Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Δεκεμβρίου 2017

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σύμφωνα με το νέο Οργανισμό του Υπουργείου Εσωτερικών (Π.Δ. 141, ΦΕΚ 180/23-11-2017, κεφάλαιο Δ’: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, άρθρα 22-26),  υλοποίησε τον μήνα Δεκέμβριο 2017 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας: Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και κοινωνικοί εταίροι.

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

Ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

Α. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

Ευρωπαϊκή Ένωση

1) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο ετήσιο Νομικό Σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα τις πρόσφατες νομικές εξελίξεις στον τομέα της ισότητας των φύλων σε επίπεδο Ε.Ε. (Βρυξέλλες, 1/12/2017).

2) Συμμετοχή του αρμόδιου Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διαδικτυακή έρευνα του συγκριτικού ερευνητικού προγράμματος «SOLIDUS: Αλληλεγγύη στις Ευρωπαϊκές Κοινωνίες: Ενδυνάμωση, Κοινωνική Δικαιοσύνη και Ιδιότητα του Πολίτη», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Αθήνα, 5/12/2017).

3) Εμπεριστατωμένη ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις πολιτικές και τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. στους τομείς των ψηφιακών δεξιοτήτων και της νεολαίας στο πλαίσιο της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της Ε.Ε. για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές (Αθήνα, 22/12/2017).

4) Συμμετοχή του αρμόδιου Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διαδικτυακή έρευνα για την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (Αθήνα, 27/12/2017).

5) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 27/12/2017 με θέμα το τρίμηνο ευρωπαϊκής και διεθνούς προβολής του έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE, Οκτώβριος-Νοέμβριος 2017).

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

1) Ενεργοποίηση της λειτουργίας της «Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 5/12/2017, σύμφωνα με το νέο Οργανισμό του Υπουργείου Εσωτερικών (Π.Δ. 141, ΦΕΚ 180/23-11-2017, κεφάλαιο Δ’: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, άρθρα 22-26).

2) Αποστολή από τον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων ενός περιεκτικού και ευκολόχρηστου απολογισμού του έργου της Δ1 Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για το έτος 2017 (Αθήνα, 7/12/2017).

– Το Γραφείο της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων απέστειλε αυθημερόν στην ηγεσία της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο/συγχαρητήριο μήνυμα για την ποιοτική συνεισφορά της.

3) Αποστολή από τον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων, καθώς και στο Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης & Υποστήριξης Διαδικασιών της Γ.Γ.Ι.Φ. των συμπληρωμένων φύλλων των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας των τεσσάρων Τμημάτων της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 11/12/2017 και 19/12/2017).

 

4) Συμμετοχή του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα τη χρηματοδότηση της Βιβλιοθήκης και του Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (Αθήνα, 20/12/2017).

5) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με την Πρεσβεία του Καναδά στην Ελλάδα (Αθήνα, 20/12/2017).

Ομάδα των Επτά (γνωστή ως G7)

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 6/12/2017 και έκδοση δελτίου τύπου στις 7/12/2017 με θέμα τους βασικούς άξονες πολιτικής στον τομέα της ενδυνάμωσης των γυναικών και της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο της Ομάδας των G7 («Διάσκεψη για την Ισότητα των Φύλων», Ταορμίνα, 15-16/11/2017).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 215208/7-12-2017).

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 8/12/2017 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. για τους βασικούς άξονες πολιτικής στον τομέα της ισότητας των φύλων σύμφωνα με την Ομάδα των 7(G7, Νοέμβριος 2017).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 11/12/2017 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

– Το Ιταλικό Υπουργείο αρμόδιο για θέματα ισότητας των φύλων απέστειλε στις 22/12/2017 προς τον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

Β. Γυναίκες και Οικονομία

1) Αξιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων του από 30/11/2017 εγγράφου της ηγεσίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 210343/1-12-2017).

2) Συμμετοχή του αρμόδιου Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών με θέμα τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών (Αθήνα, 1/12/2017).

– Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 1/12/2017 και 11/12/2017 για το 13ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη γυναικεία επιχειρηματικότητα (Δεκέμβριος 2017).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 212925/5-12-2017).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 11/12/2017 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

4) Έγγραφη εμπεριστατωμένη ενημέρωση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) την 1/12/2017 για τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του αρμόδιου Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σχετικά με τη διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση της ITU με θέμα τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών.

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε την 1/12/2017 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

5) Ορισμός του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. ως Εθνικού Σημείου Επαφής για θέματα ισότητας των φύλων στο Δίκτυο «Δείκτης Κοινωνικών Θεσμών και Φύλου (SIGI)» του Κέντρου Ανάπτυξης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (Αθήνα, 15/12/2017).

6) Συνεργασία του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών) και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών για την τομεακή πολιτική «Γυναίκες και Οικονομία» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (Αθήνα, 1/12/2017, 19/12/2017 και 29/12/2017).

7) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 27/12/2017 με θέμα την ανοικτή πρόσκληση για συμπερίληψη σε ειδική έκδοση καλών πρακτικών περί ένταξης νέων γυναικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική στην αγορά εργασίας (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EUROsociAL+ και Ίδρυμα EU-LAC με έδρα το Αμβούργο).

 

8) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 28/12/2017 με θέμα τις 75 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» το έτος 2017 υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 228476/28-12-2017).

– To Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νομικών Εμπειρογνωμόνων για την Ισότητα των Φύλων απέστειλε αυθημερόν προς τον κ.Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

Γ. Γυναίκες και Εκπαίδευση

1) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην Ημερίδα «Φύλο και Εκπαίδευση», η οποία συνδιοργανώθηκε από τη Γ.Γ.Ι.Φ., το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Μαρούσι, 2/12/2017).

2) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην επίσκεψη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα ισότητας των φύλων στο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Αχαρνών (Αχαρνές, 12/12/2017).

3) Έναρξη συνεργασίας του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Έργο “This is not a Feminist Project” στο πλαίσιο του Προγράμματος START του Ιδρύματος Robert Bosch Stiftung, το οποίο υλοποιείται την περίοδο Δεκεμβρίου 2017 – Μαΐου 2018 σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης και τη Γερμανική Ένωση Κοινωνικοπολιτιστικών Κέντρων και με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και του Ιδρύματος Μποδοσάκη (Αθήνα, 13/12/2017).

4) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με την ηγεσία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων στην έδρα του Ινστιτούτου (Αθήνα, 15/12/2017).

5) Προκήρυξη από τη Γ.Γ.Ι.Φ. και την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων πανελλήνιου διαγωνισμού μαθητικής δημιουργίας για μαθήτριες και μαθητές νηπιαγωγείων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018 με θέμα «Δημιουργούμε με όλα τα χρώματα – Παίζουμε με όλα τα παιχνίδια», κατόπιν σχετικών ενεργειών των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 18/12/2017).

Δ. Γυναίκες και Πολιτισμός

1) Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στο «20ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους» και στην «17η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio» (Πύργος, 2-9/12/2017).

2) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. με την Ταινιοθήκη της Ελλάδας και το Ελληνικό Παράρτημα της Διεθνούς Οργάνωσης “Women in Film andTelevision” στην έδρα της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 5/12/2017).

3) Αποστολή από το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος έντυπου υλικού περιόδου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2017 του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων (Αθήνα, 6/12/2017).

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 7/12/2017 με θέμα τις δωρεάν παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού «Ανοιχτές Πόρτες: 1η Πλατφόρμα Νέων Δημιουργών»(Πειραιάς, 11-12/12/2017).

5) Αιγίδα της Γ.Γ.Ι.Φ. στο «2ο Φεστιβάλ Ισπανικού Θεάτρου: Έμφυλες Σχέσεις και Βία, Μετανάστευση, Φτώχεια, Ομοφοβία» κατόπιν σχετικών ενεργειών του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 15-17/12/2017).

6) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 15/12/2017 για την αιγίδα της Γ.Γ.Ι.Φ. στο «2ο Φεστιβάλ Ισπανικού Θεάτρου: Έμφυλες Σχέσεις και Βία, Μετανάστευση, Φτώχεια, Ομοφοβία» (Αθήνα, 15-17/12/2017).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 15/12/2017 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

7) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 18/12/2017 και έκδοση δελτίου τύπου στις 19/12/2017 με θέμα την επιτακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση της ανισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στον τομέα του πολιτισμού (UNESCO, Δεκέμβριος 2017).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 223660/19-12-2017).

8) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 21/12/2017 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. για την αντιμετώπιση της ανισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στον τομέα του πολιτισμού.

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 21/12/2017 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

Ε. Ευπαθείς Ομάδες Γυναικών

Συμμετοχή του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη θεματική συνάντηση στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα την αντιμετώπιση του ζητήματος των εξαναγκαστικών γάμων στους πληθυσμούς Ρομά, κατόπιν συνεργασίας με την Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  (Λονδίνο, 7-8/12/2017).

ΣΤ. Γυναίκες και Περιβάλλον

Αποστολή εμπεριστατωμένου εγγράφου του αρμόδιου Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη Διεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα την έμφυλη διάσταση της κλιματικής αλλαγής (Αθήνα, 5/12/2017).

Ζ. Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων

Εμπεριστατωμένη ενημέρωση των Σουηδικών Αρχών στις 8/12/2017 για τη συμμετοχή των Ελληνίδων στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Η. Γυναίκες και Μ.Μ.Ε.

Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην 24η συνεδρίαση της ολομέλειας του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Περιφέρειας Αττικής της ΕΡΤ (Αγία Παρασκευή, 12/12/2017).

Ι. Βία κατά των Γυναικών

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 13/12/2017 από τον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ και έκδοση δελτίου τύπου στις 15/12/2017 με θέμα τη βία κατά των γυναικών και την πρόοδο της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης σε επίπεδο Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Νοέμβριος 2017), καθώς και την αναγνώριση του έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στον τομέα της έμφυλης βίας.

– Το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών απέστειλε στις 13/12/2017 στην ηγεσία της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Φ. ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία της Υπηρεσίας μας.

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 19/12/2017 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. για την πρόοδο σε επίπεδο Ε.Ε. της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης περί εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών και την αναγνώριση του έργου των Ελληνικών Αρχών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 19/12/2017 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 

 

 

Comments are closed.