Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Ιουνίου 2018

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε τον μήνα Ιούνιο 2018 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας (Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, κοινωνικοί εταίροι), καθώς και Διεθνείς Οργανισμοί.

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

Ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

Α. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

 

1) Υπογραφή της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες» από τον Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης στις 13/6/2018 με τη συνδρομή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.

2) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας & Παιδιού» και το Γραφείο Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων (Αθήνα, 5/6/2018).

3) Συνεργασία του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο της εκπόνησης του προσχεδίου της «Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη» (Αθήνα, 5/6/2018).

4) Συνεργασία του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. με την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο πλαίσιο της λειτουργίας της Δομής του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων (Αθήνα, 5/6/2018 και 25/6/2018).

5) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην εκδήλωση του Δήμου Λεβαδέων και της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Λεβαδέων με θέμα «Οικογενειακό Δίκαιο» (Λιβαδειά, 18/6/2018).

6) Ενημέρωση της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αρμενία από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη συνεργασία της Γ.Γ.Ι.Φ. με τις Αρμενικές Αρχές στον τομέα της ισότητας των φύλων (Αθήνα, 19/6/2018).

– Η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αρμενία απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

7) Απαντητική επιστολή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε αίτημα γυναίκας πολίτη περί προστασίας της μητρότητας (Αθήνα, 19/6/2018).

8) Εμπεριστατωμένη ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. από τον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα και τη διεθνή αναγνώριση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. με βάση επίσημα κείμενα της Ε.Ε. και του ΟΗΕ έτους 2018 (Αθήνα, 21/6/2018).

 

9) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης της ΚΕ’ Εκπαιδευτικής Σειράς «Αύρα Θεοδωροπούλου» της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης για την περίοδο 26/2 – 25/6/2018.

 

10) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 27/6/2018 με θέμα την προβολή από τον Δήμο Δάφνης-Υμηττού Αττικής της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες».

11) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από τον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 29/6/2018 με θέμα την επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Ιουνίου 2018.

Ευρωπαϊκή Ένωση

 

1) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και το Γραφείο Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων με θέμα τη συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Έργο με τίτλο «Πιλοτικές εμπειρίες με σκοπό τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στους ερευνητικούς οργανισμούς» στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (Αθήνα, 1/6/2018).

2) Συμμετοχή της χώρας μας, μέσω του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ., στην 30ή Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (Βίλνιους, 6-7/6/2018).

3) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας με το Κέντρο Ευρωπαϊκού  Συνταγματικού Δικαίου «Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου», το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αθήνα, 8/6/2018).

Β. Γυναίκες και Εκπαίδευση

1) Συνεργασία του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με τον τηλεοπτικό σταθμό EPSILON με θέμα τη σεξουαλική αγωγή στα σχολεία (Αθήνα, 1/6/2018).

2) Εκπροσώπηση των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Φ. στην ομάδα εργασίας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τους μαθητικούς διαγωνισμούς της Γ.Γ.Ι.Φ. το σχολικό έτος 2018-2019 (Αθήνα, 1/6/2018).

3) Υποβολή στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων των προτάσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ένταξη της διάστασης του φύλου στις προβλέψεις του νομοσχεδίου με θέμα «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» με τη συνδρομή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 5/6/2018).

4) Επιστολή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το πανελλαδικό δίκτυο των Συμβουλευτικών Κέντρων της Γ.Γ.Ι.Φ. για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας με θέμα την καταγραφή των δράσεων και των παρεμβάσεών τους στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας «Σώμα και Ταυτότητα» και «Δράσεις Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας» για το σχολικό έτος 2017-2018 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ενόψει του απολογισμού της συμμετοχής του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στη Θεματική Εβδομάδα το τρέχον σχολικό έτος (Αθήνα, 6/6/2018).

5) Συνέντευξη του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στον δημοσιογραφικό οργανισμό LEFT με θέμα τις πολιτικές και δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο χώρο της εκπαίδευσης (Αθήνα, 7/6/2018).

6) Τελετή βράβευσης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Μαθητικής Δημιουργίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με τίτλο «Δημιουργούμε με όλα τα χρώματα – Παίζουμε με όλα τα παιχνίδια» με τη συνδρομή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 8/6/2018).

7) Εμπεριστατωμένη συνεισφορά της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο σχέδιο έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων με θέμα την έμφυλη διάσταση της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών από τη νεολαία (Αθήνα, 18/6/2018).

8) Συνεργασία του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με θέμα τα Συμβουλευτικά Κέντρα της Γ.Γ.Ι.Φ. για την έμφυλη βία (Αθήνα, 19/6/2018).

9) Υποβολή πρότασης από τον κρατικό φορέα ισότητας των φύλων προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων για τη διοργάνωση πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού δημιουργικής γραφής για τους μαθητές και τις μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας το σχολικό έτος 2018-2019 με τη συνδρομή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 22/6/2018).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο του αρμόδιου Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 103992/22-6-2018).

10) Συνεισφορά του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκπόνηση του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα τις πολιτικές και δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων για την εξάλειψη του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας στο χώρο της εκπαίδευσης (Αθήνα, 27/6/2018).

11) Συνεργασία του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και για Νέους» για τη διοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ψηφιακών Ταινιών με τίτλο «Το Φύλο σε Πρώτο Πλάνο» για τους μαθητές και τις μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας το σχολικό έτος 2018-2019 (Αθήνα, 27/6/2018).

12) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας & Παιδιού με θέμα «Εργαστήριο Κοινής Στρατηγικής για την καταπολέμηση του ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού στα σχολεία» στο πλαίσιο του Έργου της Ε.Ε. HOMBAT (Αθήνα, 28/6/2018).

Γ. Γυναίκες και Οικονομία

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την ταυτότητα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (Αθήνα, 1/6/2018).

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 19/6/2018 και έκδοση δελτίου τύπου στις 25/6/2018 με θέμα τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ισότητας των φύλων στη Διάσκεψη των επτά πιο ισχυρών οικονομιών του πλανήτη (Charlevoix, Καναδάς, 8-9 Ιουνίου 2018).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 101295/19-6-2018).

3) Ορισμός εκπροσώπων του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στην Επιτροπή του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» με τη συνδρομή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 22/6/2018).

Δ. Γυναίκες και Πολιτισμός

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 7/6/2018 από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τις δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο χώρο του πολιτισμού το πρώτο πεντάμηνο του 2018.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 93827/7-6-2018).

2) Συνεισφορά του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκπόνηση του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα τις πολιτικές και δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων για την εξάλειψη του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας στο χώρο του πολιτισμού (Αθήνα, 25/6/2018).

3) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διοργάνωση της συζήτησης με θέμα «Οι όψεις των έμφυλων ανισοτήτων στην τέχνη και τον πολιτισμό» στο πλαίσιο της διήμερης εκδήλωσης του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με τίτλο «1ο Φεστιβάλ Ισότητας των Φύλων» (Βύρωνας, Θέατρο Βράχων, 29-30/6/2018).

Ε. Γυναίκες και Μ.Μ.Ε.

1) Συνεισφορά του αρμόδιου Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο συνέντευξης της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Tvxs.gr με τίτλο «Η ισότητα των φύλων συνιστά δείκτη ποιότητας της δημοκρατίας μας», η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 26/7/2018 (Αθήνα, 22/6/2018).

2) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην 30ή συνεδρίαση της ολομέλειας του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Περιφέρειας Αττικής της ΕΡΤ (Αγία Παρασκευή, 26/6/2018).

ΣΤ. Βία κατά των Γυναικών

Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 26/6/2018 από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη νέα μελέτη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων σχετικά με το ζήτημα του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην Ελλάδα και την Κύπρο (Ιούνιος 2018).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικών Γραμματειών του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 106206/27-6-2018).

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 

Comments are closed.