Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Απριλίου 2018

 

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε τον μήνα Απρίλιο 2018 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας (Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, κοινωνικοί εταίροι), καθώς και Διεθνείς Οργανισμοί.

 

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

 

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

 

Ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

 

Α. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

 

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων       

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 2/4/2018 με θέμα το θετικό πρόσημο για τη δημόσια εικόνα της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό το πρώτο τρίμηνο του 2018.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 53642/2-4-2018).

 

2) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην ενημερωτική συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με εκπροσώπους γυναικείων μη κυβερνητικών οργανώσεων με θέμα το σχέδιο νόμου για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας (Αθήνα, 2/4/2018).

 

3) Εμπεριστατωμένο ενημερωτικό σημείωμα του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Διοικητικές Προσφυγές» κατόπιν σχετικού αιτήματος του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 18/4/2018).

 

4) Ενημέρωση των οργανικών μονάδων της Γ.Γ.Ι.Φ. από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων «ΙΡΙΔΑ» του Υπουργείου Εσωτερικών σε επίπεδο Τμήματος (Αθήνα, 23/4/2018).

 

5) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης της ΚΕ’ Εκπαιδευτικής Σειράς «Αύρα Θεοδωροπούλου» της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης για την περίοδο 26/2 – 26/6/2018.

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

 

1) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας με το Κέντρο Ευρωπαϊκού  Συνταγματικού Δικαίου «Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αθήνα, 3/4/2018 και 23/4/2018).

 

2) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας & Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. και της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στην τεχνική συνάντηση εργασίας με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την καταγραφή των συνόλων πληροφορίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Αθήνα, 18/4/2018).

 

3) Ενημέρωση των Ιταλικών Αρχών από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. για την αρμοδιότητα του Ελληνικού Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης / Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού & Οικογένειας σε θέματα οικογένειας (Αθήνα, 19/4/2018).

 

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

 

Συνεισφορά του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε αίτημα του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με θέμα το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα σε μία ψηφιακή εποχή (Αθήνα, 2/4/2018).

 

Κοινοπολιτεία των Εθνών     

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 23/4/2018 και έκδοση δελτίου τύπου στις 24/4/2018 με θέμα τη συμπερίληψη στο Ανακοινωθέν της Συνάντησης Κορυφής της Κοινοπολιτείας των Εθνών του πρωταγωνιστικού ρόλου της ισότητας των φύλων στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη (Λονδίνο, 19-20/4/2018).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 64025/23-4-2018).

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 25/4/2018 και 26/4/2018 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας του αρμόδιου Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σχετικά με τη συμπερίληψη στο Ανακοινωθέν της Συνάντησης Κορυφής της Κοινοπολιτείας των Εθνών του πρωταγωνιστικού ρόλου της ισότητας των φύλων στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη (Λονδίνο, Απρίλιος 2018).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 65676/25-4-2018).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 30/4/2018 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

 

Β. Γυναίκες και Πολιτισμός

 

1) Συνδιοργάνωση από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, την Ταινιοθήκη της Ελλάδος και το Δίκτυο WIFT.GR της πολιτιστικής εκδήλωσης με θέμα «Τριήμερο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ 50/50 και στον Κινηματογράφο-Μέρος 2ο» με τη συνδρομή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Κεραμεικός, 30/3 – 1/4/2018).

 

2) Δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Women’s Portraits/Women’s Rights – (f)Faces” (Αθήνα, 16/4/2018).

 

3) Εμπεριστατωμένη ενημέρωση του Περιφερειακού Γραφείου της UNESCO στη Βενετία για την Επιστήμη και τον Πολιτισμό στην Ευρώπη από τον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ στις 20/4/2018 με θέμα το 15ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. για την έμφυλη διάσταση του πληθυσμού της Ελλάδας (Φεβρουάριος 2018), καθώς και τη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 18/12/2017 και την έκδοση δελτίου τύπου στις 19/12/2017 από τον κρατικό φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την επιτακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση της ανισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στον τομέα του πολιτισμού (UNESCO, Δεκέμβριος 2017). Επιπλέον, αποστολή περιορισμένου αριθμού αντιτύπων του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020» στην αγγλική γλώσσα (Αθήνα, 20/4/2018).

– To Περιφερειακό Γραφείο UNESCO απέστειλε αυθημερόν ευχαριστήριο μήνυμα στην ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με παράλληλη κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία της Υπηρεσίας μας.

 

Γ. Γυναίκες και Οικονομία

 

1) Αποστολή από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τη Βουλή των Ελλήνων στις 2/4/2018 εμπεριστατωμένης έκθεσης με θέμα το ρόλο των γυναικών στην οικονομική ανάπτυξη του πλανήτη για την υποβοήθηση του έργου της ελληνικής αντιπροσωπείας στη διάσκεψη του Κοινοβουλευτικού Δικτύου για την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Ουάσιγκτον, 16-17/4/2018).

– Η Βουλή των Ελλήνων απέστειλε απέστειλε αυθημερόν ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 3/4/2018 και έκδοση δελτίου τύπου στις 4/4/2018 με θέμα τα επικαιροποιημένα στοιχεία από την Παγκόσμια Τράπεζα για τα νομικά εμπόδια στην επίτευξη της ισότητας των φύλων.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 54632/3-4-2018).

– Η Παγκόσμια Τράπεζα απέστειλε στις 6/4/2018 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

3) Παροχή από το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υπηρεσιών νομικής συμβουλευτικής σε πολίτη με θέμα την εναρμόνιση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου (Αθήνα, 3/4/2018).

 

4) Συνεισφορά του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου με θέμα την εργασιακή μεταχείριση γυναικών μετά από άδεια κύησης ή λοχείας (Αθήνα, 4/4/2018).

 

5) Αποστολή στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης στις 10/4/2018 εμπεριστατωμένης συνεισφοράς της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. για την προετοιμασία της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ελλάδας και της Ε.Ε., την οποία συντάσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έτος 2018.

 

6) Αποστολή από το Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τον ολλανδικό δημοσιογραφικό οργανισμό RTL εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού με θέμα το έμφυλο μισθολογικό χάσμα στην Ελλάδα (Αθήνα, 11/4/2018).

– Ο ολλανδικός δημοσιογραφικός οργανισμός RTL απέστειλε αυθημερόν ευχαριστήριο μήνυμα στο αρμόδιο Τμήμα της Γ.Γ.Ι.Φ. με παράλληλη κοινοποίηση στην ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

7) Επίσημη πρώτη παρουσίαση από την πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ. της έρευνας-μελέτης με θέμα «Η ελληνίδα αγρότισσα: αποτύπωση της συμμετοχής, προβλήματα, προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στον αγροτικό τομέα και την ελληνική ύπαιθρο» (Σταμνά Μεσολογγίου στις 11/4/2018 και Ζαγορά Πηλίου στις 13/4/2018), η οποία εκπονήθηκε από τον κρατικό φορέα ισότητας των φύλων με τη συμβολή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

Δ. Γυναίκες και Εκπαίδευση

 

1) Δράση της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου με τίτλο “This is not a feminist project” (Αθήνα, 13/4/2018 και 24/4/2018).

 

2) Ευχαριστήρια επιστολή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τον «Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας» για τη δωρεά του περιοδικού «Ο αγώνας της γυναίκας – Ειδικό Τιμητικό Τεύχος 96» (Αθήνα, 17/4/2018).

 

3) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα» και «Δράσεις Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας» για το σχολικό έτος 2017-2018 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής:

– 1ο Γυμνάσιο Λαυρίου στις 18/4/2018

– 8ο Γυμνάσιο Ν. Σμύρνης στις 24-25/4/2018

– 2ο Γυμνάσιο Αχαρνών στις 26/4/2018

 

4) Ευχαριστήρια επιστολή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την «Αδέσμευτη Κίνηση Γυναικών» για τη δωρεά των τευχών 49 έως 67 του περιοδικού «Τελέσιλλα» και των φύλλων Ιουνίου 1999, Νοεμβρίου 1996, Μαΐου 1994, Ιουνίου 1992, Απριλίου 1989, Μαρτίου 1988, Ιανουαρίου 1987 της εφημερίδας «Αδέσμευτη Κίνηση Γυναικών» (Αθήνα, 20/4/2018).

 

5) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην ημερίδα με θέμα «Φύλο και Εκπαίδευση», η οποία συνδιοργανώθηκε από τη Γ.Γ.Ι.Φ., το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας (Καρδίτσα, 21/4/2018).

 

Ε. Γυναίκες και Μ.Μ.Ε.

 

Απάντηση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε καταγγελία πολίτη περί σεξισμού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (Αθήνα, 10/4/2018).

 

ΣΤ. Βία κατά των Γυναικών

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο εξωτερικό στις 13/4/2018 με θέμα τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του Ν.4531/2018 για την κύρωση από την Ελλάδα της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης περί έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

– Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νομικών Εμπειρογνωμόνων για την Ισότητα των Φύλων απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.

– Το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου απέστειλε στις 14/4/2018 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., με την επισήμανση περί ανάρτησης της συγκεκριμένης δράσης της ηγεσίας της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Φ. στον ιστότοπο του ΕΚΙΦ.

 

2) Συνεργασία του Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με τις Γαλλικές Αρχές με θέμα τη γαλλική νομοθεσία για την πορνεία (Αθήνα, 13/4/2018 και 17/4/2018).

 

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 16/4/2018 με θέμα την ανακοίνωση του Ερευνητικού Κέντρου Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου για την κύρωση από την Ελλάδα της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης περί έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

4) Ενημερωτική έκθεση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Δύο  χρόνια μετά την δημοσίευση του γαλλικού νόμου με αρ.2016-444 της 13ης Απριλίου 2016 για την ενίσχυση της καταπολέμησης του συστήματος της πορνείας και την υποστήριξη των εκδιδόμενων ατόμων» (Αθήνα, 24/4/2018).

5) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην ημερίδα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα «Πορνεία – Μία ακόμη μορφή έμφυλης βίας» (Καλλιθέα, 27/4/2018).

 

6) Ευρωπαϊκή δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. για την από 27/4/2018 ημερίδα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα «Πορνεία – Μία ακόμη μορφή έμφυλης βίας» (Αθήνα, 30/4/2018).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε αυθημερόν στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

 

Ζ. Γυναίκες και Υγεία

 

1) Ενημερωτική έκθεση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Εθνική Μελέτη εκτίμησης της συχνότητας και των προσδιοριστικών παραγόντων του Μητρικού Θηλασμού στην Ελλάδα, Μάρτιος 2018» (Αθήνα, 16/4/2018).

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 19/4/2018 με θέμα το επετειακό συνέδριο θηλασμού (Ρέθυμνο, 28-29/4/2018).

– Ο Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος, μέλος της Παγκόσμιας Συμμαχίας Δράσης για το Θηλασμό, απέστειλε στις 23/4/2018 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 

Comments are closed.