Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Οκτωβρίου 2017

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε τον μήνα Οκτώβριο 2017 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας: Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και κοινωνικοί εταίροι.

 

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

 

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

 

Ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

 

Α. Γυναίκες και Οικονομία

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 2/10/2017 και έκδοση δελτίου τύπου στις 6/10/2017 με θέμα την επιτακτική ανάγκη για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στην Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Σεπτέμβριος 2017).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 164096/3-10-2017).

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 4/10/2017 με θέμα το νομικό πλαίσιο για τις διευκολύνσεις μητρότητας και ανατροφής τέκνου για το προσωπικό της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

 

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 9/10/2017 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ανάγκη οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε αυθημερόν στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

 

4) Έκδοση δελτίου τύπου στις 12/10/2017 με θέμα «Η κατάσταση των γυναικών της υπαίθρου διεθνώς και η αναγνώριση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. από τον ΟΗΕ» σε συνέχεια της από 22/9/2017 επιτυχημένης δημόσιας δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την κατάσταση των γυναικών της υπαίθρου διεθνώς και την αναγνώριση του έργου του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων από τον ΟΗΕ στο πλαίσιο της 72ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

 

5) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 16/10/2017 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας της ηγεσίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. για την κατάσταση των γυναικών της υπαίθρου διεθνώς και την αναγνώριση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. από τον ΟΗΕ στο πλαίσιο της 72ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

 

6) Αποστολή στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχολίων σε σχέδιο Συμπερασμάτων του Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης & Κοινωνικής Πολιτικής της Ε.Ε. για τη μείωση του έμφυλου διαχωρισμού στην εκπαίδευση και την απασχόληση (Αθήνα, 16/10/2017).

– Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης απέστειλε αυθημερόν ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

7) Συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα την εγγραφή της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διαδικτυακή πύλη “Start Up Greece” (Αθήνα, 17/10/2017).

 

8) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 19/10/2017 για το 11ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την έμφυλη διάσταση της μερικής απασχόλησης (Οκτώβριος 2017).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 177071/20-10-2017).

 

9) Συνεργασία του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) με θέμα την κατά φύλο κατανομή της γεωργικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα (Αθήνα, 31/10/2017).

 

Β. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

 

1) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) με θέμα την παρουσίαση της τρίτης έκδοσης του Δείκτη για την Ισότητα των Φύλων, καθώς και στις εργασίες της 20ης συνάντησης του Forum Εμπειρογνωμόνων του EIGE (Βρυξέλλες, 11-12/10/2017).

 

2) Δήλωση του αρμόδιου Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στον ραδιοφωνικό σταθμό REAL FM για την τρίτη έκδοση του Δείκτη για την Ισότητα των Φύλων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (Αθήνα, 12/10/2017).

 

3) Εμπεριστατωμένη ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας του κρατικού φορέα ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ελλάδα από τον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. για την τρίτη έκδοση του Δείκτη για την Ισότητα των Φύλων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (Αθήνα, 12/10/2017).

 

4) Έκδοση δελτίου τύπου με θέμα «Η θέση της Γ.Γ.Ι.Φ. για τον Δείκτη για την Ισότητα των Φύλων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου» (Αθήνα, 13/10/2017).

– Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) απέστειλε αυθημερόν ευχαριστήριο/επεξηγηματικό μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

5) Εμπεριστατωμένη ενημέρωση δημόσιων φορέων της Ελλάδας και των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. με θέμα τη θέση της Γ.Γ.Ι.Φ. για την τρίτη έκδοση του «Δείκτη για την Ισότητα των Φύλων» του EIGE (Αθήνα, 13/10/2017).

 

6) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 16/10/2017 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας της ηγεσίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σχετικά με τη θέση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της χώρας μας για τον «Δείκτη για την Ισότητα των Φύλων» του EIGE.

 

7) Επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 24/10/2017 με θέμα τη στήριξη από τη Γ.Γ.Ι.Φ. της διαδικτυακής πλατφόρμας της Ε.Ε. «Γυναίκες και Μεταφορές».

– Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

8) Εμπεριστατωμένη ενημέρωση των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 30/10/2017 με θέμα την στατιστική απεικόνιση της θέσης των γυναικών στην Ελλάδα με βάση τα έντεκα ενημερωτικά δελτία του «Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Φ.

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 31/10/2017 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

 

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

 

1) Εμπεριστατωμένη συνεισφορά του αρμόδιου Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την ανάγκη ένταξης της διάστασης του φύλου στο δημογραφικό πρόβλημα και στις πολιτικές για την οικογένεια στην Ε.Ε., ενόψει συμμετοχής της κας Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων σε εκδήλωση της Βουλής των Ελλήνων στις 5/10/2017 για το δημογραφικό πρόβλημα (Αθήνα, 2/10/2017).

 

2) Εμπεριστατωμένη συνεισφορά του αρμόδιου Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την ανάγκη ένταξης της διάστασης του φύλου στο δημογραφικό πρόβλημα και στις πολιτικές για την οικογένεια στην Ε.Ε., κατόπιν σχετικού αιτήματος του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (Αθήνα, 5/10/2017).

 

3) Επικοινωνία της ηγεσίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης στο πλαίσιο της εποικοδομητικής συνεργασίας των δύο φορέων για την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης – Ατζέντα 2030 (Αθήνα, 24/10/2017).

 

4) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με την Πρεσβεία του Καναδά στην Ελλάδα (Αθήνα, 26/10/2017).

 

Γ. Γυναίκες και Πολιτισμός

 

1) Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. και αντιπροσωπείας του «Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους» ενόψει της συμμετοχής του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο 20ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας τον Δεκέμβριο του 2017 (Αθήνα, 2/10/2017).

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 12/10/2017 με θέμα την κατανόηση της διαφορετικότητας και τις δύσκολες καταστάσεις των γυναικών μέσα από τον φωτογραφικό φακό (UNESCO, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2017).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 171657/13-10-2017).

 

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα την εκδήλωση του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία στις 23/10/2017 με θέμα «Έμφυλες διαστάσεις του χώρου και της εργασίας στο Νέο Ελληνικό Κινηματογράφο» (Αθήνα, 19/10/2017).

– Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων απέστειλε στις 20/10/2017 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

4) Χορήγηση αιγίδας στο κοινωνικοπολιτιστικό πρόγραμμα “Genderhood” (Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2017 – Μάιος 2018) κατόπιν σχετικών ενεργειών του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 27/10/2017).

 

Δ. Γυναίκες και Εκπαίδευση                              

 

1) Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής με θέμα την ένταξη της διάστασης του φύλου στην εκπαιδευτική διαδικασία (Μαρούσι, 3/10/2017 και 20/10/2017).

 

2) Συνεργασία του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Γιαννιτσών με σκοπό τη διανομή πληροφοριακού υλικού για θέματα ισότητας των φύλων στον μαθητικό πληθυσμό της εν λόγω σχολικής μονάδας (Αθήνα, 16/10/2017).

 

Ε. Γυναίκες και Μ.Μ.Ε.

 

1) Εμπεριστατωμένη συνεισφορά του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σχετικά με την επιστολή της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με θέμα την ισόρροπη κατά φύλο συμμετοχή στη Διοίκηση της ΕΡΤ και την ένταξη της οπτικής του φύλου στο περιεχόμενο προγράμματος (Αθήνα, 3/10/2017). Με βάση τη συνεισφορά του αρμόδιου Τμήματος της Γ.Γ.Ι.Φ., εκδόθηκε σχετικό δελτίο τύπου από τον κρατικό φορέα ισότητας των φύλων στις 4/10/2017.

 

2) Εμπεριστατωμένη συνεισφορά του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. σχετικά με την επιστολή της πολιτικής ηγεσίας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων προς την ΕΡΤ με θέμα «Η είδηση ως γυναίκα στο νέο σποτ για την ενημέρωση της ΕΡΤ» (Αθήνα, 12/10/2017).

 

3) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. στο ερευνητικό πρόγραμμα του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) με τίτλο «Παρατηρητήριο για την Πολυφωνία στα Μέσα Επικοινωνίας 2017» σχετικά με την ένταξη της διάστασης του φύλου στη δημόσια ραδιοτηλεόραση της χώρας μας, λόγω συμμετοχής της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Περιφέρειας Αττικής της ΕΡΤ (Αθήνα, 12/10/2017).

 

4) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Περιφέρειας Αττικής της ΕΡΤ (Αγία Παρασκευή, 24/10/2017).

 

ΣΤ. Ευπαθείς Ομάδες Γυναικών

 

1) Εμπεριστατωμένη συνεισφορά του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα το πανελλαδικό δίκτυο δομών της Γ.Γ.Ι.Φ. για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και τη διάσταση του προσφυγικού ζητήματος (Αθήνα, 5/10/2017).

 

2) Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. και της ηγεσίας της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Αθήνα, 20/10/2017)

 

3) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την εξειδίκευση των δράσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά» (Αθήνα, 25/10/2017).

 

Ζ. Βία κατά των Γυναικών

 

1) Εμπεριστατωμένη συνεισφορά-παρουσίαση του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική και την υπηρεσιακή ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο και στα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Αθήνα, 9/10/2017).

 

2) Ενημέρωση της Βουλής των Ελλήνων για τη διοικητική διάρθρωση της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα της έμφυλης βίας (Αθήνα, 10/10/2017).

– Η Βουλή των Ελλήνων απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία της Υπηρεσίας μας.

 

3) Αποστολή από το Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης των αφισών του μαθητικού διαγωνισμού δημιουργίας αφίσας της Γ.Γ.Ι.Φ. ενόψει των εκδηλώσεων του Δήμου Ηρακλείου στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (Αθήνα, 24/10/2017).

 

4) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνεδρίαση της Επιτελικής Ομάδας Συντονισμού της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών» (Αθήνα, 26/10/2017).

 

Η. Εξάλειψη των έμφυλων στερεότυπων

 

1) Αποστολή εμπεριστατωμένου εγγράφου στη Διεθνή Οργάνωση Βιοπολιτικής στις 10/10/2017 με θέμα την επισήμανση χρήσης σεξιστικής γλώσσας στο δελτίο τύπου του εν λόγω φορέα με θέμα «XXII Βιο-Ολυμπιάδα των Νέων στην Αγία Πετρούπολη – Άθλος για την προστασία του περιβάλλοντος και τον πολιτισμό».

 

2) Αποστολή εμπεριστατωμένου εγγράφου στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στη Γαλλική Τεχνική Βοήθεια (Διοικητική Μεταρρύθμιση) στις 24/10/2017 με θέμα τη χρήση σεξιστικής γλώσσας στα έντυπα για τα ειδικά περιγράμματα θέσεων εργασίας.

 

Θ. Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων

 

1) Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης από το Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) με θέμα τη συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στην ελληνική δημόσια διοίκηση (Αθήνα, 20/10/2017).

– Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) απέστειλε εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στη Γ.Γ.Ι.Φ. στις 31/10/2017.

 

2) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στο πανελλήνιο συνέδριο αιρετών γυναικών της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας με θέμα «Ισότητα στην Αυτοδιοίκηση» (Αθήνα, 31/10/2017).

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Comments are closed.