Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Ιουλίου 2017

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε τον μήνα Ιούλιο 2017 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας: Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και κοινωνικοί εταίροι.

 

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

 

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

 

Ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

 

Α. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

 

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

 

1) Εμπεριστατωμένη ενημέρωση του Ιδρύματος Μποδοσάκη στις 6/7/2017 και 13/7/2017 με θέμα την επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Ιουνίου 2017.

– Το Ίδρυμα Μποδοσάκη απέστειλε ευχαριστήριο μήνυμα αυθημερόν στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., με παράλληλη κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

2) Ενημέρωση των Αρμενικών Αρχών στις 6/7/2017 με θέμα την ευρωπαϊκή προβολή, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων,  της πρωτοβουλίας της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη συμμετοχή αρμενικού συγκροτήματος στη μουσικοχορευτική εκδήλωση «Μνήμες, μελωδίες και γυρίσματα: Γυναίκες πέρα από τα σύνορα» (Αθήνα, Λόφος Φιλοπάππου, 12/6/2017), καθώς και των πολιτικών και δράσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα του πολιτισμού.

 

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 6/7/2017  με θέμα το θετικό πρόσημο για τη δημόσια εικόνα της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό το δεύτερο τρίμηνο του 2017.

 

4) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση της Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Διαβούλευση δράσεων για την ισότητα των φύλων στο Βόρειο Τομέα Αθηνών» (Αγία Παρασκευή, 7/7/2017).

 

5) Αποστολή στην Παγκόσμια Τράπεζα στις 10/7/2017 ενημερωτικού σημειώματος στην αγγλική γλώσσα για την ταυτότητα του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020».

– Η Παγκόσμια Τράπεζα απέστειλε στις 28/7/2017 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., με παράλληλη κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

6) Συνάντηση εργασίας μεταξύ της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. και του Ιδρύματος Μποδοσάκη στα γραφεία της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 11/7/2017).

– Το Ίδρυμα Μποδοσάκη απέστειλε στις 12/7/2017 ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., με παράλληλη κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

7) Στο πλαίσιο λειτουργίας στη Γ.Γ.Ι.Φ. «Επιτροπής για την προώθηση και παρακολούθηση των πολιτικών ισότητας των φύλων στην τοπική αυτοδιοίκηση», υποβολή από το Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ. εισήγησης νομοθετικών ρυθμίσεων για την ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στις πολιτικές της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης ενόψει της προωθούμενης από το Υπουργείο Εσωτερικών αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης (Αθήνα, 17/7/2017).

 

8) Αποστολή εμπεριστατωμένου ενημερωτικού υλικού στην Παγκόσμια Τράπεζα, στο Κέντρο Ανάπτυξης του Ο.Ο.Σ.Α. και στον Οργανισμό UN WOMEN στις 20/7/2017 με θέμα την στατιστική απεικόνιση της θέσης των γυναικών στην Ελλάδα με βάση τα ενημερωτικά δελτία του «Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Φ.

– Η Παγκόσμια Τράπεζα απέστειλε στις 28/7/2017 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., με παράλληλη κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

 

1) Ανάρτηση στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων στις 25/7/2017 εμπεριστατωμένου ενημερωτικού υλικού με θέμα την στατιστική απεικόνιση της θέσης των γυναικών στην Ελλάδα με βάση τα ενημερωτικά δελτία του «Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 25/7/2017, κατόπιν συνεργασίας του αρμόδιου Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με τη Βουλή των Ελλήνων, με θέμα την πρόσκληση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (FRA) για την υποβολή προσφορών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών έρευνας και ανάλυσης στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

– Η Βουλή των Ελλήνων απέστειλε στις 26/7/2017 ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 26/7/2017 με θέμα την στατιστική απεικόνιση της θέσης των γυναικών στην Ελλάδα με βάση τα ενημερωτικά δελτία του «Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 31/7/2017 με θέμα την ευρωπαϊκή προβολή του έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και την επιτυχημένη δικτύωσή της ως καλή πρακτική σε επίπεδο Ε.Ε.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 130063/31-7-2017).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 31/7/2017 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

 

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 24/7/2017  και έκδοση δελτίου τύπου στις 25/7/2017 με θέμα την κατάσταση των γυναικών στον πλανήτη στο πλαίσιο υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΟΗΕ, Πολιτικό Forum Υψηλού Επιπέδου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Νέα Υόρκη, 10-19/7/2017).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 126282/25-7-2017).

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 26/7/2017  με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας της Γ.Γ.Ι.Φ. για την κατάσταση των γυναικών στον πλανήτη (ΟΗΕ, Ιούλιος 2017).

– Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών απέστειλε αυθημερόν ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., με παράλληλη κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της χώρας μας, το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας και σε λοιπούς φορείς.

 

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.)

 

1) Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης στον Ο.Ο.Σ.Α., με παράλληλη κοινοποίηση στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στη Βουλή των Ελλήνων και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Ο.Ο.Σ.Α., στις 18/7/2017 με θέμα τις πολιτικές και δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο διαβούλευσης σχετικά με την εργαλειοθήκη του Ο.Ο.Σ.Α. για την ισότητα των φύλων στη διακυβέρνηση.

– Η Βουλή των Ελλήνων απέστειλε στις 25/7/2017 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ποιότητα της συνεισφοράς της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

2) Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, με παράλληλη κοινοποίηση στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Ο.Ο.Σ.Α., στις 19/7/2017 με θέμα τις πολιτικές και δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. ενόψει της Συνάντησης Υψηλού Επιπέδου του Κέντρου Ανάπτυξης του Ο.Ο.Σ.Α. (Παρίσι, 3/10/2017).

 

Β. Ανθρώπινα Δικαιώματα των Γυναικών

 

1) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διαδικασία σύνταξης της «Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία» αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (Αθήνα, 3/7/2017).

 

2) Αποστολή από το Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εμπεριστατωμένης απάντησης στο Υπουργείο Εξωτερικών στις 11/7/2017 για τις πολιτικές και τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο της πληροφόρησης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα του Ο.Η.Ε. για τις επιδράσεις του εξωτερικού χρέους και άλλων σχετικών οικονομικών υποχρεώσεων των κρατών στην πλήρη απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έμφαση στα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα.

 

3) Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με παράλληλη κοινοποίηση στα Υπουργεία Εσωτερικών και Εξωτερικών, στις 13/7/2017 με θέμα τις πολιτικές και δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. σχετικά με την εφαρμογή των κοινωνικών δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Συντακτικής Ομάδας του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Κοινωνικά Δικαιώματα.

 

Γ. Γυναίκες και Οικονομία

 

1) Έκδοση δελτίου τύπου στις 6/7/2017 με θέμα «Οι τάσεις στη γυναικεία απασχόληση το έτος 2017» κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 7/7/2017 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας της Γ.Γ.Ι.Φ. για τις τάσεις στη γυναικεία απασχόληση το έτος 2017 σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

– Η Ελληνική Στατιστική Αρχή απέστειλε στις 11/7/2017 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., με παράλληλη κοινοποίηση στην Παγκόσμια Τράπεζα, το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 13/7/2017 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

 

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 11/7/2017  με θέμα τη συμπερίληψη των δικαιωμάτων των γυναικών στη Διακήρυξη της Διάσκεψης των Ηγετών της «Ομάδας των 20» (G20, Αμβούργο, 7-8/7/2017).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 117762/11-7-2017).

 

4) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διαβούλευση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα «Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα» (Αθήνα, 20/7/2017) και παρουσίαση των σχετικών προτάσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην τηλεοπτική εκπομπή «Πολίτες» της ΕΡΤ (Αγία Παρασκευή, 24/7/2017).

 

5) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διαβούλευση της Εσθονικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. με θέμα την Πρόταση Οδηγίας για την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (Αθήνα, 20/7/2017).

 

Δ. Βία κατά των Γυναικών

 

1) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης με θέμα «Εκπαίδευση στελεχών των Συμβουλευτικών Κέντρων της Γ.Γ.Ι.Φ. – Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε γυναίκες θύματα κακοποίησης» (Ταύρος, 3-6/7/2017).

 

2) Συνεργασία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων της Κύπρου με σκοπό τη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης προς τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ. και το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή κατά της εμπορίας ανθρώπων στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με θέμα την έναρξη σεμιναρίων και βιωματικών εργαστηρίων από την Επιτροπή κατά της Εμπορίας Προσώπων της Κύπρου σχετικά με τη διακίνηση και εμπορία προσώπων (Αθήνα, 10/7/2017).

 

3) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνεδρίαση της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου κύρωσης και προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Κωνσταντινούπολη, Μάιος 2011), τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, καθώς και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων (Αθήνα, 9η συνεδρίαση στις 11/7/2017).

 

4) Συνεργασία του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Γραφείο στην Ελλάδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με θέμα τη διαδικασία επισκέψεων στο Δίκτυο Δομών της Γ.Γ.Ι.Φ. για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας (Αθήνα, 18/7/2017).

 

5) Υποβολή από το Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την «Ομάδα Διοίκησης Έργου για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής, την επεξεργασία και τη διατύπωση προτάσεων και νομοθετικών παρεμβάσεων, οι οποίες θα προστατεύουν τις γυναίκες από τη βία και την εκμετάλλευση της πορνείας» εμπεριστατωμένου υπηρεσιακού σημειώματος με θέμα τη γαλλική νομοθεσία για την αντιμετώπιση της πορνείας (Αθήνα, 27/7/2017).

 

6) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας του Γραφείου στην Ελλάδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με θέμα την αντιμετώπιση της σεξουαλικής και έμφυλης βίας στους προσφυγικούς πληθυσμούς και στις/στους αιτούσες/-ούντες άσυλο (Αθήνα, 27/7/2017).

 

7) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την αντιμετώπιση του ευρέως διαδεδομένου ζητήματος της σεξουαλικής παρενόχλησης (Αθήνα, 31/7/2017)

 

Ε. Γυναίκες και Εκπαίδευση

 

Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης φορέων στην Ελλάδα, καθώς και των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. στις 7/7/2017 για το 9ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την εκπαίδευση των κοριτσιών και των γυναικών (Ιούλιος 2017).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 116025/10-7-2017).

– Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων απέστειλε στις 30/7/2017 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

ΣΤ. Εξάλειψη των έμφυλων στερεότυπων

 

1) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής των Ελλήνων με θέμα «Στερεότυπα των φύλων και σεξιστικός λόγος στα Μ.Μ.Ε.» (Αθήνα, 13/7/2017).

 

2) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Περιφέρειας Αττικής της ΕΡΤ (Αγία Παρασκευή, 25/7/2017).

 

Ζ. Ευπαθείς Ομάδες Γυναικών

 

Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην ημερίδα για την παρουσίαση της «Μελέτης ανίχνευσης αναγκών γυναικών προσφύγων» (Αθήνα, 17/7/2017).

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 

 

 

Comments are closed.