Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Μαΐου 2018

 

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε τον μήνα Μάιο 2018 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας (Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, κοινωνικοί εταίροι), καθώς και Διεθνείς Οργανισμοί.

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

Ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

 

Α. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

 

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

 1) Υπογραφή της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες» από τον Δήμο Σερίφου στις 5/5/2018 με τη συνδρομή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.

2) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης με θέμα «Στατιστική Συμπερασματολογία με στατιστικά πακέτα» (Ταύρος, 7/5/2018 – 18/5/2018).

3) Διεκπεραίωση από το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. αιτήματος κοινοβουλευτικού ελέγχου περί χρηματοδότησης μη κυβερνητικών οργανώσεων (Αθήνα, 21/5/2018).

4) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας με κλιμάκιο του ΟΤΕ με θέμα την ανάπτυξη της Δομής του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων (Αθήνα, 29/5/2018).

5) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης της ΚΕ’ Εκπαιδευτικής Σειράς «Αύρα Θεοδωροπούλου» της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης για την περίοδο 26/2 – 26/6/2018.

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

1) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση διαβούλευσης με θέμα το Πρόγραμμα «Ταμείο Ενεργών Πολιτών στην Ελλάδα» του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου με φορέα διαχείρισης το Ίδρυμα Μποδοσάκη (Αθήνα, 8/5/2018).

– Η ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα, προέβη σε ενημερωτική δράση προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 10/5/2018).

2) Συνεισφορά του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. σε αίτημα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αθήνα, 17/5/2018).

3) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας με το Κέντρο Ευρωπαϊκού  Συνταγματικού Δικαίου «Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αθήνα, 23/5/2018).

4) Συνεργασία της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Υπουργείο Εξωτερικών & Ισότητας της Μάλτας με θέμα το Ταμείο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για την Περιφερειακή Συνεργασία (Αθήνα, 23/5/2018 και 25/5/2018).

5) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εναρκτήρια συνάντηση εργασίας των συμμετεχόντων φορέων-δικαιούχων του Έργου με τίτλο «Πιλοτικές εμπειρίες με σκοπό τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στους ερευνητικούς οργανισμούς» στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (Σαλέρνο Ιταλίας, 24-25/5/2018).

6) Δημόσια δράση της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αθήνα, 29/5/2018).

 Συμβούλιο της Ευρώπης

Ευχαριστήρια επιστολή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Συμβούλιο της Ευρώπης για την προβολή από τον ιστότοπο του Διεθνούς Οργανισμού του έργου του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. σχετικά με τη συμμετοχή των Ελληνίδων σε θέσεις ευθύνης στον τομέα της εκπαίδευσης (Αθήνα, 15/5/2018).

 

Β. Γυναίκες και Εκπαίδευση

 

1) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα» και «Δράσεις Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας» για το σχολικό έτος 2017-2018 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής:

– 57ο Γυμνάσιο Αθηνών στις 2/5/2018

– 4ο Γυμνάσιο Συκεών Θεσσαλονίκης στις 4/5/2018

– 6ο Γυμνάσιο Νίκαιας στις 7/5/2018

– 11ο Γυμνάσιο Αχαρνών στις 9/5/2018

– 63ο Γυμνάσιο Αθηνών στις 15/5/2018

– 1ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας στις 23/5/2018.

 2) Δημοσιοποίηση από το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. του 16ου Ενημερωτικού Δελτίου του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων με θέμα «Γυναίκες σε θέσεις ευθύνης στην εκπαίδευση» (Αθήνα, 3/5/2018).

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 4/5/2018, 9/5/2018 και 10/5/2018 από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα το 16ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη συμμετοχή των Ελληνίδων σε θέσεις ευθύνης στον τομέα της εκπαίδευσης (Μάιος 2018).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε τα σχετικά έγγραφα της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτών στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμοί πρωτοκόλλου εισερχομένων εγγράφων: 70891/4-5-2018 και 75471/10-5-2018).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 11/5/2018 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

– Το Συμβούλιο της Ευρώπης απέστειλε στις 14/5/2018 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας, καθώς και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Επιπλέον, η σχετική πληροφορία του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. έχει ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο του Συμβουλίου της Ευρώπης.

4) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στη διημερίδα με θέμα «Φύλο και Εκπαίδευση», η οποία συνδιοργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, τη Γ.Γ.Ι.Φ. και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (Ερμούπολη, 11-12/5/2018).

5) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην κριτική επιτροπή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Μαθητικής Δημιουργίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με τίτλο «Δημιουργούμε με όλα τα χρώματα – Παίζουμε με όλα τα παιχνίδια» (Αθήνα, 14/5/2018). Στις 17/5/2018 εκδόθηκε σχετικό δελτίο τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.

6) Αποστολή ευχαριστήριας επιστολής από τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. προς πολίτες και φορείς για τον εμπλουτισμό της ΒΘΙΦ και του Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω των δωρεών τους (Αθήνα, 14/5/2018).

7) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 15/5/2018 από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την ευρωπαϊκή προβολή του έργου του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη συμμετοχή των Ελληνίδων σε θέσεις ευθύνης στον τομέα της εκπαίδευσης (Μάιος 2018).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 78815/15-5-2018).

– Το Συμβούλιο της Ευρώπης απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

8) Αποστολή τεκμηριωτικού υλικού από τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. σε ομογενή μεταπτυχιακή φοιτήτρια νομικής του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης, κατόπιν σχετικού αιτήματος της φοιτήτριας (Αθήνα, 23/5/2018).

9) Αποστολή εγγράφου από το Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με θέμα τις προτάσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. για την οριζόντια ένταξη της οπτικής του φύλου στα προγράμματα των Σχολών Γονέων (Αθήνα, 29/5/2018).

10) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 30/5/2018 από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τις 35 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο χώρο της εκπαίδευσης το πρώτο πεντάμηνο του 2018.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 88331/30-5-2018).

 

Γ. Βία κατά των Γυναικών

1) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην 3η συνεδρίαση της Ομάδας Διοίκησης  Έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. με σκοπό  την επεξεργασία και τη διατύπωση προτάσεων και νομοθετικών παρεμβάσεων  σχετικά με  την έμφυλη βία μέσω διαδικτύου (Αθήνα, 2/5/2018).

2) Ενημέρωση του Συμβουλίου της Ευρώπης από τον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. για την από 27/4/2018 ημερίδα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα «Πορνεία – Μία ακόμη μορφή έμφυλης βίας» (Αθήνα, 4/5/2018).

– Το Συμβούλιο της Ευρώπης απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στην ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

3) Συνεργασία του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Ι.Φ., το Τμήμα Ανάλυσης & Αντιμετώπισης του Εγκλήματος της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας και την Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. για ζητήματα βίας κατά των γυναικών Ρομά (Αθήνα, 7/5/2018).

4) Αποστολή νομοθετικών στοιχείων από το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τη Μονάδα Ισότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης της Κυπριακής Δημοκρατίας με θέμα την κύρωση από την Ελλάδα της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης περί έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, κατόπιν σχετικού αιτήματος της κυπριακής πλευράς (Αθήνα, 15/5/2018).

– Το Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης της Κυπριακής Δημοκρατίας απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στο αρμόδιο Τμήμα της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία της Υπηρεσίας μας.

 

Δ. Γυναίκες και Οικονομία

1) Ενημέρωση της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την επιτυχή διαχείριση από τη Γ.Γ.Ι.Φ. της δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Νόμου περί ουσιαστικής ισότητας των φύλων και καταπολέμησης της έμφυλης βίας, καθώς και τη συνοπτική έκθεση για τα βασικά χαρακτηριστικά της διαβούλευσης (Αθήνα, 4/5/2018).

– Η ΓΣΕΒΕΕ απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 7/5/2018 από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την τεχνική συνάντηση δικτύωσης γυναικών επιχειρηματιών της Μεσογείου με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Βρυξέλλες, 6/6/2018).

– Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 8/5/2018 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE). Το EIGE εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τη Γ.Γ.Ι.Φ. και επέλεξε να αναρτήσει τη δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. στο λογαριασμό του στο twitter, δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

3) Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την έμφυλη διάσταση της «Ετήσιας Έκθεσης Επιχειρηματικότητας 2016-2017» του Ινστιτούτου Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών – ΙΟΒΕ (Αθήνα, 9/5/2018).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 10/5/2018 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

4) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας & Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής των Ελλήνων με θέμα «Γυναικεία Εργασία – Γυναικεία Ανεργία» (Αθήνα, 24/5/2018).

5) Συμμετοχή της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και των Τμημάτων «Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ι.Φ. στο επιμορφωτικό σεμινάριο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Βρετανικού Συμβουλίου με θέμα «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» (Αθήνα, 24-25/5/2018).

6) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 29/5/2018 από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τις 35 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» το πρώτο πεντάμηνο του 2018 υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 87356/29-5-2018).

7) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 31/5/2018 από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη θεσμοθετημένη συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση (Μάιος 2018).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 89090/31-5-2018).

 

Ε. Γυναίκες και Αθλητισμός

Συνεργασία του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού με σκοπό την ενεργοποίηση του «Παρατηρητηρίου της UNESCO για τη Γυναίκα, τον Αθλητισμό και τη Φυσική Αγωγή» και τη διασύνδεσή του με το Παρατηρητήριο για την Ισότητα των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 7/5/2018).

 

ΣΤ. Γυναίκες και Πολιτισμός

1) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. με τη διοίκηση του «Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους» (Αθήνα, 8/5/2018).

2) Έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Καλλιτεχνική δημιουργία και έμφυλη βία» κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 15/5/2018).

 

Ζ. Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων

1) Απάντηση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε ερώτημα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στα συλλογικά όργανα της δημόσιας διοίκησης (Αθήνα, 11/5/2018).

2) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. με αντιπροσωπεία της Πρεσβείας του Καναδά στην Ελλάδα στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας με θέμα την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων (Αθήνα, 15/5/2018). Στις 16/5/2018 εκδόθηκε σχετικό δελτίο τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.

3) Επιστολή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Δήμο Ωρωπού με θέμα την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στα συλλογικά όργανα της δημόσιας διοίκησης, κατόπιν σχετικής καταγγελίας πολίτη (Αθήνα, 17/5/2018).

 

Η. Ανθρώπινα Δικαιώματα των Γυναικών

Συνεισφορά του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., μέσω του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκής & Διεθνούς Συνεργασίας της Γ.Γ.Ι.Φ., σε αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα έτους 2017 (Αθήνα, 16/5/2018).

 

Θ. Γυναίκες και Υγεία

Αποστολή από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τον Όμιλο REAL NEWS – REAL FM στοιχείων για την υγεία των γυναικών στην Ελλάδα, κατόπιν σχετικού αιτήματος του εν λόγω Ομίλου (Αθήνα, 22/5/2018).

 

Ι. Γυναίκες και Μ.Μ.Ε.

Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνεδρίαση της ολομέλειας του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Περιφέρειας Αττικής της ΕΡΤ (Αγία Παρασκευή, 29/5/2018).

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Comments are closed.