Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Ιανουαρίου 2017

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε τον μήνα Ιανουάριο 2017 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας: Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και κοινωνικοί εταίροι.

 

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

 

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

 

Ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

 

Α. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

 

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

 

Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 3/1/2017 και 4/1/2017 με θέμα το θετικό πρόσημο για τη δημόσια εικόνα της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό το τέταρτο τρίμηνο του 2016.

 

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 24/1/2017 και έκδοση δελτίου τύπου στις 25/1/2017 για την αναγνώριση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. από τον ΟΗΕ προς όφελος της ισότητας των φύλων και της διεθνούς προβολής της Ελλάδας, με βάση την από 19/12/2016 Έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της 61ης Συνόδου της Επιτροπής για το Καθεστώς των Γυναικών.

Η Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών απέστειλε στις 24/1/2017 συγχαρητήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.

Επίσης, το Ιταλικό Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης απέστειλε στις 27/1/2017 συγχαρητήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. ως αποτέλεσμα της επιτυχημένης δικτύωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο της Ομάδας της Ε.Ε. για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα.

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 26/1/2017 για την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας του κ.Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την αναγνώριση του έργου του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδας από τον ΟΗΕ.

 

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 27/1/2017 για την από 26/1/2017 συγχαρητήρια επιστολή της Σουηδικής Πρεσβείας στην Ελλάδα με θέμα την αναγνώριση του έργου του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδας από τον ΟΗΕ.

 

Ομάδα των 20 – G20

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 19/1/2017 και έκδοση δελτίου τύπου στις 20/1/2017 με θέμα την ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών ως διακριτή προτεραιότητα στο πλαίσιο της Γερμανικής Προεδρίας των G20 για το 2017.

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 23/1/2017 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ισότητα των φύλων στη Γερμανική Προεδρία των G20 το 2017 και τη συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Πρόγραμμα για την Καινοτομία και την Απασχολησιμότητα των Γυναικών.

 

Β. Γυναίκες και Πολιτισμός

 

1) Ενημέρωση του Εθνικού Μουσείου Γυναικών στις Τέχνες (Ουάσιγκτον) στις 3/1/2017 για την από 30/12/2016 δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την ευρεία προβολή στην Ελλάδα του έργου του εν λόγω Μουσείου.

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 4/1/2017 με θέμα την αξιοποίηση της από 30/12/2016 δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για τις γυναίκες στον πολιτισμό υπέρ των μελών του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ).

Η Πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ απέστειλε εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 10/1/2017, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

Γ. Βία κατά των Γυναικών

 

Απαντητική επιστολή στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων στις 4/1/2017 με θέμα τη συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. στη νέα μελέτη του Ινστιτούτου για τη βελτίωση της συλλογής διοικητικών δεδομένων στον τομέα της ενδοοικογενειακής βίας.

 

Δ. Γυναίκες και Οικονομία

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 4/1/2017 με θέμα το γυναικείο πρόσωπο της εγγεγραμμένης ανεργίας στην Ελλάδα, το οποίο κυριαρχεί στην τελευταία ανακοίνωση του ΟΑΕΔ για το έτος 2016.

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 10/1/2017 και έκδοση δελτίου τύπου στις 11/1/2017 για την πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα την ανάγκη ένταξης της διάστασης του φύλου στο δημογραφικό πρόβλημα και στις πολιτικές για την οικογένεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Βρυξέλλες, Δεκέμβριος 2016).

 

3) Εμπεριστατωμένη ενημέρωση των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 11/1/2017 για τη δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. σχετικά με την πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα την ανάγκη ένταξης της διάστασης του φύλου στο δημογραφικό πρόβλημα και στις πολιτικές για την οικογένεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Βρυξέλλες, Δεκέμβριος 2016).

 

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 13/1/2017 με θέμα το ετήσιο διεθνές συνέδριο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης για την ισότητα των φύλων στο χώρο των επιχειρήσεων και την οικονομία με τίτλο “Business, Finance and Gender” (Παρίσι, 8/3/2017).

 

5) Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης στο Υπουργείο Εξωτερικών, με παράλληλη κοινοποίηση σε συναρμόδια Υπουργεία, στις 23/1/2017 για τις θέσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. σε Σχέδιο Διακήρυξης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ σχετικά με τα δικαιώματα των πληθυσμών αγροτικών περιοχών, καθώς και για τις πολιτικές και τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ των αγροτισσών.

 

6) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 27/1/2017 και έκδοση δελτίου τύπου στις 30/1/2017 για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας, με βάση την από 30/12/2016 Έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της 61ης Συνόδου της Επιτροπής για το Καθεστώς των Γυναικών .

 

Ε. Γυναίκες και Εκπαίδευση

 

1) Συνδιοργάνωση με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων επιμορφωτικής ημερίδας για την υποστήριξη των πανελλήνιων μαθητικών διαγωνισμών ψηφιακής δημιουργίας με τίτλο «Όλα τα παιχνίδια για όλα τα παιδιά» για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και «Τα Φύλ(λ)α του Περιβάλλοντος» για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Μαρούσι, 16/1/2017).

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 18/1/2017 και έκδοση δελτίου τύπου στις 19/1/2017 για την έμφυλη διάσταση της βίας και του εκφοβισμού στο σχολείο, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού του Συστήματος του ΟΗΕ (UNESCO, Ιανουάριος 2017).

Επισημαίνεται ότι το από 18-1-2017 έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. αξιοποιήθηκε από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του Υπ.Π.Ε.Θ. (αριθμός πρωτοκόλλου: 8677/19-1-2017).

 

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 20/1/2017 και 23/1/2017 για την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας του κ.Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την έμφυλη διάσταση της βίας και του εκφοβισμού στο σχολείο, σύμφωνα με την από 17/1/2017 έκθεση της UNESCO.

Επισημαίνεται ότι το από 20-1-2017 έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. αξιοποιήθηκε από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του Υπ.Π.Ε.Θ. και παράλληλης κοινοποίησης στο ΤΕΙ Αθήνας (αριθμός πρωτοκόλλου: 10304/23-1-2017).

 

ΣΤ. Γυναίκες και Ένοπλες Συγκρούσεις

 

Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 13/1/2017 για την ευρωπαϊκή προβολή του 5ου Ενημερωτικού Δελτίου του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων με θέμα «Γυναίκες και Ένοπλες Συγκρούσεις» μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ΕυρωΦύλο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

 

Ζ. Γυναίκες και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 16/1/2017 με θέμα την ευρωπαϊκή προβολή των πολιτικών και των δράσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ένταξη της διάστασης του φύλου στο χώρο της δημοσιογραφίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ΕυρωΦύλο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, με ειδική επισήμανση της συμμετοχής της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας στο «Πλαίσιο της Γενεύης για τη Διεθνή Αναπτυξιακή Συνεργασία στον τομέα του Φύλου και των Μ.Μ.Ε.».

 

2) Συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στην 13η Ολομέλεια του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Περιφέρειας Αττικής της ΕΡΤ Α.Ε. (Αγία Παρασκευή, 31/1/2017).

 

Η. Γυναίκες και Υγεία

 

Δημοσιοποίηση στις 24/1/2017 του 6ου Ενημερωτικού Δελτίου της Δομής του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων με θέμα «Γυναίκες και Υγεία».

 

Θ. Ανθρώπινα Δικαιώματα των Γυναικών

 

Απαντητική επιστολή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ στις 20/1/2017 για τη συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στην έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης με θέμα τις δικαστικές πρακτικές ευαισθητοποιημένες ως προς τη διάσταση του φύλου.

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Αφήστε μια απάντηση