Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Ιανουαρίου 2018

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σύμφωνα με το νέο Οργανισμό του Υπουργείου Εσωτερικών (Π.Δ. 141, ΦΕΚ 180/23-11-2017, κεφάλαιο Δ’: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, άρθρα 22-26),  υλοποίησε τον μήνα Ιανουάριο 2018 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας (Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, κοινωνικοί εταίροι), καθώς και Διεθνείς Οργανισμοί.

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

Ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

Α. Γυναίκες και Πολιτισμός

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 2/1/2018 με θέμα τις τριάντα δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο χώρο του πολιτισμού το έτος 2017.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 290/2-1-2018).

2) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με την αντίστοιχη του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, με στόχο την ανάδειξη των έμφυλων ζητημάτων και την καταπολέμηση των αντίστοιχων στερεοτύπων στους τομείς των τεχνών και του πολιτισμού (Αθήνα, 9/1/2018).

3) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και την Ταινιοθήκη της Ελλάδος με θέμα την έναρξη των δράσεων δημοσιότητας για τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης CM/Rec(2017)9 περί ισότητας των φύλων στον οπτικοακουστικό τομέα (Αθήνα, 19/1/2018).

Β. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

 

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

1) Υποβολή πρότασης από το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη δημιουργία νέων δεικτών και την τροποποίηση ενεργών δεικτών του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 4/1/2018).

2) Συνεισφορά του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε αίτημα κοινοβουλευτικού ελέγχου περί ΝΠΙΔ υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών (Αθήνα, 4/1/2018).

3) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. στην από κοινού έρευνα του Οργανισμού UN WOMEN, της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Κέντρου Ανάπτυξης του Ο.Ο.Σ.Α. για την εθνική νομοθεσία υπέρ της ισότητας των φύλων (Αθήνα, 11/1/2018).

4) Συνεργασία του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Τμήμα Βιβλιοθήκης της Τράπεζας της Ελλάδος για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 11-12/1/2018).

5) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας με τη Διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων με σκοπό τη συνεργασία των δύο φορέων στον τομέα της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών (Αθήνα, 16/1/2018).

6) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας με την Πρεσβεία του Καναδά στην Ελλάδα (Αθήνα, 24/1/2018).

7) Υποβολή πρότασης από το Τμήμα Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνεργασία με το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα τη χρηματοδότηση της Βιβλιοθήκης και του Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (Αθήνα, 24/1/2018).

8) Συνεργασία του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. με την Ομάδα Multi-National Women’s Liberation Group με σκοπό τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης και του Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. κατόπιν σχετικής δωρεάς της εν λόγω Ομάδας (Αθήνα, 24/1/2018).

9) Υποβολή πρότασης από τον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο αιτήματος του δημοσιογραφικού ιστότοπου Inside Story με θέμα την ανισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ελλάδα (Αθήνα, 25/1/2018).

10) Έγγραφη ενημέρωση όλου του προσωπικού του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων από το Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τον καθορισμό των ειδικών προϋποθέσεων συμμετοχής, των κριτηρίων, του οργάνου και της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων στα προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Αθήνα, 26/1/2018).

11) Αποστολή από το Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγγράφου προς φορείς με θέμα τη συμβολή τους στην Ετήσια Έκθεση για την καταγραφή της προόδου εφαρμογής των πολιτικών ισότητας των φύλων στη χώρα μας για το έτος 2017 (Αθήνα, 31/1/2018).

Ευρωπαϊκή Ένωση

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 19/1/2018 και 22/1/2018 με θέμα τη διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα Ταμεία της Ε.Ε. στον τομέα των αξιών και της κινητικότητας.

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 22/1/2018 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

2) Αποστολή εμπεριστατωμένου εγγράφου στην Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα την αναγκαιότητα διασφάλισης της αρχής της ισότητας των φύλων στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (Αθήνα, 24/1/2018).

3) Συμμετοχή του αρμόδιου Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις εργασίες της διήμερης συνάντησης της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις, η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σόφια, 31/1/2018 – 1/2/2018).

Γ. Βία κατά των Γυναικών

1) Εμπεριστατωμένη συνεισφορά του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. σε αίτημα μεταπτυχιακού φοιτητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με θέμα την παράνομη διακίνηση και εμπορία ατόμων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τα εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα (Αθήνα, 8/1/2018).

2) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Έργο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων με θέμα τη βελτίωση της συλλογής διοικητικών δεδομένων για τη βία μεταξύ συντρόφων και το βιασμό (Αθήνα, 11/1/2018).

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 25/1/2018 με θέμα τη μεγάλη απήχηση του μηνύματος της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη χρησιμότητα της σεξουαλικής εκπαίδευσης στον αγώνα για την εξάλειψη της έμφυλης βίας.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 13359/26-1-2018).

Δ. Γυναίκες και Εκπαίδευση

1) Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην έδρα του Υπ.Π.Ε.Θ. με θέμα την ένταξη της διάστασης του φύλου στο χώρο της εκπαίδευσης (Μαρούσι, 10/1/2018).

2) Υποβολή από το Τμήμα Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων εμπεριστατωμένου καταλόγου εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας «Σώμα και Ταυτότητα» και «Δράσεις Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας» για το σχολικό έτος 2017-2018, η οποία διοργανώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  (Αθήνα, 17/1/2018).

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 17/1/2018 και έκδοση δελτίου τύπου στις 18/1/2018 με θέμα την αναθεωρημένη έκδοση διεθνούς εγχειριδίου για τη σεξουαλική εκπαίδευση σε συνάρτηση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης με σκοπό την προαγωγή της υγείας, της ποιοτικής εκπαίδευσης και της ισότητας των φύλων (UNESCO, Ιανουάριος 2018).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 8248/18-1-2018).

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 19/1/2018 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη συμβολή της σεξουαλικής εκπαίδευσης στην επίτευξη της ισότητας των φύλων στην πράξη.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 9531/19-1-2018).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε αυθημερόν στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

– Η Παγκόσμια Τράπεζα απέστειλε στις 19/1/2018 προς τον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

Ε. Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων

Εμπεριστατωμένη συνεισφορά της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε αίτημα ομάδας μεταπτυχιακών φοιτητριών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα» του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα τη συμμετοχή των Ελληνίδων σε θέσεις ευθύνης (Αθήνα, 9/1/2018, 11/1/2018 και 18/1/2018).

ΣΤ. Γυναίκες και Υγεία

1) Υποβολή πρότασης του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ελλάδα (Αθήνα, 10/1/2018).

2) Δημοσιοποίηση από το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. του 14ου Ενημερωτικού Δελτίου του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων με θέμα «Γυναίκες και Υγεία: Κάπνισμα και Αλκοόλ» (Αθήνα, 23/1/2018).

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 23/1/2018 από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα το 14ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. για την κατανάλωση αλκοόλ και καπνού ανά φύλο στην Ελλάδα και παγκοσμίως (Ιανουάριος 2018).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 11239/23-1-2018).

4) Συνεργασία του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με τη Μονάδα Απεξάρτησης Τοξικομανών «18 ΑΝΩ» στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής με θέμα το προφίλ των προσερχόμενων εξαρτημένων γυναικών και των προσερχόμενων εξαρτημένων αλλοδαπών στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς της Μονάδας «18 ΑΝΩ» (Αθήνα, 26/1/2018).

Ζ. Γυναίκες και Οικονομία

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 11/1/2018 και έκδοση δελτίου τύπου στις 12/1/2018 με θέμα το θετικό πρόσημο από τη συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 4959/12-1-2018).

– Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών απέστειλε στις 12/1/2018 προς τον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 16/1/2018 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ της αντιμετώπισης του έμφυλου ψηφιακού χάσματος.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 6747/16-1-2018).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε αυθημερόν στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

3) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα «Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικογένεια: ο μετασχηματισμός των έμφυλων σχέσεων, ταυτοτήτων και ρόλων, οι προκλήσεις για τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μονογονεϊκές οικογένειες – Προτάσεις πολιτικής» (Αθήνα, 18/1/2018).

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 19/1/2018 με βάση τη σχετική εισήγηση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τον καθορισμό της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού, σύμφωνα με το ΦΕΚ 57/18-1-2018.

 

5) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 25/1/2018 και έκδοση δελτίου τύπου στις 31/1/2018 με θέμα τη συμπερίληψη των πολιτικών και δράσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. στον αγροτικό τομέα στα επίσημα κείμενα της 62ης Συνόδου της Επιτροπής του Ο.Η.Ε. για το Καθεστώς των Γυναικών (Νέα Υόρκη, Μάρτιος 2018).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 13055/25-1-2018).

6) Συνεργασία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (Αθήνα, 26/1/2018).

7) Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε αίτημα πολίτη, με παράλληλη κοινοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, με θέμα την απαγόρευση διακρίσεων λόγω φύλου και την προστασία της μητρότητας, της πατρότητας και της οικογενειακής ζωής (Αθήνα, 31/1/2018).

Η. Γυναίκες και Μ.Μ.Ε.

Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνεδρίαση της ολομέλειας του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Περιφέρειας Αττικής της ΕΡΤ (Αγία Παρασκευή, 30/1/2018).

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Comments are closed.