Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Νοεμβρίου 2017

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε τον μήνα Νοέμβριο 2017 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας: Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και κοινωνικοί εταίροι.

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

Ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

Α. Γυναίκες και Οικονομία

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό την 1/11/2017 και έκδοση δελτίου τύπου στις 3/11/2017 με θέμα την Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Ίση Αμοιβή 2017 και το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 186832/1-11-2017).

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 7/11/2017 με θέμα τη συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία έτους 2017 για τη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών.

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 8/11/2017 με θέμα το «Βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Καινοτόμες Γυναίκες Επιχειρηματίες 2018» και τη συνεργασία της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης υπέρ της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

– Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., με παράλληλη κοινοποίηση στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης.

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 30/11/2017 με θέμα τη διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Β. Γυναίκες και Υγεία

1) Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας με θέμα «Μητρικός Θηλασμός, Πολιτικές και Δράσεις» (Αθήνα, 3/11/2017).

2) Ενημέρωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Δράσης για το Θηλασμό (WABA) στις 7/11/2017 για την από 3/11/2017 ημερίδα της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Μητρικός Θηλασμός, Πολιτικές και Δράσεις».

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 22/11/2017 με θέμα «Γυναίκες και Διαβήτης» (εκδήλωση υπό την αιγίδα του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Αθήνα, 24/11/2017).

4) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην εκδήλωση του Πολιτικού Συνδέσμου Γυναικών με θέμα «Γυναίκες και Υγεία: Σύγχρονες προσεγγίσεις και αποφάσεις πολιτικών για την υγεία» (Αιγάλεω, 22/11/2017).

Γ. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

 

1) Συνεργασία της Γ.Γ.Ι.Φ. με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης στο πλαίσιο της εποικοδομητικής συνεργασίας των δύο φορέων για την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης – Ατζέντα 2030 (Αθήνα, 1/11/2017).

 

2) Συνεργασία του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με τον Δήμο Τρίπολης στις 7/11/2017 με θέμα την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες» ενόψει της υπηρεσιακής μετακίνησης της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Τρίπολη στις 14/11/2017.

3) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση εργασίας μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. και των Ελληνικών Ταχυδρομείων (Αθήνα, 13/11/2017).

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 14/11/2017 για την ημερίδα του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία με θέμα «Εννοιολογήσεις και πρακτικές του φεμινισμού. Μεταπολίτευση και «μετά»» (Αθήνα, 20/11/2017).

5) Υπογραφή της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες» από τον Δήμο Τρίπολης στις 14/11/2017, από τον Δήμο Τρικκαίων στις 17/11/2017 και από τον Δήμο Φυλής στις 29/11/2017 κατόπιν σχετικών ενεργειών του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.

6) Συνάντηση εργασίας του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με την ηγεσία της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού των Ελληνικών Ταχυδρομείων στην έδρα της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 22/11/2017).

Παγκόσμιο Οικονομικό Forum

Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 2/11/2017 με θέμα τη διεθνή αναγνώριση από το Παγκόσμιο Οικονομικό Forum του έργου της Ελλάδας στον τομέα της ισότητας των φύλων με την άνοδο δεκατεσσάρων θέσεων στη γενική κατάταξη 144 χωρών σε σχέση με το 2016 (WEF, Γενεύη, 1/11/2017).

Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις εργασίες της 12ης Συνάντησης της Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων του Συμβουλίου της Ευρώπης (Πράγα, 15-16/11/2017).

Ευρωπαϊκή Ένωση

1) Εμπεριστατωμένη ενημέρωση των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 6/11/2017 με θέμα τη συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στην «Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Ίση Αμοιβή 2017», καθώς και για τη διεθνή αναγνώριση από το Παγκόσμιο Οικονομικό Forum του έργου της Ελλάδας στον τομέα της ισότητας των φύλων με την άνοδο δεκατεσσάρων θέσεων στη γενική κατάταξη 144 χωρών σε σχέση με το 2016 και την υπεροχή της σε σχέση με πέντε Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. (Ιταλία, Τσεχία, Κύπρος, Μάλτα και Ουγγαρία).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 7/11/2017 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 23/11/2017 και έκδοση δελτίου τύπου στις 29/11/2017 με θέμα τα επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία για την ισότητα των φύλων στην Ε.Ε. στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 (EUROSTAT, Νοέμβριος 2017).

– Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων απέστειλε στις 29/11/2017 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 30/11/2017 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας της ηγεσίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την ισότητα των φύλων στην Ε.Ε. στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 (EUROSTAT, Νοέμβριος 2017).

Δ. Βία κατά των Γυναικών

1) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην 4η συνεδρίαση της Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (ΑΔΑ:Ω4Ζ3465ΧΘ7-ΨΥ8) για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής, την επεξεργασία και τη διατύπωση προτάσεων και νομοθετικών παρεμβάσεων, οι οποίες θα προστατεύουν τις γυναίκες από τη βία και την εκμετάλλευση της πορνείας, καθώς και για τη µελέτη του σκανδιναβικού νομοθετικού µοντέλου αντιμετώπισης της πορνείας και την επεξεργασία και διατύπωση συναφών προτάσεων και νομοθετικών παρεμβάσεων (Αθήνα, 6/11/2017).

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 13/11/2017, 14/11/2017, 17/11/2017 και 21/11/2017 με θέμα τις πρωτοβουλίες της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25η Νοεμβρίου) για το 2017.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένων εγγράφων: 195219/13-11-2017 και 196185/14-11-2017).

– Το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου απέστειλε στις 13/11/2017 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας. Επιπλέον, το υλικό της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΕΚΙΦ.

– Το Ίδρυμα Μποδοσάκη απέστειλε στις 14/11/2017 εγκάρδιο ευχαριστήριο/συγχαρητήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 17/11/2017 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

3) Υποβολή εμπεριστατωμένης ενημερωτικής έκθεσης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων και τον Πρόεδρο της Ομάδας Διοίκησης Έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. για την αντιμετώπιση της πορνείας με θέμα τη σουηδική νομοθεσία για την αντιμετώπιση της πορνείας και την ποινικοποίηση του πελάτη (Αθήνα, 13/11/2017).

– Η εν λόγω έκθεση γνωστοποιήθηκε στις 14/11/2017 σε όλα τα μέλη της Ομάδας Διοίκησης Έργου της Γ.Γ.Ι.Φ.

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 15/11/2017 με θέμα την προβολή από το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου των πρωτοβουλιών της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25η Νοεμβρίου) για το 2017.

5) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνεδρίαση της Επιτελικής Ομάδας Συντονισμού της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών» (Αθήνα, 16/11/2017).

6) Αποστολή από το Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης του προωθητικού υλικού της Γ.Γ.Ι.Φ. έτους 2017 για την 25η Νοεμβρίου ενόψει των εκδηλώσεων του Δήμου Ηρακλείου στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (Αθήνα, 20/10/2017).

– Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης απέστειλε στις 27/11/2017 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στο Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία της Υπηρεσίας μας.

7) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης, του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και του Τμήματος Νομικής & Οικονομικής Παρακολούθησης Μηχανισμών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην ημερίδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης με θέμα «Όψεις της Βίας κατά των Γυναικών. Κοινωνικές Πρακτικές και η Υπέρβαση του Φαινομένου» (ΕΚΔΔΑ – Ταύρος, 24/11/2017).

8) Ανάρτηση στις 23/11/2017 της εκστρατείας της Γ.Γ.Ι.Φ. κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

9) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 24/11/2017 για την 25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, με θέμα «Η αντιμετώπιση του γκρίζου της έμφυλης βίας με αισιόδοξο βλέμμα για το μέλλον: Εμείς ξυπνάμε πάλι ζωντανές !».

10) Εμπεριστατωμένη ενημέρωση των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης, των Διεθνών Οργανισμών UN WOMEN και UNESCO, καθώς και των Αρμενικών Αρχών στις 24/11/2017 με θέμα τη διαδικτυακή εκστρατεία της Γ.Γ.Ι.Φ. κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Γ.Γ.Ι.Φ. έτους 2017 για την 25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

 

Ε. Γυναίκες και Πολιτισμός

Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην ημερίδα ευαισθητοποίησης του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού με θέμα τη Σύμβαση της UNESCO για την Προστασία και Προώθηση της Ποικιλομορφίας των Πολιτιστικών Εκφράσεων (Αθήνα, 8/11/2017).

ΣΤ. Ευπαθείς Ομάδες Γυναικών

1) Συμμετοχή της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση σχετικά με τη διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα τις πολιτικές και δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων για τις γυναίκες πρόσφυγες στο πλαίσιο του «Προγράμματος Αμοιβαίας Μάθησης» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αθήνα, 7/11/2017).

2) Απάντηση του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα την ένταξη εξειδικευμένων δράσεων για την ενδυνάμωση των κοριτσιών και των γυναικών Ρομά στο υπό διαμόρφωση Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά (Αθήνα, 7/11/2017).

3) Απάντηση του Τμήματος Νομικής & Οικονομικής Παρακολούθησης Μηχανισμών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου με θέμα τις μονογονεϊκές οικογένειες (Αθήνα, 9/11/2017).

4) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην τεχνική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων με θέμα την αντιμετώπιση του φαινομένου του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στους μεταναστευτικούς και προσφυγικούς πληθυσμούς (Αθήνα, 14/11/2017).

5) Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. και της ηγεσίας της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Αθήνα, 29/11/2017).

Ζ. Γυναίκες και Μ.Μ.Ε.

1) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην εκδήλωση του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) με θέμα «Η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Αποτίμηση, προκλήσεις και προοπτικές» (Αθήνα, 14/11/2017).

2) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. στην απολογιστική συνάντηση της Επιτροπής «Διακρίσεις, Ισότητα, Δικαιώματα Πολιτών» του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Περιφέρειας Αττικής της ΕΡΤ, την οποία συντονίζει η Γ.Γ.Ι.Φ. (Αγία Παρασκευή, 22/11/2017).

3) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. σε ραδιοφωνική εκπομπή της ΕΡΤ 3 στις 23/11/2017 με θέμα το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων.

4) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνεδρίαση της ολομέλειας του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Περιφέρειας Αττικής της ΕΡΤ (Αγία Παρασκευή, 28/11/2017).

Η. Γυναίκες και Εκπαίδευση

Συνεργασία του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου στις 13/11/2017 ενόψει της ημερίδας με θέμα «Φύλο και Εκπαίδευση», η οποία συνδιοργανώνεται από τη Γ.Γ.Ι.Φ., το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Μαρούσι, 2/12/2017).

Θ. Γυναίκες και Περιβάλλον

Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 15/11/2017 και έκδοση δελτίου τύπου στις 16/11/2017 με θέμα την ικανοποίηση της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ένταξη της αρχής της ισότητας των φύλων στη Διακήρυξη της UNESCO σχετικά με τις ηθικές αρχές στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (Παρίσι, 13/11/2017).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 197648/16-11-2017).

Ι. Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων

1) Δημοσιοποίηση από το Τμήμα Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. του 12ου Ενημερωτικού Δελτίου του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη συμμετοχή των Ελληνίδων σε θέσεις ευθύνης (Αθήνα, 15/11/2017).

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 16/11/2017, 22/11/2017 και 24/11/2017 για το 12ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη συμμετοχή των Ελληνίδων σε θέσεις ευθύνης (Νοέμβριος 2017).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 198092/16-11-2017).

– Η Παγκόσμια Τράπεζα απέστειλε στις 22/11/2017 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 23/11/2017 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

– Το Υπουργείο Εξωτερικών της Αρμενίας απέστειλε στις 24/11/2017 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας, καθώς και σε συναρμόδιους φορείς.

– Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών απέστειλε στις 30/11/2017 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Comments are closed.