θ. Γυναίκες και Υγεία

 

1) Δημοσιοποίηση από το Τμήμα Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 27/4/2017 του 8ου Ενημερωτικού Σημειώματος του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων σχετικά με δύο ζητήματα του θεματικού πεδίου «Γυναίκες και Υγεία»:

– προσδόκιμο ζωής κατά τη στιγμή της γέννησης (ανά φύλο)

– έτη υγιούς ζωής κατά τη στιγμή της γέννησης και στην ηλικία των 65 (ανά φύλο).

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των θεσμικών της οργάνων στις 27/4/2017 για το 8ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα ζητήματα υγείας των γυναικών (Απρίλιος 2017).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 69819/28-4-2017).

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Comments are closed.