Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Μαρτίου 2018

 

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε τον μήνα Μάρτιο 2018 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας (Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, κοινωνικοί εταίροι), καθώς και Διεθνείς Οργανισμοί.

 

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

 

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

 

Ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

 

Α. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

 

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς Διεθνείς Οργανισμούς και λοιπούς φορείς στις 2/3/2018 με θέμα την αφίσα της Γ.Γ.Ι.Φ. για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών 2018.

 

2) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην ημερίδα της Υπηρεσίας Γυναικείων Θεμάτων του Ιδρύματος Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής  Αθηνών με θέμα τη θέση της γυναίκας στην εκκλησία και την κοινωνία (Αθήνα, 3/3/2018).

 

3) Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση-έκθεση του Δήμου Αιγάλεω με θέμα «Μία διαδραστική αναδρομή στην ιστορία του φεμινιστικού κινήματος» στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικών (Αιγάλεω, 4-10/3/2018).

 

4) Αποστολή εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού στην Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αρμενία περί ισότητας των φύλων ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικών 2018 (Αθήνα, 5/3/2018).

– Η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αρμενία απέστειλε στις 7/3/2018 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

5) Διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας» υπό την εποπτεία της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (περίοδος διαβούλευσης 6-20/3/2018).

 

6) Συμμετοχή της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση της Γ.Γ.Ι.Φ. και των Ελληνικών Ταχυδρομείων για την παρουσίαση της πρώτης Αναμνηστικής Σειράς Γραμματοσήμων με θέμα «8 Μαρτίου-Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών» και την απονομή βράβευσης της πρώτης Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων Χρυσάνθης Λαΐου–Αντωνίου για τη σημαντική συμβολή της στην ουσιαστική και θεσμική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών (Αθήνα, 8/3/2018). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

7) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην ανοικτή εκδήλωση του Τμήματος Φεμινιστικής Πολιτικής/Φύλου ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας με θέμα «Η θέση της γυναίκας σήμερα» (Πάτρα, 9/3/2018).

 

8) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην ημερίδα του Δήμου Αιγάλεω με θέμα «Γυναίκα – Απασχόληση, Κοινωνική Ζωή, Ισότητα» στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικών (Αιγάλεω, 10/3/2018).

 

9) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην εσπερίδα της Ένωσης Γυναικών Γλυφάδας «Εμείς» με θέμα «Η Γυναίκα του αγώνα» στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικών (Γλυφάδα, 10/3/2018).

 

10) Συμμετοχή της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην επιμορφωτική τεχνική συνάντηση με θέμα το σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων «ΙΡΙΔΑ» του Υπουργείου Εσωτερικών (Αθήνα, 14/3/2018).

 

11) Αποστολή σε Διεθνείς Οργανισμούς από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020» στην αγγλική γλώσσα (Αθήνα, 21/3/2018).

 

12) Εμπεριστατωμένη ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας και όλων των υπηρεσιακών μονάδων της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και λοιπών φορέων με θέμα την επιτυχή διαχείριση από τον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. της δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Νόμου περί ουσιαστικής ισότητας των φύλων και καταπολέμησης της έμφυλης βίας, καθώς και τη συνοπτική έκθεση για τα βασικά χαρακτηριστικά της διαβούλευσης (Αθήνα, 21/3/2018 και 26/3/2018).

 

13) Επιστολή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας με θέμα την καταγραφή των δράσεων του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων και την αντιστοίχηση με το ΕΣΔΙΦ 2016-2020 στο πλαίσιο της σύνταξης Ετήσιων Εκθέσεων για την Ισότητα των Φύλων (Αθήνα, 29/3/2018).

 

14) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στο 6ο Συνέδριο της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας με θέμα «Η Κοινωνιολογία και ο Δημόσιος Ρόλος στην Ελλάδα της Κρίσης» (Αθήνα, 30/3/2018).

 

15) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης της ΚΕ’ Εκπαιδευτικής Σειράς «Αύρα Θεοδωροπούλου» της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης για την περίοδο 26/2 – 26/6/2018.

 

Συμβούλιο της Ευρώπης

 

1) Αποστολή κατατοπιστικού ενημερωτικού σημειώματος στη Βουλή των Ελλήνων την 1/3/2018 με θέμα την έκθεση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των φύλων και την ανατροφή των παιδιών.

– Η Βουλή των Ελλήνων αυθημερόν εξέφρασε τηλεφωνικά στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. τις ευχαριστίες της για την ποιοτική συνεισφορά του κρατικού φορέα ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Συμβούλιο της Ευρώπης στις 2/3/2018 με θέμα την αφίσα της Γ.Γ.Ι.Φ. για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών 2018.

 

Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου

 

Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση της Ελληνικής Ένωσης για Ατλαντική & Ευρωπαϊκή Συνεργασία, με την ευκαιρία της επίσημης επίσκεψης στην Ελλάδα της Αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέα ΝΑΤΟ Rose Gottemoeller και στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικών, με θέμα «Το ΝΑΤΟ που μπορεί να μην ξέρετε – ασφάλεια και άμυνα πέρα από τις παλιές βασικές έννοιες» (Καλλιθέα, 2/3/2018).

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. στις 2/3/2018 με θέμα την αφίσα της Γ.Γ.Ι.Φ. για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών 2018.

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε αυθημερόν στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

– Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων απέστειλε στις 6/3/2018 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 7/3/2018 με θέμα την πανευρωπαϊκή προβολή της αφίσας της Γ.Γ.Ι.Φ. για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών 2018.

 

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 9/3/2018 και έκδοση δελτίου τύπου στις 13/3/2018 με θέμα τη στατιστική απεικόνιση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Βρυξέλλες, Μάρτιος 2018).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 40462/12-3-2018).

 

4) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διαβούλευση επί της Ετήσιας Έκθεσης του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα «Θεμελιώδη δικαιώματα: προκλήσεις και επιτεύγματα το 2017» (Αθήνα, 12/3/2018).

 

5) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 15/3/2018 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη στατιστική απεικόνιση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μάρτιος 2018).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε αυθημερόν στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 44062/16-3-2018).

 

6) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας με το Κέντρο Ευρωπαϊκού  Συνταγματικού Δικαίου «Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αθήνα, 19/3/2018).

 

7) Συμμετοχή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διαδικτυακή στοχευμένη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα τις Ανεξάρτητες Αρχές Ισότητας στην Ε.Ε. (Αθήνα, 26/3/2018).

 

Διακοινοβουλευτική Ένωση

 

Αποστολή εμπεριστατωμένου ενημερωτικού σημειώματος στη Βουλή των Ελλήνων στις 2/3/2018 με θέμα τις γυναίκες της υπαίθρου ενόψει εκδήλωσης της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης στο πλαίσιο της 62ης Συνόδου της Επιτροπής του ΟΗΕ για το Καθεστώς των Γυναικών (Νέα Υόρκη, 13/3/2018).

– Η Βουλή των Ελλήνων αυθημερόν εξέφρασε τηλεφωνικά στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. τις ευχαριστίες της για την ποιοτική συνεισφορά του κρατικού φορέα ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 

Διμερείς Σχέσεις

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα το μήνυμα της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Παγκόσμια Ημέρας Γυναικών (Αθήνα, 7/3/2018).

 

2) Συνεργασία της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αρμενία στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών (Αθήνα, 20/3/2018).

– Η Ελληνική Πρεσβεία στην Αρμενία απέστειλε στις 20/3/2018 και 21/3/2018 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

Β. Ευάλωτες Ομάδες Γυναικών

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 2/3/2018 για την εκδήλωση του Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικών με θέμα «Φύλο και Διαφορετικότητα: Τέσσερις Γυναίκες Αφηγούνται τη Δική τους Ιστορία» (Θησείο, 7/3/2018).

– Ο Δήμος Αθηναίων απέστειλε στις 5/3/2018 και 6/3/2018 ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

2) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην ημερίδα του «Ιδρύματος Καλλιόπης Κούφα για την Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» με θέμα «Προαγωγή και προστασία ευάλωτων ομάδων στην Ε.Ε. Διεκδικώντας την  Ισότητα» (Θεσσαλονίκη, 9/3/2018).

 

Γ. Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων

 

Συνεισφορά της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε αίτημα Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικά με τις πολιτικές και δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική (Αθήνα, 1/3/2018).

 

Δ. Γυναίκες και Εκπαίδευση

 

1) Διοργάνωση ημερίδας από το Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. και τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων με θέμα «Παρουσίαση του οδηγού χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα (Πώς το γυναικείο φύλο θα γίνει ορατό στα δημόσια έγγραφα)» (Καλλιθέα, 5/3/2018).

 

2) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην ημερίδα με θέμα «Φύλο και Εκπαίδευση», η οποία συνδιοργανώθηκε από τη Γ.Γ.Ι.Φ., το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το 2ο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Σέρρες, 10/3/2018).

 

3) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στο πλαίσιο της επιμορφωτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών και μαθητριών της σχολικής μονάδας «Εκπαιδευτήρια Δούκα» στην έδρα της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 15/3/2018).

 

4) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα» και «Δράσεις Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας» για το σχολικό έτος 2017-2018 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής:

– 3ο Γυμνάσιο  Αμαρουσίου στις 20/3/2018

– Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 2ου Γυμνασίου Νάξου στις 25/3/2018

– 2ο Γυμνάσιο Νάξου στις   26/3/2018

– 7ο Γυμνάσιο Νίκαιας στις 27/3/2018

– 3ο  Γυμνάσιο Νίκαιας στις 28/3/2018

– 9ο Γυμνάσιο Αθηνών στις 29/3/2018.

 

5) Διοργάνωση από τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας & Φύλου του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου των Μ.Γκασούκα και Ξ.Φουλίδη με τίτλο «Όψεις Εθνογραφικής Έρευνας στις Λαογραφικές Σπουδές: Φεμινιστική Εθνογραφία – Διαδικτυακή Εθνογραφία» (Αθήνα, 27/3/2018).

 

Ε. Γυναίκες και Πολιτισμός

 

1) Αιγίδα της Γ.Γ.Ι.Φ. σε δύο θεατρικές παραστάσεις παραγωγής της Νέας Ισπανικής Σκηνής και του Ισπανικού Κοινωνικού Θεάτρου με τίτλο «Σας ευχαριστώ κορίτσια» και «Η κατάρρευση» κατόπιν σχετικών ενεργειών του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικών (Αθήνα, 5/3/2018).

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 6/3/2018 για την εκδήλωση του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικών με θέμα «Γυναίκες με ΔΥΝΑΜΗ» (ποιητική, μουσική, θεατρική διαδρομή στην ιστορία της γυναίκας, 7/3/2018).

 

3) Συνδιοργάνωση από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, την Ταινιοθήκη της Ελλάδος και το Δίκτυο WIFT.GR της πολιτιστικής εκδήλωσης με θέμα «Τριήμερο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ 50/50 και στον Κινηματογράφο-Μέρος 2ο» με τη συνδρομή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Κεραμεικός, 30/3 – 1/4/2018).

 

ΣΤ. Γυναίκες και Οικονομία

 

1) Εισήγηση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στις 2/3/2018 και έκδοση δελτίου τύπου στις 7/3/2018 με θέμα απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε. σχετικά με την απόλυση εγκύων εργαζομένων στο πλαίσιο των ομαδικών απολύσεων.

 

2) Συνεισφορά του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών ενόψει της Συνόδου του Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης & Κοινωνικής Πολιτικής της Ε.Ε. της 15ης Μαρτίου 2018 (Αθήνα, 5/3/2018).

 

3) Επικοινωνία του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με την εταιρεία Vodafone στο πλαίσιο της προώθησης της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην εργασία, κατόπιν σχετικών οδηγιών της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 26/3/2018).

 

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 28/3/2018 με θέμα την προβολή από την Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. και του ΕΣΔΙΦ 2016-2020 για την επιχειρηματικότητα των γυναικών στη χώρα μας, καθώς και τον απολογισμό της δραστηριότητας της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα της οικονομίας το πρώτο τρίμηνο του 2018.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 51665/29-3-2018).

 

5) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τη δημιουργία κοινής ψηφιακής πλατφόρμας συνεργασίας στο πλαίσιο της «Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» (Αθήνα, 30/3/2018).

 

Ζ. Γυναίκες και Μ.Μ.Ε.

 

1) Εισήγηση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. ενόψει συνέντευξης της πολιτικής ηγεσίας του κρατικού φορέα ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην ηλεκτρονική εφημερίδα «Υστερόγραφα» (Αθήνα, 2/3/2018).

 

2) Εισήγηση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. ενόψει συνέντευξης της πολιτικής ηγεσίας του κρατικού φορέα ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στo ειδησεογραφικό δίκτυοEuronews (Αθήνα, 7/3/2018).

 

3) Αξιοποίηση του από 27/2/2018 εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την εφημερίδα «Το Βήμα» στο άρθρο της 8ηςΜαρτίου 2018 για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών.

 

4) Απάντηση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε καταγγελία πολίτη περί σεξισμού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (Αθήνα, 16/3/2018 και 29/3/2018).

 

5) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην 27η συνεδρίαση της ολομέλειας του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Περιφέρειας Αττικής της ΕΡΤ (Αγία Παρασκευή, 27/3/2018).

 

Η. Βία κατά των Γυναικών

 

1) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Πρόληψη και τη Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας» (Αθήνα, 8/3/2018).

 

2) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διαδικτυακή συζήτηση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων με θέμα τον τρόπο παρουσίασης των στατιστικών στοιχείων για τη βία στη «Βάση Δεδομένων για το Φύλο» του EIGE (Αθήνα, 14/3/2018).

 

3) Συνεισφορά του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την Ομάδα Διοίκησης  Έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. για την επεξεργασία και τη διατύπωση προτάσεων και νομοθετικών παρεμβάσεων  σχετικά με  την έμφυλη βία μέσω διαδικτύου με θέμα «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» (Αθήνα, 15/3/2018).

 

4) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη 2η συνεδρίαση της Ομάδας Διοίκησης  Έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. με σκοπό  την επεξεργασία και τη διατύπωση προτάσεων και νομοθετικών παρεμβάσεων  σχετικά με  την έμφυλη βία μέσω διαδικτύου (Αθήνα, 16/3/2018).

 

5) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης με θέμα «Αντιμετώπιση της βίας σε βάρος των γυναικών» (Ταύρος, 19-21/3/2018).

 

6) Συνεργασία του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο των δράσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. για το ζήτημα της αντιμετώπισης της πορνείας (Αθήνα, 29/3/2018).

 

Θ. Γυναίκες και Υγεία

 

1) Διοργάνωση από τον κρατικό φορέα ισότητας των φύλων ημερίδας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα «Γυναίκα και Υγεία – Σύγχρονες απόψεις για θέματα υγείας που απασχολούν το γυναικείο φύλο» (Καλλιθέα, 23/3/2018) με τη συνδρομή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

2) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Εθνική Μελέτη συχνότητας και προσδιοριστικών παραγόντων Μητρικού Θηλασμού 2017» (Αθήνα, 30/3/2018).

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 

 

Comments are closed.