Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Ιουλίου 2018

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε τον μήνα Ιούλιο 2018 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας (Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, κοινωνικοί εταίροι), καθώς και Διεθνείς Οργανισμοί.

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

Ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

 

Α. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

 

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

 

1) Συνεργασία του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. με την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο πλαίσιο της λειτουργίας της Δομής του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων (Αθήνα, 5/7/2018).

2) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διεξαγωγή έρευνας για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης (Ταύρος, 6/7/2018).

3) Δράση διαβούλευσης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Πιλοτικές εμπειρίες για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στους ερευνητικούς οργανισμούς» – πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 (Αθήνα, 6/7/2018).

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 10/7/2018 με θέμα το θετικό πρόσημο για τη δημόσια εικόνα της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό το δεύτερο τρίμηνο του 2018.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 116428/10-7-2018).

5) Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. και του Δήμου Γαλατσίου με θέμα την υλοποίηση της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες» (Αθήνα, 11/7/2018).

6) Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τις Κυπριακές Αρχές με θέμα το αίτημα γυναίκας πολίτη για τις έμφυλες στερεοτυπικές πρακτικές εμπορικής επιχείρησης βρεφικών και παιδικών ρούχων με έδρα τη Λευκωσία (Αθήνα, 16/7/2018).

7) Διεκπεραίωση από το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Εσωτερικών αιτήματος κοινοβουλευτικού ελέγχου περί γυναικών σε χηρεία (Αθήνα, 18/7/2018 και 30/7/2018).

8) Συνάντηση εργασίας του αρμόδιου Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τις εξελίξεις στον τομέα της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στη χώρα μας, κατόπιν σχετικού αιτήματος της γαλλικής πλευράς (Αθήνα, 20/7/2018).

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

 

1) Δράση ενημέρωσης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα το Πρόγραμμα Αμοιβαίας Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της ισότητας των φύλων (Αθήνα, 2/7/2018 και 3/7/2018).

2) Συνεισφορά της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. σε αίτημα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αθήνα, 4/7/2018).

3) Συμμετοχή του αρμόδιου Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην ημερίδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης και του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο προσκήνιο: Διαβούλευση για την Ευρώπη και Δημόσια Διοίκηση» (Ταύρος, 5/7/2018).

4) Συμμετοχή του αρμόδιου Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση με θέμα «Μιλάμε για την Ευρώπη – Δημόσια Διαβούλευση για μία Καλύτερη Ευρώπη» (Αθήνα, 11/7/2018).

5) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 11/7/2018 και 13/7/2018 με θέμα τη δημόσια διαβούλευση για το μέλλον της Ευρώπης (Απρίλιος-Οκτώβριος 2018).

– Η συγκεκριμένη δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 11/7/2018 στη σελίδα του εξειδικευμένου ιστότοπου του Υπουργείου Εξωτερικών «Μιλάμε για την Ευρώπη» σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

6) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 12/7/2018 και 13/7/2018 με θέμα την επιβράβευση από το Υπουργείο Εξωτερικών της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 119032/13-7-2018).

7) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 23/7/2018 και 24/7/2018 με θέμα την ανάρτηση στον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Φ. της δημόσιας διαβούλευσης για το μέλλον της Ευρώπης.

 

Β. Γυναίκες και Αθλητισμός

Συνεργασία του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με θέμα την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων (Αθήνα, 4/7/2018).

 

Γ. Ανθρώπινα Δικαιώματα Γυναικών

Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην ημερίδα του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών) με θέμα «Πρόληψη και καταπολέμηση του σεξισμού και των διακρίσεων σε θέματα ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού» (Αθήνα, 5/7/2018).

 

Δ. Γυναίκες και Εκπαίδευση

1) Συνεισφορά του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην αποτίμηση των δράσεων του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας «Σώμα και Ταυτότητα» και «Δράσεις Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας» για το σχολικό έτος 2017-2018, καθώς και στην εκπόνηση των προτάσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με αποδέκτες το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Αθήνα, 11/7/2018).

2) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση εργασίας μεταξύ της Γ.Γ.Ι.Φ. και αντιπροσωπείας νέων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος KA1 Erasmus+ “Gender4you”, κατόπιν σχετικού αιτήματος του οργανισμού νεολαίας Hellenic Youth Participation – κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Αθήνα, 17/7/2018).

3) Συνεισφορά του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο πλαίσιο της προετοιμασίας του 1ου Θεματικού Συνεδρίου για την Νεολαία από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (Αθήνα, 26/7/2018).

4) Δράση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και για Νέους» με θέμα την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων για τη διεξαγωγή του 1ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ψηφιακών Ταινιών με τίτλο «Το Φύλο σε Πρώτο Πλάνο» για τους μαθητές και τις μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας το σχολικό έτος 2018-2019 (Αθήνα, 27/7/2018).

– Το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και για Νέους» απέστειλε αυθημερόν στην Υπηρεσία μας εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα.

5) Αποστολή ευχαριστήριας επιστολής από τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. προς γυναίκα πολίτη για τον εμπλουτισμό της ΒΘΙΦ και του Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω δωρεάς (Αθήνα, 30/7/2018).

 

Ε. Γυναίκες και Πολιτισμός

1) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην πολιτιστική εκδήλωση της Ταινιοθήκης της Ελλάδος με τίτλο «Η Ταινιοθήκη στο Ηρώδειο» στο πλαίσιο ανάπτυξης της συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων (Αθήνα, 14/7/2018).

2) Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου με θέμα την εφαρμογή της Σύστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αντιμετώπιση της ανισομερούς εκπροσώπησης των δύο φύλων στην ευρωπαϊκή οπτικοακουστική βιομηχανία: Recommendation CM/Rec(2017)9 (Αθήνα, 18/7/2018).

3) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση εργασίας μεταξύ της Γ.Γ.Ι.Φ. και του «Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου» με θέμα τη συνεργασία των δύο φορέων με τη σύμπραξη και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας – ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών (Αθήνα, 17/7/2018 και 31/7/2018).

 

ΣΤ. Γυναίκες και Οικονομία

1) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση των μελών του δημόσιου τομέα της «Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» (Αθήνα, 23/7/2018).

2) Ευχαριστήρια επιστολή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού στις 27/7/2018 για την αποστολή στον κρατικό φορέα ισότητας των φύλων των αντιγράφων των Ετήσιων Εκθέσεων του Ινστιτούτου με τίτλο «Κοινωνικές Ανισότητες, Κοινωνικά Δικαιώματα και Κοινωνική Πολιτική» (2018) και «Εργασία και Απασχόληση στην Ελλάδα» (2017).

 

Ζ. Γυναίκες και Υγεία

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 30/7/2018 με θέμα την προβολή από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων της δράσης προαγωγής του θηλασμού στον Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής (Αύγουστος 2018).

– Η 1η Τοπική Μονάδα Υγείας Αγίου Δημητρίου Αττικής εξέφρασε τηλεφωνικώς τις θερμές ευχαριστίες της προς τον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 30/7/2018.

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 31/7/2018 με θέμα την Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού 2018 με το σύνθημα «Θηλασμός: Θεμέλιο Ζωής» και την έμπρακτη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

 

Η. Γυναίκες και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 30/7/2018 με θέμα την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκ νέου συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Περιφέρειας Αττικής της ΕΡΤ.

– Το Κέντρο Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Πολιτών της ΕΡΤ Α.Ε. απέστειλε αυθημερόν ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.    

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 

 

Comments are closed.