Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Μαΐου 2017

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε τον μήνα Μάιο 2017 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας: Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και κοινωνικοί εταίροι.

 

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

 

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

 

Ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

 

Α. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

 

«Ομάδα των 20» (γνωστή ως G20)

 

Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και την Ε.Ε. στις 2/5/2017 και έκδοση δελτίου τύπου στις 3/5/2017 με θέμα τα αποτελέσματα της Διάσκεψης Γυναικών της Ομάδας των G20 με έμφαση στην οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών (Βερολίνο, 24-26/4/2017).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 71458/2-5-2017).

 

Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη

 

Αποστολή απάντησης στο Υπουργείο Εξωτερικών στις 22/5/2017 με θέμα τη σύμφωνη γνώμη της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Σχέδιο Συμπληρωματικού Ψηφίσματος της Ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Ο.Α.Σ.Ε.) περί ισότητας των φύλων.

 

Παγκόσμια Τράπεζα

 

Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 8/5/2017 και 24/5/2017 στην έρευνα με θέμα την εθνική νομοθεσία για την προώθηση της ισότητας των φύλων.

– Η Παγκόσμια Τράπεζα απέστειλε εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα προς τη Γ.Γ.Ι.Φ. στις 8/5/2017 (Τμήμα Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης) και 25/5/2017 (αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων), τα οποία έχουν ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

 

1) Υπογραφή της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» από τους Δήμους Κύθνου στις 6/5/2017 και Μεταμόρφωσης Αττικής στις 14/5/2017 κατόπιν σχετικών ενεργειών του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους εξειδικευμένους Διεθνείς Οργανισμούς του Συστήματος του Ο.Η.Ε., το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον Ο.Α.Σ.Ε., καθώς και προς τις Αρμενικές Αρχές, με παράλληλη κοινοποίηση στο Υπουργείο Εξωτερικών, στις 23/5/2017 και τις Σουηδικές Αρχές στις 29/5/2017 για το έργο του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.

– Το εμπεριστατωμένο έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 24/5/2017 στη διαδικτυακή πύλη «ΕυρωΦύλο – EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

 

3) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διαδικτυακή συζήτηση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων με θέμα τη συλλογή και αξιοποίηση των στατιστικών δεδομένων με βάση τη μεταβλητή του φύλου για την άσκηση δημόσιας πολιτικής (Αθήνα, 23/5/2017).

 

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 24/5/2017 για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου της Γ.Γ.Ι.Φ. με δύο αντίτυπα της Ετήσιας Έκθεσης για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών στην Ε.Ε. (Βρυξέλλες, Μάρτιος 2017), η οποία περιλαμβάνει ευρωπαϊκή αναγνώριση για τη Γ.Γ.Ι.Φ.

 

5) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 24/5/2017 και 30/5/2017 με θέμα την έκθεση «Ο φεμινισμός στα χρόνια της μεταπολίτευσης, 1974-1990: ιδέες, συλλογικότητες, διεκδικήσεις» (Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 31 Μαΐου – 17 Δεκεμβρίου 2017).

– Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων απέστειλε στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στις 25/5/2017 και 30/5/2017, τα οποία έχουν ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

6) Αποστολή στη Βουλή των Ελλήνων στις 29/5/2017 του συνοπτικού απολογισμού του έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για το 2016 ενόψει της επίσκεψης εργασίας αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο (Αθήνα, 9/6/2017).

 

«Ομάδα των 7» (γνωστή ως G7)

 

Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και την Ε.Ε. στις 29/5/2017 και έκδοση δελτίου τύπου στις 30/5/2017 με θέμα τα αποτελέσματα της Διάσκεψης Ηγετών της Ομάδας των G7 με έμφαση στην οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών (Ταορμίνα, 26-27/5/2017).

 

Β. Γυναίκες και Εκπαίδευση

 

1) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις κάτωθι εκδηλώσεις της Θεματικής Εβδομάδας «Σώμα και Ταυτότητα» – Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής – Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων:

– 2/5/2017: 7ο Γυμνάσιο Αθηνών

– 3/5/2017: 1ο Γυμνάσιο Βύρωνα

– 4/5/2017: 1ο Γυμνάσιο Ραφήνας

– 9/5/2017: 8ο Γυμνάσιο Ν. Σμύρνης

– 15/5/2017: 2ο Γυμνάσιο Περάματος

– 18/5/2017: Γυμνάσιο Νέας Περάμου.

 

2) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή  του 1ου Προγράμματος της ΕΡΤ με θέμα τις έμφυλες ταυτότητες, καθώς και τις πολιτικές και δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. στο χώρο της εκπαίδευσης (Αγία Παρασκευή, 8/5/2017).

 

3) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην κριτική επιτροπή του 9ου Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών «Πάμε Σινεμά;» (Αθήνα, 14/5/2017: τελετή απονομής βραβείων και προβολή των βραβευμένων ταινιών).

 

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μέσω έκδοσης δελτίου τύπου από το Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και σχετικού εγγράφου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 23/5/2017 με θέμα τα αποτελέσματα των δύο Πανελλήνιων Μαθητικών Διαγωνισμών Ψηφιακής Δημιουργίας της Γ.Γ.Ι.Φ. και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥπΠΕΘ για το σχολικό έτος 2016-2017.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 86525/23-5-2017).

 

Γ. Γυναίκες και Οικονομία

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και την Ε.Ε. στις 2/5/2017 με θέμα τη στήριξη της «Ευρωπαϊκής Πύλης για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα» από την Πρεσβεία της Σουηδίας στην Ελλάδα χάρη στις ενέργειες του αρμόδιου Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.

– Η «Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα WE-gate» απέστειλε εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα για την εξαιρετική συνεργασία στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 3/4/2017 με παράλληλη κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης και την πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και την Ε.Ε. στις 3/5/2017 με θέμα την αξιοποίηση της «Ευρωπαϊκής Πύλης για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα WE-gate» προς όφελος του γυναικείου επιχειρείν.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 72260/3-5-2017).

 

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 22/5/2017 με θέμα το από 12/5/2017 άρθρο στον ιστότοπο Inside Story με τίτλο «Εργαζόμενη μητέρα στην Ελλάδα».

 

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 25/5/2017 με θέμα τον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό συγγραφής δοκιμίου στην αγγλική γλώσσα για νέες και νέους υπέρ της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην Ε.Ε.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 88075/25-5-2017).

 

5) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και την Κύπρο στις 26/5/2017 με θέμα τα ευρήματα της παγκύπριας έρευνας «Η έμφυλη διάσταση της ανεργίας: απόψεις και στάσεις των νέων» (Λευκωσία, 22/5/2017).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 89301/29-5-2017).

 

Δ. Ευάλωτες Ομάδες Γυναικών

 

1) Προωθητική δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω της σελίδας της στο facebook για την ημερίδα με θέμα «Συνηγορία και Ενδυνάμωση σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα» (Αθήνα, 4/5/2017).

 

2) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο διεθνές συνέδριο με θέμα «ΛΟΑΤ Πρόσφυγες & Μετανάστες: η κατάσταση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη» (Αθήνα, 9/5/2017).

 

3) Ενημέρωση και παροχή οδηγιών από το Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για το Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την υιοθέτηση ενός κοινού πλαισίου διαδικασιών εντοπισμού, παραπομπής, φιλοξενίας και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών γυναικών προσφύγων θυμάτων βίας και των παιδιών τους (Αθήνα, 10/5/2017).

 

4) Αποστολή από το Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγγράφου στους Δήμους Αγίου Δημητρίου, Βύρωνα, Ζωγράφου, Χαϊδαρίου, Φιλαδέλφειας–Χαλκηδόνος στις 24/05/2017 και στο Δήμο Λαυρεωτικής στις 29/5/2017 για τη συνδρομή των Δημοτικών Αρχών στη διαδικασία ασφαλούς και αξιόπιστης μετακίνησης των προσφύγων από και προς τις δομές φιλοξενίας του νομού Αττικής στο πλαίσιο της προετοιμασίας της πολιτιστικής δράσης μουσικοχορευτικού χαρακτήρα με τίτλο: «Μνήμες, μελωδίες & γυρίσματα: Γυναίκες πέρα από τα σύνορα» (Αθήνα, Θέατρο Δόρα Στράτου, 12/6/2017).

 

Ε. Γυναίκες και Πολιτισμός

 

Προωθητική δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 4/5/2017 μέσω της σελίδας της στο facebook για τις εξής πολιτιστικές εκδηλώσεις:

α) έκθεση εικαστικών τεχνών με θέμα «Πέντε γυναίκες συνομιλούν με την τέχνη» (Δήμος Νεάπολης-Συκεών, 5-17/5/2017)

β) εκδήλωση με θέμα «Γυναίκες ηθοποιοί διαβάζουν κείμενα γυναικών συγγραφέων» (Δήμος Αθηναίων, 16/5/2017)

γ) εκδήλωση για την «20 Μαΐου – Διεθνής Ημέρα Μουσείων» με θέμα «Μαζί ζωγραφίζουμε όσα δεν λέμε» (Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης, 20/5/2017).

 

ΣΤ. Εξάλειψη έμφυλων στερεότυπων

 

1) Έκδοση δελτίου τύπου από το Τμήμα Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 11/5/2017 με θέμα «Ιδιαίτερα επιτυχής η ηλεκτρονική εφαρμογή για την ποσόστωση του φύλου».

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 22/5/2017 και 24/5/2017 με θέμα το 15150/8-5-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για το 2ο Ετήσιο Συνέδριο «Sm@rt Cities – Digit@l Citizens: Ελληνικές Πόλεις – Εφαλτήριο Οικονομικής Ανάπτυξης και Αειφορίας για την Ελλάδα» (Αθήνα, 23-24/5/2017), το οποίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την εγκύκλιο για χρήση μη σεξιστικής γλώσσας στα δημόσια έγγραφα.

 

3) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής της ΕΡΤ (Αγία Παρασκευή, 23/5/2017).

 

Ζ. Γυναίκες και Υγεία

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μέσω έκδοσης δελτίου τύπου από το Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 22/5/2017 με θέμα «Άρνηση παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις τεχνητής διακοπής κύησης στο Νοσοκομείο Σάμου».

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους εξειδικευμένους Διεθνείς Οργανισμούς του Συστήματος του Ο.Η.Ε., το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον Ο.Α.Σ.Ε., με παράλληλη κοινοποίηση στο Υπουργείο Εξωτερικών, στις 23/5/2017, καθώς και προς τις Αρχές της Αρμενίας στις 23/5/2017 και της Σουηδίας στις 29/5/2017 με θέμα την αγγλική έκδοση από το Τμήμα Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. του όγδοου Ενημερωτικού Δελτίου του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων, το οποίο εμπίπτει στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Υγεία».

– Το Ενημερωτικό Δελτίο της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 24/5/2017 στη διαδικτυακή πύλη «ΕυρωΦύλο – EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

 

Η. Κέντρα Λήψης Αποφάσεων

1) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικών Πανεπιστημιακών με θέμα «Εξέλιξη Γυναικών σε Θέσεις Ευθύνες: Εμπόδια και Καλές Πρακτικές στην Ελλάδα» (Αθήνα, 8/5/2017).

 

Θ. Βία κατά των Γυναικών

1) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην 1η συνάντηση της Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (ΑΔΑ:Ω4Ζ3465ΧΘ7-ΨΥ8) για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής, την επεξεργασία και τη διατύπωση προτάσεων και νομοθετικών παρεμβάσεων, οι οποίες θα προστατεύουν τις γυναίκες από τη βία και την εκμετάλλευση της πορνείας, καθώς και για τη µελέτη του σκανδιναβικού νομοθετικού µοντέλου αντιµετώπισης της πορνείας και την επεξεργασία και διατύπωση συναφών προτάσεων και νομοθετικών παρεμβάσεων (Αθήνα, 2/5/2017).

2) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνεδρίαση της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου κύρωσης και προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Κωνσταντινούπολη, Μάιος 2011), τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, καθώς και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων (Αθήνα, 5η συνεδρίαση στις 10/5/2017 και 6η συνεδρίαση στις 18/5/2017).

3) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις συνεδριάσεις της Επιτελικής Ομάδας Συντονισμού της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών» (Αθήνα, 12/5/2017 και 19/5/2017).

4) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας του Γραφείου στην Ελλάδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με θέμα την αντιμετώπιση της σεξουαλικής και έμφυλης βίας στους προσφυγικούς πληθυσμούς και στις/στους αιτούσες/-ούντες άσυλο (Αθήνα, 19/5/2017).

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Comments are closed.