Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Αυγούστου 2018

 

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε τον μήνα Αύγουστο 2018 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας (Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, κοινωνικοί εταίροι), καθώς και Διεθνείς Οργανισμοί.

 

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

 

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

 

Ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

 

Α. Γυναίκες και Υγεία

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα το από 31/7/2018 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα του Συνδέσμου Θηλασμού Ελλάδας, μέλους της Παγκόσμιας Συμμαχίας Δράσης για το Θηλασμό (WABA), για την ολοκληρωμένη δράση της Γ.Γ.Ι.Φ., με πρωτοβουλία του αρμόδιου Διευθυντή του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων, σχετικά με την Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού 2018 (Αθήνα, 1/8/2018).

 

2) Έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο της δημόσιας δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 31/7/2018 με θέμα την Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού 2018 με το σύνθημα «Θηλασμός: Θεμέλιο Ζωής» (Αθήνα, 1/8/2018).

 

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 2/8/2018 και 3/8/2018 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της ολοκληρωμένης δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ., με πρωτοβουλία του αρμόδιου Διευθυντή του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων, σχετικά με την Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού 2018.

– Το Συμβούλιο της Ευρώπης απέστειλε εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 3/8/2018, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικών Γραμματειών του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 134508/9-8-2018). Επιπλέον, αξιοποίησε το από 31/7/2018 εμπεριστατωμένο έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού 2018 με το σύνθημα Θηλασμός: Θεμέλιο Ζωής – Η έμπρακτη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων» μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικών Γραμματειών του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 132656/6-8-2018).

 

Β. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

 

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

 

1) Δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη διεκπεραίωση αιτημάτων των οργανικών μονάδων της Γ.Γ.Ι.Φ. για ανάρτηση στη διαδικτυακή πλατφόρμα της Διαύγειας (Αθήνα, 3/8/2018).

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό με θέμα τις νέες εκδόσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Αθήνα, 6/8/2018).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 136079/14-8-2018).

– Το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα παρέλαβε τις νέες εκδόσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων κατόπιν σχετικής συνεννόησης με το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 28/8/2018).

 

3) Δράση ενημέρωσης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τις Κυπριακές Αρχές με θέμα το οργανόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Π.Δ. 141/ΦΕΚ 180 της 23-11-2017), κατόπιν σχετικού αιτήματος του Γραφείου της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 7/8/2018).

– Το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων της Κυπριακής Δημοκρατίας απέστειλε εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 8/8/2018, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 27/8/2018 με θέμα την πρωτοπορία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στην Ε.Ε. για την εξάλειψη των έμφυλων ανισοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης και της δημόσιας διοίκησης.

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 139419/28-8-2018).

 

5) Παραλαβή από τη Γ.Γ.Ι.Φ. των νέων γραφείων επί της οδού Κρατίνου 9 για τη στέγαση της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 29/8/2018).

 

6) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 31/8/2018 με θέμα την επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Αυγούστου 2018.

 

Γ. Γυναίκες και Οικονομία

 

1) Δημοσιοποίηση από το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. του 17ου Ενημερωτικού Δελτίου του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων με θέμα «Εκθήλυνση της Φτώχειας» (Αθήνα, 6/8/2018).

– Το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων απέστειλε ευχαριστήριο μήνυμα στο Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 7/8/2018.

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 8/8/2018 με θέμα την εξαιρετική επιτυχία του 17ου Ενημερωτικού Δελτίου του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. για την έμφυλη διάσταση της φτώχειας (Αύγουστος 2018).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικών Γραμματειών του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 134127/8-8-2018).

 

Δ. Βία κατά των Γυναικών

 

1) Δράση ενημέρωσης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23/8/2018 με θέμα τη συμμετοχή του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδας στο τεχνικό σεμινάριο αμοιβαίας μάθησης για το ζήτημα της παράνομης διακίνησης και εμπορίας γυναικών και κοριτσιών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση (Μαδρίτη, 30-31/10/2018).

– Ο ανάδοχος φορέας του «Προγράμματος Αμοιβαίας Μάθησης» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέστειλε αυθημερόν ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. με παράλληλη κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

2) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διοργάνωση της εκδήλωσης του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στις 10/9/2018 στο πλαίσιο της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με θέμα «Ανοιχτοί χώροι και “χωρικές αδικίες”: Η σεξουαλική παρενόχληση στον αστικό χώρο της Θεσσαλονίκης» (Αθήνα, 27/8/2018).

 

Ε. Γυναίκες και Μ.Μ.Ε.

 

Υποβολή εμπεριστατωμένου ενημερωτικού σημειώματος από το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων ενόψει της συμμετοχής της κας Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών στην τηλεοπτική ενημερωτική εκπομπή «Απευθείας» της ΕΡΤ1 στις 27/8/2018 (Αθήνα, 24/8/2018).

 

ΣΤ. Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Συμβούλιο της Ευρώπης για τη σύνθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης μετά τον ανασχηματισμό της 28/8/2018 με βάση το φύλο (Αθήνα, 29/8/2018).

– Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αυθημερόν ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

2) Έκδοση δελτίου τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη σύνθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης μετά τον ανασχηματισμό της 28/8/2018 με βάση το φύλο με τίτλο «Προχωράμε κόντρα στον σεξισμό!», κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 29/8/2018).

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 

Comments are closed.